ဓါတ္ပုံသတင္း

ဓါတ္ပုံသတင္း

၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ (၂၉) ရက္ေန႔ ႀတိဂံေဒသအနီးတိုက္ပြဲတြင္ ျမန္မာစစ္တပ္ စကခ(၉)လက္ေအာက္ခံ ေက်ာက္ေတာ္အေျခစိုက္ ခမရ(၃၇၆) ထံမွ သိမ္းဆည္းရမိေသာ လက္နက္ခဲယမ္းမ်ားႏွင့္ စစ္အသံုးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ား

Read Me Leave comment

၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ (၂၈/၂၉)ရက္တိုက္ပြဲသတင္းမ်ား

၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ (၂၈/၂၉)ရက္တိုက္ပြဲသတင္းမ်ား

၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ (၂၈/၂၉)ရက္တိုက္ပြဲသတင္းမ်ား ရခိုင္ေဒသ ႏွင့္ရခိုင္နယ္စပ္မ်ား၌ႏိုဝင္ဘာ (၁) ရက္ေန႔မွစတင္၍ ျပန္လည္ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာတိုက္ပြဲမ်ားသည္ တစ္လနီးပါးၾကာခဲ့ၿပီး”အိႏၵိယ-ျမန္မာ-ဘဂၤလာ”နယ္စပ္”ႀတိဂံ”အနီးႏွင့္ “အိႏၵိယ-ျမန္မာ”နယ္စပ္ “ၿမိတ္ဝ”႐ြာအနီးတိုက္ပြဲမ်ားမွာ တစ္ရက္ထက္တစ္ရက္ပိုမိုျပင္းထန္လာခဲ့သည္။ ထို႔အတူစစ္ပြဲေ႐ွာင္အေရအတြက္မ်ားသည္လည္းဆက္လက္ျမင့္မားလွ်က္႐ွိေနၿပီး ၎စစ္ပြဲေ႐ွာင္မ်ားသည္အိႏၵိယႏိုင္ငံနယ္ေျမအတြင္း သို႔စစ္ပြဲေ႐ွာင္ေနခဲ့ရသည္။

Read Me Leave comment

Battle News and Arakan-IDPs Report 29 November 2017

Battle News and Arakan-IDPs Report 29 November 2017

The repeated violations of various provisions of international humanitarian law and war crimes committed by the Burmese Army against civilians in the India-Myanmar border Battle News and Arakan-IDPs Report 29 November 2017 Since 1 November 2017, the coordinated and offensive attacks of the Burmese Army have been waging against the Arakan Army by using more than thirty light infantry battalions in Paletwa township near the […]

Read Me Leave comment

၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ(၂၆/၂၇)ရက္တိုက္ပြဲသတင္းမ်ား

၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ(၂၆/၂၇)ရက္တိုက္ပြဲသတင္းမ်ား

၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ(၂၆/၂၇)ရက္တိုက္ပြဲသတင္းမ်ား ၂၆ ရက္ေန႔ေျမာက္တိုက္ပြဲသည္ လြန္ခဲ့ေသာရက္မ်ား၌ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာေနရာမ်ားျဖစ္သည့္”အိႏၵိယ-ျမန္မာ-ဘဂၤလာ”နယ္စပ္”ႀတိဂံ”အနီးႏွင့္ “အိႏၵိယ-ျမန္မာ”နယ္စပ္ “ၿမိတ္ဝ”႐ြာအနီး၌တိုက္ပြဲမ်ားထပ္မံျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး အျခားေန႔မ်ားထက္ပိုမိုျပင္းထန္ခဲ့သည္။ ျမန္မာစစ္တပ္သည္ မိမိတို႔အား ထိုးစစ္ဆင္တိုက္ခိုက္မႈမ်ားကို ခပ္စိပ္စိပ္အႀကိမ္ႀကိမ္ထိုးစစ္ဆင္တိုက္ခိုက္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ တိုက္ပြဲမ်ားတစ္ရက္ၿပီးတစ္ရက္ထပ္မံျပင္းထန္လာခဲ့သည္။မိမိတို႔အေနျဖင့္လည္းမိမိတို႔လႈပ္႐ွားနယ္ေျမထဲက်ဴးေက်ာ္လာေသာျမန္မာစစ္တပ္အား အေကာင္းဆံုးခုခံတိုက္ခိုက္ႏိုင္ခဲ့သည္။

Read Me Leave comment

စစ္ပြဲေ႐ွာင္မ်ားသတင္း ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ (၂၆)ရက္ေန႔

စစ္ပြဲေ႐ွာင္မ်ားသတင္း ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ (၂၆)ရက္ေန႔

စစ္ပြဲေ႐ွာင္မ်ားသတင္း ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ (၂၆)ရက္ေန႔ #ArakanIDP ႏိုဝင္ဘာ(၁)ရက္မွစတင္ျဖစ္ပြားေနခဲ့ေသာတိုက္ပြဲမ်ားသည္တစ္ရက္ၿပီးတစ္ရက္အ႐ွိန္ျမင့္မားလာျခင္းႏွင့္အတူ တိုက္ပြဲဧရိယာသည္လည္း တစ္ရက္ၿပီးတစ္ရက္ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔လာခဲ့သည္။ ထို႔အတူ လခ်ီၾကာတိုက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားရာပတ္ဝန္းက်င္အနီးအနား႐ွိ႐ြာမ်ားျဖစ္သည့္ “ျမြီလိုက္္ဝ”ရြာ Mwe Leik Wa ၊ “ပကာဝ”ရြာ Pa Ka Wa ၊ “စက္တင္ဝ”႐ြာ Sap Tan Wa၊ “အုန္းသီးဝ” Own Thee Wa ႏွင့္ “ကလပ္ေခ်ာင္း” Clerk Chaung အနီးမွ ႐ြာလံုးကြ်တ္စစ္ပြဲေ႐ွာင္ အေရအတြက္မ်ားသည္လည္းတစ္ရက္ၿပီးတစ္ရက္ပိုမိုမ်ားျပားလွ်က္႐ွိသည္။

Read Me Leave comment

၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ (၂၅)ရက္ေန႔၌ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ”အိႏၵိယ-ျမန္မာ-ဘဂၤလာ”နယ္စပ္ ႏွင့္ “အိႏၵိယ-ျမန္မာ”နယ္စပ္ အနီးတိုက္ပြဲသတင္းမ်ား

၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ (၂၅)ရက္ေန႔၌ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ”အိႏၵိယ-ျမန္မာ-ဘဂၤလာ”နယ္စပ္ ႏွင့္ “အိႏၵိယ-ျမန္မာ”နယ္စပ္ အနီးတိုက္ပြဲသတင္းမ်ား

၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ (၂၅)ရက္ေန႔၌ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ”အိႏၵိယ-ျမန္မာ-ဘဂၤလာ”နယ္စပ္ ႏွင့္ “အိႏၵိယ-ျမန္မာ”နယ္စပ္ အနီးတိုက္ပြဲသတင္းမ်ား ႏိုဝင္ဘာ(၁)ရက္မွစတင္ျဖစ္ပြားေနခဲ့ေသာတိုက္ပြဲမ်ားသည္တစ္ရက္ၿပီးတစ္ရက္အ႐ွိန္ျမင့္မားလာျခင္းႏွင့္အတူ တိုက္ပြဲဧရိယာသည္လည္း တစ္ရက္ၿပီးတစ္ရက္ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔လာခဲ့သည္။ ႏိုဝင္ဘာ (၂၄)ရက္ေန႔အထိတိုက္ပြဲမ်ားသည္”ႃမြီလိုက္္ဝ”ရြာ Mwe Leik Wa ၊ “ပကာဝ”ရြာ Pa Ka Wa ၊ “စက္တင္ဝ”႐ြာ Sap Tan Wa၊ “အုန္းသီးဝ” Own Thee Wa ႏွင့္ “ကလပ္ေခ်ာင္း” Clerk Chaung အနီးတြင္ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး ႏိုဝင္ဘာ(၂၅)ရက္ေန႔တြင္အျခားေနရာႏွစ္ခုျဖစ္သည့္ “အိႏၵိယ-ျမန္မာ-ဘဂၤလာ”နယ္စပ္အနီး ႏွင့္ “အိႏၵိယ-ျမန္မာ”နယ္စပ္အနီး၊ျမိတ္ဝ”႐ြာMrit Wa ႐ြာပတ္ဝန္းက်င္၌တိုက္ပြဲမ်ား တစ္ရက္လံုးနီးပါးေတာက္ေလွ်ာက္ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။(ယခုသတင္းေရးသားေနသည့္အခ်ိန္အထိ အျပန္အလွန္ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈမ်ား႐ွိေနသည္။)

Read Me Leave comment

စစ္ပြဲေ႐ွာင္မ်ားသတင္း ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ (၂၄)ရက္

စစ္ပြဲေ႐ွာင္မ်ားသတင္း ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ (၂၄)ရက္

စစ္ပြဲေ႐ွာင္မ်ားသတင္း၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ (၂၄)ရက္ႏိုဝင္ဘာလဆန္းမွ စ၍ု ရခိုင္ျပည္၊ ရခိုင္ျပည္နယ္စပ္၊ပလက္ဝေဒသမ်ား၌ျဖစ္ပြားလွ်က္႐ွိေသာတိုက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ “ၿမီလိုက္္ဝ”ရြာ Mwe Leik Wa ၊ “ပကာဝ”ရြာ Pa Ka Wa ၊ “စက္တင္ဝ”႐ြာ Sap Tan Wa၊ "အုန္းသီးဝ" Own Thee Wa ႏွင့္ “ကလပ္ေခ်ာင္း” Clerk Chaung အနီးအနားမွရြာသူရြာသားမ်ားသည္ “ၿမိတ္ဝ"႐ြာMrit Wa မွတဆင့္အိႏၵိယ-ျမန္မာနယ္စပ္မ်ားသို႔စစ္ေဘးေ႐ွာင္မ်ားအျဖစ္ထြက္ခြာလာ​ေနၾကသည္​။ထို​ေၾကာင္​့ ၎႐ြာမ်ားမွ စစ္​​ေဘး​ေ႐ွာင္​အ​ေရအတြက္မ်ားမွာ ယေန႔ဆိုလွ်င္ တစ္ေထာင့္ႏွစ္ရာေက်ာ္သို႔ေရာက္႐ွိလာခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ ၎အေရအတြက္မွာ–(၁) ပကာဝ႐ြာမွ _ ၉၆-ဦး(၂) ​ႁမြီလိုက္​ဝ႐ြာ​ေဟာင္​း-႐ြာသစ္​မွ _ ၃၅၃ ဦး(၃) စက္​တင္​ဝ+အုန္​းသီးဝ+ၿမိတ္​ဝ+​ေနာက္​တိုးအ​ေရအတြက္​ _ ၈၀၀ ​ေက်ာ္​ (စာရင္​းျပဳစု​ေနဆဲ) တို႔ျဖစ္သည္။ တစ္ရက္ၿပီးတစ္ရက္မ်ားျပားလာသည့္ စစ္ပြဲေ႐ွာင္မ်ားကို မိမိတို႔ ULA မွ စားဝတ္ေနေရး၊ က်န္းမာေရး စသည္တို႔ကိုကူညီေစာင့္ေ႐ွာက္ေဆာင္႐ြက္ေပးလွ်က္႐ွိသည္။သို႔ေသာ္လည္း စစ္ပြဲေ႐ွာင္မ်ားအတြက္ ဆန္၊ဆီ၊စားနပ္ရိကၡာ၊ ေဆးဝါးမ်ားမွာ လိုအပ္လွ်က္႐ွိေနသည္။ထို႔အျပင္ ကေလးသူငယ္မ်ား၊ အသက္ႀကီးပိုင္းအဖိုး၊အဖြားမ်ားမွာ […]

Read Me Leave comment

စစ္ပြဲေ႐ွာင္မ်ားသတင္း

စစ္ပြဲေ႐ွာင္မ်ားသတင္း

စစ္ပြဲေ႐ွာင္မ်ားသတင္း ႏိုဝင္ဘာလဆန္းမွ စ၍ု ရခိုင္ျပည္၊ ရခိုင္ျပည္နယ္စပ္၊ပလက္ဝေဒသမ်ား၌ျဖစ္ပြားလွ်က္႐ွိေသာတိုက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ “ၿမီြလိုက္္ဝ”ရြာ Mwe Leik Wa ၊ “ပကာဝ”ရြာ Pa Ka Wa ၊ “စက္တင္ဝ”႐ြာ Sap Tan Wa၊ “အုန္းသီးဝ” Own Thee Wa ႏွင့္ “ကလပ္ေခ်ာင္း” Clerk Chaung အနီးအနားမွရြာသူရြာသားမ်ားသည္ သူတို႔၏အိုးအိမ္မ်ားကိုစြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္ေနရၿပီး လံုျခံဳစိတ္ခ်ရေသာေနရာမ်ားျဖစ္သည့္ (United League of Arakan-ULA ) ရကၡိဳင္အမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္၊ရခိုင္-ဘဂၤလာနယ္စပ္၊ ရခိုင္-အိႏၵိယနယ္စပ္မ်ားသို႔စစ္ေဘးေ႐ွာင္ မ်ားအျဖစ္ ထြက္ခြာလာၾကသည့္အေရအတြက္မ်ားမွာ ယေန႔ဆိုလွ်င္ (၈၀၀) ႐ွစ္ရာေက်ာ္သို႔ေရာက္႐ွိလာခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။

Read Me Leave comment

၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ (၂၂/၂၃) တိုက္ပြဲသတင္းမ်ား

၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ (၂၂/၂၃) တိုက္ပြဲသတင္းမ်ား

၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ (၂၂/၂၃) တိုက္ပြဲသတင္းမ်ား ႏိုဝင္ဘာလ (၂၂) ရက္ေန႔တြင္လည္း လြန္ခဲ့ေသာရက္မ်ားတြင္ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာေနရာျဖစ္သည့္ “ၿမီြလိုက္္ဝ”ရြာ Mwe Leik Wa ၊ “ပကာဝ”ရြာ Pa Ka Wa ၊ “စက္တင္ဝ”႐ြာ Sa Tan Wa ႏွင့္ “ကလပ္ေခ်ာင္း” Clerk Chaung အနီး၌ တိုက္ပြဲမ်ားဆက္လက္ရွိေနခဲ့သည္။ ႏိုဝင္ဘာလ (၁) ရက္ေန႔မွ စတင္ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ရခိုင္ျပည္၊ ရခိုင္နယ္စပ္၊ ပလက္ဝေဒသ အတြင္းတိုက္ပြဲမ်ားမွာ တစ္ရက္ထက္ တစ္ရက္ပိုမိုျပင္းထန္ေနခဲ့ၿပီး ယေန႔ႏိုဝင္ဘာ (၂၃) ရက္ေန႔တြင္လည္း ယခုအခ်ိန္အထိ ေနရာသံုးခု၌တိုက္ပြဲ (၃) ႀကိမ္ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ယခု လတစ္လလံုး၌ ထိေတြ႕မႈ၊ တိုက္ပြဲႀကီး /တိုက္ပြဲငယ္အႀကိမ္အေရအတြက္မွာ ႐ွစ္ဆယ္ေက်ာ္ (၈၀ ေက်ာ္) ရွိခဲ့ ၿပီးျဖစ္သည္။

Read Me Leave comment

၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ (၂၀/၂၁) တိုက္ပြဲသတင္းမ်ား

၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ (၂၀/၂၁) တိုက္ပြဲသတင္းမ်ား

၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ (၂၀/၂၁) တိုက္ပြဲသတင္းမ်ား ႏိုဝင္ဘာလဆန္းမွ စတင္ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ရခိုင္ျပည္၊ရခိုင္နယ္စပ္၊ ပလက္ဝေဒသတိုက္ပြဲမ်ားသည္ ဆက္လက္ အရွိန္ျမင့္မားျခင္းႏွင့္အတူ တိုက္ပြဲမ်ားဆက္လက္ျဖစ္ပြားလွ်က္ရွိသည္။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ (၂၀)ရက္ေန႔တြင္ ၿမြီလိပ္ဝ (Mwe Leik Wa)/ေမြလိုင္ဝ ရြာ၏ အေရွ႕ေတာင္ဖက္ (၁.၅) ကီလိုမီတာ အနီးတြင္ ျမန္မာစစ္တပ္၏ စကခ (၅) လက္ေအာက္ခံ၊ေက်ာက္ျဖဴအေျခစိုက္ ခမရ (၅၄၂)တပ္ရင္းအပါအဝင္ အျခားတပ္ရင္းအခ်ိဳ႕ ႏွင့္ ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္တို႔ ထိေတြ႕တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ ေန႔လည္ (၂) နာရီ (၅၀) မိနစ္မွ ညေန (၅) နာရီခန္႔အထိ အျပန္အလွန္ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရွိခဲ့သည္။ ၎တိုက္ပြဲတြင္လည္း ရန္သူသည္ အထိအခိုက္အက်အဆံုးမ်ား႐ွိခဲ့ၿပီးထိခိုက္ဒဏ္ရာရသူအခ်ိိဳ႕ျဖင့္ဆုတ္ခြာထြက္ေျပးခဲ့ရသည္။

Read Me Leave comment