၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ (၁၉) ရက္ေန႔တိုက္ပြဲသတင္း

၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ (၁၉) ရက္ေန႔တိုက္ပြဲသတင္း

၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ (၁၉) ရက္ေန႔တိုက္ပြဲသတင္း ျမန္မာစစ္တပ္သည္မေန႔ကတိုက္ပြဲ၌အထိနာၿပီးပိတ္မိေနေသာ ေက်ာက္ျဖဴအေျခစိုက္ ခမရ (၅၄၃) အားကယ္ထုတ္ရန္ ဟယ္လီေကာ္ပတာႏွစ္စီးျဖင့္မနက္ (၁၀) နာရီ (၅၀)မိနစ္မွ စတင္ၿပီး (၁၁)နာရီ (၂၀)မိနစ္အထိ နာရီဝက္ခန္႔ ယမန္ေန႔ကတိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ေနရာအား လာေရာက္ဗံုးႀကဲတိုက္ခိုက္ခဲ့သည္။ ဤကဲ့သို႔ ဟယ္လီေကာ္ပတာျဖင့္လာေရာက္ဗံုးႀကဲတိုက္ခိုက္သည္မွာ ရခိုင္ျပည္၌ ပထမဆံုးအႀကိမ္ျဖစ္သည္။ ျပည္တြင္းစစ္၌ ဟယ္လီေကာ္ပတာမ်ားကိုအသံုးျပဳျခင္းမွာ အစိုးရစစ္တပ္အေနျဖင့္ the Geneva Conventions အားေျဗာင္က်က်ခ်ိဳးေဖာက္လိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။ ဤကဲ့သ္ို႔လုပ္ရပ္မွာ ျမန္မာစစ္တပ္အေနျဖင့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား၏ေဒသ ၌ အက်အဆံုး၊အေသအေပ်ာက္မ်ားေနလွ်င္လုပ္ေလ့လုပ္ထ႐ွိေသာလုပ္ေဆာင္ခ်က္ျဖစ္သည္။

Read Me Leave comment

၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ (၁၃/၁၄) တိုက္ပြဲသတင္းမ်ား

၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ (၁၃/၁၄) တိုက္ပြဲသတင္းမ်ား

၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ (၁၃/၁၄) တိုက္ပြဲသတင္းမ်ား ႏိုဝင္ဘာလ (၁၃) ရက္ေန႔၌ ျမန္မာစစ္တပ္၏ စကခ (၉) လက္ေအာက္ခံ ၊ ေျမာက္ဦးအေျခစိုက္တပ္ရင္း ခမရ (၃၇၇) ႏွင့္ ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္၊ တပ္မဟာ (၃) တပ္ဖြဲ႕တို႔ သည္ နံနက္ (၁၁) နာရီခန္႔မွ ေနာက္တစ္ေန႔ ႏိုဝင္ဘာလ (၁၄) ရက္ေန႔ ညသန္းေခါင္ (၂) နာရီခန္႔အထိ တိုက္ပြဲမ်ားျပင္းထန္စြာေတာက္ေလွ်ာက္ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ (၁၄) နာရီၾကာ၎တိုက္ပြဲအတြင္း ျမန္မာစစ္တပ္ဖက္မွ အထိအခိုက္အက်အဆံုးမ်ားျပားခဲ့သလို မိမိတို႔ဖက္မွလည္း (၇) ဦး ထိခိုက္ ဒဏ္ရာရရွိခဲ့ၿပီး တိုင္းျပည္ႏွင့္လူမ်ိဳးအတြက္ တပ္ၾကပ္ႀကီး-ဦးလွထြန္းအသက္ေပးဆပ္ခဲ့ရသည္။ ရန္သူ႔လက္နက္ခဲယမ္း အခ်ိဳ႕ ႏွင့္ စစ္အသံုးအေဆာင္ပစၥည္းအခ်ိဳ႕ကိုမိမိတို႔သိမ္းဆည္းရမိခဲ့သည္။ (ဓာတ္ပံုပါ လက္နက္ခဲယမ္းမီးေက်ာက္မ်ားမွာ လတ္တေလာရ႐ွိေသာသတင္းဓာတ္ပံုသာျဖစ္ၿပီး အျခားသိမ္းဆည္းရမိသည့္ပစၥည္းမ်ားကို ဆက္လက္တင္ေပးသြားပါမည္။)

Read Me Leave comment

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလ (၁၃) ရက္ေန႔တုိက္ပြဲသတင္းမ်ား

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလ (၁၃) ရက္ေန႔တုိက္ပြဲသတင္းမ်ား

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလ (၁၃) ရက္ေန႔တုိက္ပြဲသတင္းမ်ား ယေန႔တိုက္ပြဲမ်ားသည္လည္း လြန္ခဲ့ေသာရက္မ်ား၌ဆက္တိုက္ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ေနရာမ်ား၌ နံနက္မိုးေသာက္ အာ႐ံုမွစတင္၍ျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ေန႔လည္ (၂) နာရီအထိ လက္တကမ္းတိုက္ပြဲမ်ားဆက္လက္႐ွိေနၿပီးတိုက္ပြဲမ်ားဆက္လက္ျပင္းထန္စြာျဖစ္ပြားလွ်က္႐ွိသည္။ မေန႔ညတိုက္ပြဲသည္လည္း ည(၉) နာရီအထိ႐ွိခဲ့ၿပီး လက္နက္ႀကီးမ်ားျဖင့္ မိုးလင္းသည္အထိတစ္ညလံုးရမ္းသန္းပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ခဲ့သည္။

Read Me Leave comment