“ၿမိတ္ဝ႐ြာ”အပါအဝင္အျခား႐ြာမ်ားအတြင္း႐ွိ႐ြာသူ/႐ြာသားမ်ား၏ အိမ္မ်ားကိုဝင္ေရာက္ဖ်က္ဆီးသည့္အျပင္တန္ဖိုး႐ွိ/တန္ဖိုးနည္း ပစၥည္းမ်ားကိုျမန္မာစစ္တပ္မွ ယူေဆာင္ၿပီး စစ္ရာဇဝတ္မႈက်ဴးလြန္

“ၿမိတ္ဝ႐ြာ”အပါအဝင္အျခား႐ြာမ်ားအတြင္း႐ွိ႐ြာသူ/႐ြာသားမ်ား၏ အိမ္မ်ားကိုဝင္ေရာက္ဖ်က္ဆီးသည့္အျပင္တန္ဖိုး႐ွိ/တန္ဖိုးနည္း ပစၥည္းမ်ားကိုျမန္မာစစ္တပ္မွ ယူေဆာင္ၿပီး စစ္ရာဇဝတ္မႈက်ဴးလြန္

“ၿမိတ္ဝ႐ြာ”အပါအဝင္အျခား႐ြာမ်ားအတြင္း႐ွိ႐ြာသူ/႐ြာသားမ်ား၏အိမ္မ်ားကိုဝင္ေရာက္                                                              ဖ်က္ဆီးသည့္အျပင္တန္ဖိုး႐ွိ/တန္ဖိုးနည္းပစၥည္းမ်ားကိုျမန္မာစစ္တပ္မွ                                                                                                                        ယူေဆာင္ၿပီး စစ္ရာဇဝတ္မႈက်ဴးလြန္

 

ျမန္မာစစ္တပ္ႏွင့္ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္တို႔ ႏိုဝင္ဘာ(၁)ရက္ေန႔မွစတင္ျဖစ္ပြားေနခဲ့ေသာတိုက္ပြဲမ်ားသည္ယခုဆိုလွ်င္ တစ္လခြဲနီးပါးၾကာခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။တစ္ရက္ၿပီးတစ္ရက္အ႐ွိန္ျမႇင့္လာေနသည့္ျမန္မာစစ္တပ္၏ အျမစ္ျပဳတ္ထိုးစစ္ဆင္တိုက္ခိုက္ေနမႈမ်ားေၾကာင့္တိုက္ပြဲဧရိယာသည္လည္း တစ္ရက္ၿပီးတစ္ရက္ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔လာခဲ့သည္။

ဤကဲ့သို႔ လခ်ီၾကာတိုက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားရာပတ္ဝန္းက်င္အနီးအနား႐ွိ႐ြာမ်ားျဖစ္သည့္ “ၿမိတ္ဝ”႐ြာ Meik Wa ၊”ျမြီလိုက္္ဝ”ရြာ Mwe Leik Wa ၊ “ပကာဝ”ရြာ Pa Ka Wa ၊ “စက္တင္ဝ”႐ြာ Sap Tan Wa၊ “အုန္းသီးဝ” Own Thee Wa ႏွင့္ “ကလပ္ေခ်ာင္း” Clerk Chaung ႐ြာမ်ားအားလံုးသည္ စစ္ပြဲျဖစ္ပြားေနသည့္ေနရာမ်ားအနီးမွအႏၲရာယ္ေဘးလြတ္ကင္းရာသို႔႐ြာလံုးကြ်တ္ေ႐ွာင္တိမ္းသြားခဲ့ရသည္။ထို႔ေၾကာင့္အိႏၵိယနယ္(အိႏၵိယ-ျမန္မာနယ္စပ္)ထဲ၌                                                                                                                                                                             စစ္ပြဲေ႐ွာင္အေရအတြက္မွာ ၁၆၀၀ (တစ္ေထာင့္ေျခာက္ရာ)ေက်ာ္ခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။

