စစ္ပြဲေ႐ွာင္မ်ားသတင္း

စစ္ပြဲေ႐ွာင္မ်ားသတင္း

စစ္ပြဲေ႐ွာင္မ်ားသတင္း

ႏိုဝင္ဘာလဆန္းမွ စ၍ု ရခိုင္ျပည္၊ ရခိုင္ျပည္နယ္စပ္၊ပလက္ဝေဒသမ်ား၌ျဖစ္ပြားလွ်က္႐ွိေသာတိုက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ “ၿမီြလိုက္္ဝ”ရြာ Mwe Leik Wa ၊ “ပကာဝ”ရြာ Pa Ka Wa ၊ “စက္တင္ဝ”႐ြာ Sap Tan Wa၊ “အုန္းသီးဝ” Own Thee Wa ႏွင့္ “ကလပ္ေခ်ာင္း” Clerk Chaung အနီးအနားမွရြာသူရြာသားမ်ားသည္ သူတို႔၏အိုးအိမ္မ်ားကိုစြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္ေနရၿပီး လံုျခံဳစိတ္ခ်ရေသာေနရာမ်ားျဖစ္သည့္ (United League of Arakan-ULA ) ရကၡိဳင္အမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္၊ရခိုင္-ဘဂၤလာနယ္စပ္၊ ရခိုင္-အိႏၵိယနယ္စပ္မ်ားသို႔စစ္ေဘးေ႐ွာင္ မ်ားအျဖစ္ ထြက္ခြာလာၾကသည့္အေရအတြက္မ်ားမွာ ယေန႔ဆိုလွ်င္ (၈၀၀) ႐ွစ္ရာေက်ာ္သို႔ေရာက္႐ွိလာခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။

ရြာသူရြာသားမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတို႔ိအိုးအိမ္မ်ားကိုစြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္ေနရျခင္းမွာ ျမန္မာစစ္တပ္မွ မိမိတို႔ ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္အား အျမစ္ျပတ္ထိုးစစ္ဆင္တိုက္ခိုက္မႈမ်ားေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚလာရသည့္တိုက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ျဖစ္ၿပီး တိုက္ပြဲမ်ားသည္လည္းတစ္ရက္ၿပီးတစ္ရက္အရွိန္အဟုန္ျမင့္ဆက္လက္ျမင့္မားလွ်က္႐ွိသည္။

ျမန္မာစစ္တပ္၏ စကခ(၉)လက္ေအာက္ခံ၊ခမရ တပ္ရင္း(တပ္ရင္းအမည္စံုစမ္းဆဲ)သည္ “ႃမြီလိုက္ဝ”ရြာအတြင္းရွိ အိမ္မ်ားမွ ေရႊ၊ေငြတန္ဖိုးရွိပစၥည္းမ်ားကို ေဖာက္ထြင္းလုယူျခင္း၊ တန္ဖိုးရွိပစၥည္းမ်ားကို အတင္းအဓမၼယူေဆာင္ျခင္း၊ မယူေဆာင္ႏိုင္သည့္ပစၥည္းမ်ား ျဖစ္ေသာ ဆိုလာျပား၊ မိုးကာ၊ အဝတ္အထည္၊ဆန္၊ ဆီးဝါးပစၥည္းမ်ားအား လူမဆန္စြာဖ်က္ဆီးျခင္း၊ ၾကက္၊ငွက္၊ဝက္အစရွိေသာတိရစၦာန္မ်ားကို သတ္ျဖတ္စားေသာက္ျခင္း၊ ယူေဆာင္သြားျခင္းတို႔ကိုျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ထို႔ေၾကာင့္႐ြာသူ႐ြာသားအမ်ားစုမွာ သူတို႔၏စုေဆာင္းသိမ္းဆည္းထားေသာ ေငြေၾကး၊ေ႐ႊ၊ေငြမ်ား ကို အၾကမ္းဖက္ခိုးယူလုယက္သည့္ျမန္မာစစ္တပ္၏ လုယက္ျခင္းကိုခံခဲ့ရသည္။

ထို႔အျပင္ “စက္တင္ဝ” ႐ြာအတြင္းသို႔ လက္နက္ႀကီးမ်ားျဖင့္ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ခဲ့သည့္အျပင္ နယ္စပ္မ်ားဖက္သို႔တိမ္းေ႐ွာင္သည့္ ႐ြာသူ/႐ြာသားမ်ားလက္နက္ႀကီး/လက္နက္ငယ္မ်ားျဖင့္ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္သည့္လူမဆန္ေသာလုပ္ရပ္မ်ားကိုျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မိမိတို႔ထံေရာက္႐ွိလာသည့္စစ္ပြဲေ႐ွာင္႐ြာသူ/႐ြာသားအခ်ိဳ႕တြင္ လက္နက္ႀကီး/လက္နက္ငယ္ထိမွန္သူမ်ားပင္ပါ႐ွိလာခဲ့သည္။

ဤသို႔ေသာလုပ္ရပ္မ်ားမွာ ျမန္မာစစ္တပ္အေနျဖင့္ စစ္ရာဇဝတ္မႈ War Crime ႏွင့္ Geneva Convention ဂ်နီဗာကြန္ဗင္းရွင္းအား ေျပာင္က်က်ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းလည္းျဖစ္သည္။ တနည္း ျမန္္မာစစ္တပ္မွ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ားေဒသ၌ လုပ္ေလ့လုပ္ထရွိေသာ အလုပ္မ်ားလည္းျဖစ္သည္။

ယခုအခ်ိန္သည္ ၎ရြာမ်ားပတ္ဝန္းက်င္၌ ႏွမ္းစိုက္ခင္း၊ စပါးစိုက္ခင္းမ်ား ရိတ္သိမ္းခ်ိန္ကာလျဖစ္သည္။ ရြာသူရြာသားမ်ားသည္ ႏွမ္း၊စပါးရိတ္သိမ္းျခင္းမ်ားကို ျပဳလုပ္ရန္အခြင့္မသာေသာအေျခအေနသို႔ေရာက္ရွိခဲ့ရၿပီး ေတာ ေတာင္မ်ားထဲ၌ခိုလႈံေနၾကသူမ်ားရွိသကဲ့သို႔ မိမိတို႔ULA ထံသို႔ ေရာက္ရွိလာၾကသူမ်ားလည္းရွိသည္။ မိမိတို႔ထံေရာက္႐ွိလာသည့္ မိမိတို႔လူမ်ိဳးမ်ား၊ မ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားအားညီအစ္ကိုပီသစြာ လိုအပ္သည္မ်ားကိုကူညီေစာင့္ေ႐ွာက္ထား႐ွိပါသည္။

အျခားတစ္ဖက္တြင္ျမန္မာစစ္တပ္မွ မိမိတို႔ ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္အား အျမစ္ျပတ္ထိုးစစ္ဆင္တိုက္ခိုက္မႈမ်ားကို အရွိန္အဟုန္ျမင့္ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္လာေနေသာ ေၾကာင့္တိုက္ပြဲမ်ားထပ္မံျပင္းထန္လာႏိုင္ၿပီး စစ္ေဘးေ႐ွာင္အေရအတြက္မ်ားသည္လည္းယခုအေရအတြက္ထက္ထပ္မံျမင့္မားလာႏိုင္ဖြယ္႐ွိသည္။

သတင္းႏွင့္ျပန္ၾကားေရး
ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္
၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ (၂၃) ရက္၊ ၾကာသပေတးေန႔။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *