ULA

စစ္ပြဲေ႐ွာင္မ်ားသတင္း ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ (၂၄)ရက္

စစ္ပြဲေ႐ွာင္မ်ားသတင္း ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ (၂၄)ရက္

စစ္ပြဲေ႐ွာင္မ်ားသတင္း၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ (၂၄)ရက္ႏိုဝင္ဘာလဆန္းမွ စ၍ု ရခိုင္ျပည္၊ ရခိုင္ျပည္နယ္စပ္၊ပလက္ဝေဒသမ်ား၌ျဖစ္ပြားလွ်က္႐ွိေသာတိုက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ “ၿမီလိုက္္ဝ”ရြာ Mwe Leik Wa ၊ “ပကာဝ”ရြာ Pa Ka Wa ၊ “စက္တင္ဝ”႐ြာ Sap Tan Wa၊ "အုန္းသီးဝ" Own Thee Wa ႏွင့္ “ကလပ္ေခ်ာင္း” Clerk Chaung အနီးအနားမွရြာသူရြာသားမ်ားသည္ “ၿမိတ္ဝ"႐ြာMrit Wa မွတဆင့္အိႏၵိယ-ျမန္မာနယ္စပ္မ်ားသို႔စစ္ေဘးေ႐ွာင္မ်ားအျဖစ္ထြက္ခြာလာ​ေနၾကသည္​။ထို​ေၾကာင္​့ ၎႐ြာမ်ားမွ စစ္​​ေဘး​ေ႐ွာင္​အ​ေရအတြက္မ်ားမွာ ယေန႔ဆိုလွ်င္ တစ္ေထာင့္ႏွစ္ရာေက်ာ္သို႔ေရာက္႐ွိလာခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ ၎အေရအတြက္မွာ–(၁) ပကာဝ႐ြာမွ _ ၉၆-ဦး(၂) ​ႁမြီလိုက္​ဝ႐ြာ​ေဟာင္​း-႐ြာသစ္​မွ _ ၃၅၃ ဦး(၃) စက္​တင္​ဝ+အုန္​းသီးဝ+ၿမိတ္​ဝ+​ေနာက္​တိုးအ​ေရအတြက္​ _ ၈၀၀ ​ေက်ာ္​ (စာရင္​းျပဳစု​ေနဆဲ) တို႔ျဖစ္သည္။ တစ္ရက္ၿပီးတစ္ရက္မ်ားျပားလာသည့္ စစ္ပြဲေ႐ွာင္မ်ားကို မိမိတို႔ ULA မွ စားဝတ္ေနေရး၊ က်န္းမာေရး စသည္တို႔ကိုကူညီေစာင့္ေ႐ွာက္ေဆာင္႐ြက္ေပးလွ်က္႐ွိသည္။သို႔ေသာ္လည္း စစ္ပြဲေ႐ွာင္မ်ားအတြက္ ဆန္၊ဆီ၊စားနပ္ရိကၡာ၊ ေဆးဝါးမ်ားမွာ လိုအပ္လွ်က္႐ွိေနသည္။ထို႔အျပင္ ကေလးသူငယ္မ်ား၊ အသက္ႀကီးပိုင္းအဖိုး၊အဖြားမ်ားမွာ […]

Read Me Leave comment

စစ္ပြဲေ႐ွာင္မ်ားသတင္း

စစ္ပြဲေ႐ွာင္မ်ားသတင္း

စစ္ပြဲေ႐ွာင္မ်ားသတင္း ႏိုဝင္ဘာလဆန္းမွ စ၍ု ရခိုင္ျပည္၊ ရခိုင္ျပည္နယ္စပ္၊ပလက္ဝေဒသမ်ား၌ျဖစ္ပြားလွ်က္႐ွိေသာတိုက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ “ၿမီြလိုက္္ဝ”ရြာ Mwe Leik Wa ၊ “ပကာဝ”ရြာ Pa Ka Wa ၊ “စက္တင္ဝ”႐ြာ Sap Tan Wa၊ “အုန္းသီးဝ” Own Thee Wa ႏွင့္ “ကလပ္ေခ်ာင္း” Clerk Chaung အနီးအနားမွရြာသူရြာသားမ်ားသည္ သူတို႔၏အိုးအိမ္မ်ားကိုစြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္ေနရၿပီး လံုျခံဳစိတ္ခ်ရေသာေနရာမ်ားျဖစ္သည့္ (United League of Arakan-ULA ) ရကၡိဳင္အမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္၊ရခိုင္-ဘဂၤလာနယ္စပ္၊ ရခိုင္-အိႏၵိယနယ္စပ္မ်ားသို႔စစ္ေဘးေ႐ွာင္ မ်ားအျဖစ္ ထြက္ခြာလာၾကသည့္အေရအတြက္မ်ားမွာ ယေန႔ဆိုလွ်င္ (၈၀၀) ႐ွစ္ရာေက်ာ္သို႔ေရာက္႐ွိလာခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။

Read Me Leave comment

၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ (၂၂/၂၃) တိုက္ပြဲသတင္းမ်ား

၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ (၂၂/၂၃) တိုက္ပြဲသတင္းမ်ား

၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ (၂၂/၂၃) တိုက္ပြဲသတင္းမ်ား ႏိုဝင္ဘာလ (၂၂) ရက္ေန႔တြင္လည္း လြန္ခဲ့ေသာရက္မ်ားတြင္ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာေနရာျဖစ္သည့္ “ၿမီြလိုက္္ဝ”ရြာ Mwe Leik Wa ၊ “ပကာဝ”ရြာ Pa Ka Wa ၊ “စက္တင္ဝ”႐ြာ Sa Tan Wa ႏွင့္ “ကလပ္ေခ်ာင္း” Clerk Chaung အနီး၌ တိုက္ပြဲမ်ားဆက္လက္ရွိေနခဲ့သည္။ ႏိုဝင္ဘာလ (၁) ရက္ေန႔မွ စတင္ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ရခိုင္ျပည္၊ ရခိုင္နယ္စပ္၊ ပလက္ဝေဒသ အတြင္းတိုက္ပြဲမ်ားမွာ တစ္ရက္ထက္ တစ္ရက္ပိုမိုျပင္းထန္ေနခဲ့ၿပီး ယေန႔ႏိုဝင္ဘာ (၂၃) ရက္ေန႔တြင္လည္း ယခုအခ်ိန္အထိ ေနရာသံုးခု၌တိုက္ပြဲ (၃) ႀကိမ္ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ယခု လတစ္လလံုး၌ ထိေတြ႕မႈ၊ တိုက္ပြဲႀကီး /တိုက္ပြဲငယ္အႀကိမ္အေရအတြက္မွာ ႐ွစ္ဆယ္ေက်ာ္ (၈၀ ေက်ာ္) ရွိခဲ့ ၿပီးျဖစ္သည္။

Read Me Leave comment

၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ (၂၀/၂၁) တိုက္ပြဲသတင္းမ်ား

၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ (၂၀/၂၁) တိုက္ပြဲသတင္းမ်ား

၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ (၂၀/၂၁) တိုက္ပြဲသတင္းမ်ား ႏိုဝင္ဘာလဆန္းမွ စတင္ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ရခိုင္ျပည္၊ရခိုင္နယ္စပ္၊ ပလက္ဝေဒသတိုက္ပြဲမ်ားသည္ ဆက္လက္ အရွိန္ျမင့္မားျခင္းႏွင့္အတူ တိုက္ပြဲမ်ားဆက္လက္ျဖစ္ပြားလွ်က္ရွိသည္။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ (၂၀)ရက္ေန႔တြင္ ၿမြီလိပ္ဝ (Mwe Leik Wa)/ေမြလိုင္ဝ ရြာ၏ အေရွ႕ေတာင္ဖက္ (၁.၅) ကီလိုမီတာ အနီးတြင္ ျမန္မာစစ္တပ္၏ စကခ (၅) လက္ေအာက္ခံ၊ေက်ာက္ျဖဴအေျခစိုက္ ခမရ (၅၄၂)တပ္ရင္းအပါအဝင္ အျခားတပ္ရင္းအခ်ိဳ႕ ႏွင့္ ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္တို႔ ထိေတြ႕တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ ေန႔လည္ (၂) နာရီ (၅၀) မိနစ္မွ ညေန (၅) နာရီခန္႔အထိ အျပန္အလွန္ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရွိခဲ့သည္။ ၎တိုက္ပြဲတြင္လည္း ရန္သူသည္ အထိအခိုက္အက်အဆံုးမ်ား႐ွိခဲ့ၿပီးထိခိုက္ဒဏ္ရာရသူအခ်ိိဳ႕ျဖင့္ဆုတ္ခြာထြက္ေျပးခဲ့ရသည္။

Read Me Leave comment

ႏို၀င္ဘာ ဆယ့္ကိုး

ႏို၀င္ဘာ ဆယ့္ကိုး

၂၀၁၄-ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလ (၁၉)ရက္ေန႔သည္ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ရီးတပ္မေတာ္ (KIA) ၏ဗိုလ္သင္တန္းေက်ာင္းဝင္းအတြင္းသို႔ ျမန္မာစစ္တပ္မွ အေၾကာင္းျပခ်က္တစ္စံုတစ္ရာမ႐ွိဘဲ အငိုက္ဖမ္းအေကာက္ႀကံၿပီး လက္နက္ႀကီးျဖင့္တမင္တကာရည္ရြယ္၍ပစ္ခတ္တိုက္ခဲ့၍ ဗိုလ္ေလာင္းအားလံုးထဲမွ ဗိုလ္ေလာင္း (၂၃)ဦး က်ဆံုးခဲ့ရၿပီး (၂၀) ဦးမွာ ဒဏ္ရာျပင္းထန္စြာရ႐ွိခဲ့ေသာေန႔ျဖစ္သည္။ ယေန႔ ၂၀၁၇-ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလ (၁၉)ရက္ေန႔ဆိုလွ်င္ ၎တိုက္ခိုက္ခံရမႈေၾကာင့္ ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္မွသူရဲေကာင္းမ်ားအပါအဝင္ အျခားဗိုလ္ေလာင္းမ်ားအသက္ေပးဆပ္စြန္႔လႊတ္သြားခဲ့ျခင္းသည္ သံုးႏွစ္တိတိျပည့္သည့္ေန႔ျဖစ္ပါသည္။

Read Me Leave comment

၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ (၁၉) ရက္ေန႔တိုက္ပြဲသတင္း

၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ (၁၉) ရက္ေန႔တိုက္ပြဲသတင္း

၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ (၁၉) ရက္ေန႔တိုက္ပြဲသတင္း ျမန္မာစစ္တပ္သည္မေန႔ကတိုက္ပြဲ၌အထိနာၿပီးပိတ္မိေနေသာ ေက်ာက္ျဖဴအေျခစိုက္ ခမရ (၅၄၃) အားကယ္ထုတ္ရန္ ဟယ္လီေကာ္ပတာႏွစ္စီးျဖင့္မနက္ (၁၀) နာရီ (၅၀)မိနစ္မွ စတင္ၿပီး (၁၁)နာရီ (၂၀)မိနစ္အထိ နာရီဝက္ခန္႔ ယမန္ေန႔ကတိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ေနရာအား လာေရာက္ဗံုးႀကဲတိုက္ခိုက္ခဲ့သည္။ ဤကဲ့သို႔ ဟယ္လီေကာ္ပတာျဖင့္လာေရာက္ဗံုးႀကဲတိုက္ခိုက္သည္မွာ ရခိုင္ျပည္၌ ပထမဆံုးအႀကိမ္ျဖစ္သည္။ ျပည္တြင္းစစ္၌ ဟယ္လီေကာ္ပတာမ်ားကိုအသံုးျပဳျခင္းမွာ အစိုးရစစ္တပ္အေနျဖင့္ the Geneva Conventions အားေျဗာင္က်က်ခ်ိဳးေဖာက္လိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။ ဤကဲ့သ္ို႔လုပ္ရပ္မွာ ျမန္မာစစ္တပ္အေနျဖင့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား၏ေဒသ ၌ အက်အဆံုး၊အေသအေပ်ာက္မ်ားေနလွ်င္လုပ္ေလ့လုပ္ထ႐ွိေသာလုပ္ေဆာင္ခ်က္ျဖစ္သည္။

Read Me Leave comment

၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ (၁၈) ရက္ေန႔၌ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ရခိုင္ျပည္၊ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ “နဟန္း”႐ြာအနီးတိုက္ပြဲသတင္း

၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ (၁၈) ရက္ေန႔၌ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ရခိုင္ျပည္၊ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ “နဟန္း”႐ြာအနီးတိုက္ပြဲသတင္း

၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ (၁၈) ရက္ေန႔၌ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ရခိုင္ျပည္၊ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ “နဟန္း”႐ြာအနီးတိုက္ပြဲသတင္း လြန္ခဲ့ေသာ ရက္သတၱပတ္ (၂)ပတ္အတြင္း တိုက္ပြဲမ်ားသည္ ရခိုင္ျပည္၊ ရခိုင္နယ္စပ္အနီး ႏွင့္ ပလက္ဝေဒသမ်ား၌တိုက္ပြဲမ်ားဆက္တိုက္ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ ျပင္းထန္ေသာတိုက္ပြဲမ်ားလည္း႐ွိခဲ့သည္။ ႏိုဝင္ဘာ (၁၅)ရက္မွ (၁၇)ရက္အထိတိုက္ပြဲမ်ားၿငိမ္သက္ေနခဲ့ေသာ္လည္းယေန႔ ႏိုဝင္ဘာလ (၁၈) ရက္ေန႔၊ညေန(၄)နာရီ(၂၀) မိနစ္မွ ည(၈) နာရီေက်ာ္ခန္႔အထိ ေလးနာရီနီးပါးၾကာတိုက္ပြဲျပန္လည္ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။၎တိုက္ပြဲသည္ရခိုင္ျပည္၊ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕.,”နဟန္း”႐ြာအနီး၌ျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

Read Me Leave comment

The Myanmar armed forces violate the Geneva Conventions as the increase of war refugees and displaced persons affected by clashes

The Myanmar armed forces violate the Geneva Conventions as the increase of war refugees and displaced persons affected by clashes

The Myanmar armed forces violate the Geneva Conventions as the increase of war refugees and displaced persons affected by clashes The clashes have continuously broken out between the Myanmar armed forces and the Arakan Army in the border areas of Arakan (Rakhine) from the beginning on 1st and till 14 November, 2017. Despite no fight in yesterday and today, due to the result of high […]

Read Me Leave comment

တိုက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္စစ္ပြဲေရွာင္ျပည္သူလူထုအေရအတြက္တိုးလာျခင္းႏွင့္အတူ ျမန္မာစစ္တပ္မွ Geneva Conventions အားခ်ိဳးေဖာက္

တိုက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္စစ္ပြဲေရွာင္ျပည္သူလူထုအေရအတြက္တိုးလာျခင္းႏွင့္အတူ ျမန္မာစစ္တပ္မွ Geneva Conventions အားခ်ိဳးေဖာက္

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလ (၁) ရက္မွ (၁၄) ရက္ေန႔အထိရခိုင္ျပည္နယ္စပ္အနီး၌တိုက္ပြဲမ်ားဆက္တိုက္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ ဆယ့္ေလးရက္ၾကာတိုက္ပြဲၿပီးေနာက္ မေန႔ကႏွင့္ ယေန႔တြင္ တိုက္ပြဲမ်ားမရွိခဲ့ေသာ္လည္း အေသအေပ်ာက္မ်ားၿပီးအထိနာသြားသည့္ ျမန္မာ စစ္တပ္၏ စကခ (၉) လက္ေအာက္ခံ ေျမာက္ဦးအေျခစိုက္ ခမရ (၃၇၇) သည္ “ပြီးလိုင္ဝ”ရြာသစ္အား မေန႔ကမီး႐ိႈ႕ဖ်က္ဆီးခဲ့သည္။

Read Me Leave comment

ျမန္မာစစ္တပ္၏ စကခ (၉) လက္ေအာက္ခံ၊ ေျမာက္ဦးအေျခစိုက္ ခမရ (၃၇၇) တပ္ရင္းမွ “ပြီးလိုင္ဝ” ရြာသစ္ အား မီး႐ိႈ႕ဖ်က္ဆီး

ျမန္မာစစ္တပ္၏ စကခ (၉) လက္ေအာက္ခံ၊ ေျမာက္ဦးအေျခစိုက္ ခမရ (၃၇၇) တပ္ရင္းမွ “ပြီးလိုင္ဝ” ရြာသစ္ အား မီး႐ိႈ႕ဖ်က္ဆီး

ျမန္မာစစ္တပ္၏ စကခ (၉) လက္ေအာက္ခံ၊ ေျမာက္ဦးအေျခစိုက္ ခမရ (၃၇၇) တပ္ရင္းမွ “ပြီးလိုင္ဝ” ရြာသစ္ အား မီး႐ိႈ႕ဖ်က္ဆီး ျမန္မာစစ္တပ္၏ ခမရ (၃၇၇) တပ္ရင္းသည္ လြန္ခဲ့ေသာရက္မ်ား၌ ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္ႏွင့္ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ တိုက္ပြဲမ်ားအတြင္း ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွိမႈ၊ က်ဆံုးမႈ၊ လက္နက္ခဲယမ္း၊ စစ္အသံုးအေဆာင္ ပစၥည္းမ်ားဆံုး႐ံႈးမႈ မ်ားျပားခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္အထိနာခဲ့ေသာ ျမန္မာစစ္တပ္သည္ တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားရာအနီးအနားရွိ အိမ္ေျခ (၅၀) နီးပါးခန္႔ရွွိေသာ“ပြီးလိုင္ဝ Pwi Lai Wa”႐ြာသစ္အား မီး႐ိႈ႕ဖ်က္ဆီးမႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

Read Me Leave comment