ယခုရက္မ်ားအတြင္း အေအးပိုျခင္းႏွင့္အတူမိုး႐ြာေသာေၾကာင့္ အမိုးအကာ၊အေႏြးထည္၊ျခံဳေစာင္မ်ားလိုအပ္သကဲ့သို႔ ေနထိုင္စားေသာက္ေရး၊ စားဝတ္ေနေရး၊ က်န္းမာေရးကူညီေစာင့္ေ႐ွာက္မႈမ်ားလိုအပ္လွ်က္႐ွိေနပါသည္။

ဤကဲ့သို႔အခိုက္အတန္႔အတြင္း ျမန္မာစစ္တပ္သည္ဤသည္ကိုအခြင့္ေကာင္းယူကာ႐ြာအတြင္း႐ွိ႐ြာသူ/႐ြာသားမ်ား၏အိမ္မ်ားမွ တန္ဖိုး႐ွိ/တန္ဖိုးနည္းပစၥည္းမ်ားကိုဝင္ေရာက္ယူေဆာင္ၿပီး မယူႏိုင္သည့္ပစၥည္းမ်ားအားဖ်က္ဆီးျခင္း၊ တိရစၧာန္မ်ားအားသတ္ျဖတ္ယူေဆာင္သြားျခင္းတို႔အားျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

႐ြာသားမ်ားထားခဲ့ေသာ ဆန္၊ဆီ၊ဆား၊ေဆးဝါး၊အစားအေသာက္မ်ားကို ခြ်န္ထက္ေသာအရာမ်ားျဖင့္ထိုးေဖာက္ၿပီးေျမျပင္၌ျပန္႔ႀကဲဖ်က္ဆီးထား႐ွိခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ ေတြ႕႐ွိသမွ်ေသတၱာမ်ားကိုလည္းထိုးေဖာက္ဖ်က္ဆီးၿပီးအဖိုးတန္ပစၥည္းမ်ားကိုယူေဆာင္သြားေၾကာင္း စစ္ပြဲေ႐ွာင္လာသည့္ကာယ ကံ႐ွင္႐ြာသူ႐ြာသားမ်ားေျပာျပခ်က္အရသိ႐ွိရသည္။

အခ်ိဳ႕႐ြာမ်ား၌႐ြာအတြင္း႐ွိ႐ြာသားမ်ား၏အိမ္ျခံအတြင္းေျမမ်ား၊အိမ္ေအာက္မ်ားကိုတူးေဖာ္ျခင္းမ်ားကိုလည္းျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာစစ္တပ္၏ခိုးဝွက္လုယူတတ္ေသာအက်င့္စ႐ိုက္ကိုမသိေသးေသာ႐ြာသားမ်ားမွာ၎တို႔ဝွက္ထားခဲ့ေသာေ႐ႊ၊ေငြ၊ပိုက္ဆံမ်ားမွာ ျမန္မာစစ္တပ္လက္ထဲပါသြားခဲ့သည္။

ထို႔အျပင္ ျမန္မာစစ္တပ္ဖက္မွ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ခဲ့ေသာလက္နက္ႀကီးက်ည္ဆံမ်ားႏွင့္ ဟတ္စကီးေပၚမွပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ၿမိတ္ဝ႐ြာအတြင္း႐ွိလူေနအိမ္အခ်ိဳ႕ကိုတိုက္႐ိုက္ထိမွန္ပ်က္စီးခဲ့သည္။

ဤကဲ့သို႔ေသာအျပဳအမူမွာ အစိုးရစစ္တပ္တစ္ခု၏ေအာက္တန္းက်ေသာလုပ္ရပ္ျဖစ္သည့္အျပင္ စစ္ရာဇဝတ္မႈ War Crime ကိုက်ဴးလြန္ျခင္းျဖစ္သည္။

သတင္းႏွင့္ျပန္ၾကားေရး
ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္
၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ (၁၂)ရက္ေန႔

#Arakandream2020
#ThewayofRakhita
#Thewayofrakhita
#ရကၡိတလမ္းစဥ္
#ရခိုင္စစ္ပြဲေ႐ွာင္
#ArakanIDP
#InternalDisplacedPerson
#IDP
#warcrime

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *