၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ေမလ (၂၇/၂၈)ရက္ေန႔တိုက္ပြဲသတင္း

၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ေမလ (၂၇/၂၈)ရက္ေန႔တိုက္ပြဲသတင္း

၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ေမလ (၂၇/၂၈)ရက္ေန႔တိုက္ပြဲသတင္း ရခိုင္ျပည္ႏွင့္ရခိုင္နယ္စပ္မ်ား၌၂၀၁၈ ေမလ(၃) ရက္ေန႔မွစတင္၍ ဗမာစစ္တပ္ႏွင့္ ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္တို႔သည္ တိုက္ပြဲမ်ားျပန္လည္ျဖစ္ပြားလာခဲ့ၿပီး ေမလ(၃)၊ (၉)၊ (၁၄)၊(၁၈)၊(၂၀)၊(၂၆)၊(၂၇)၊(၂၈)ရက္ေန႔မ်ားတြင္ တိုက္ပြဲမ်ား႐ွိေနခဲ့သည္။ ယေန႔၊ေမလ(၂၈) ရက္၊ ညေန(၄)နာရီပတ္ဝန္းက်င္မွစ၍ “ဥႆလင္းေခ်ာင္း” ထဲတြင္တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားလွ်က္႐ွိသည္။ ေမလ(၂၇) ရက္ေန႔၊ ညေန(၆) နာရီ(၂၂) မိနစ္မွ (၉) နာရီအထိ (၂) နာရီႏွင့္ (၃၈) မိနစ္ၾကာတိုက္ပြဲမွာ”အံုးသီးဝ” ႐ြာအနီးတြင္ျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ မိုးထဲေလထဲတိုက္ပြဲအတြင္း ရန္သူ႔လက္နက္ခဲယမ္းမ်ားကိုသိမ္းဆည္းရန္အခြင့္မရခဲ့ေသာ္လည္း ဗမာစစ္တပ္ဖက္မွေသဆံုးသူ(၆) ဦးအထက္ႏွင့္ဒဏ္ရာရသူအခ်ိဳ႕႐ွိေၾကာင္းမိမိတို႔တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ား၏ မ်က္ျမင္အရသိ႐ွိရသည္။

Read Me Leave comment

၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ေမလ (၂၆)ရက္ေန႔တိုက္ပြဲသတင္း

၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ေမလ (၂၆)ရက္ေန႔တိုက္ပြဲသတင္း

၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ေမလ (၂၆)ရက္ေန႔တိုက္ပြဲသတင္း ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ေမလ (၂၆) ရက္ေန႔၊ ညေန (၅) နာရီ(၁၀) မိနစ္ခန္႔အခ်ိန္တြင္ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္ လႈပ္ရွားရာနယ္ေျမသို႔ ထိုးစစ္ဆင္က်ဴးေက်ာ္ဝင္ေရာက္တိုက္ခိုက္လာေသာ နယ္ခ်ဲ႕ဗမာစစ္တပ္ ႏွင့္မိမိတို႔ ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္ တို႔သည္”ဆတ္တလာဝ”႐ြာအနီး၌ထပ္မံတိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ (ရန္သူ၏တပ္ရင္းအမည္ကိုစံုစမ္းေနဆဲျဖစ္ပါသည္) ရန္သူသည္ မိမိတို႔အား အလစ္အငိုက္ယူကာထိုးစစ္ဆင္တိုက္ခိုက္လာေသာ္လည္းမိမိတို႔အေနျဖင့္အေကာင္းဆံုးတံု႔ုျပန္တိုက္ခိုက္ႏိုင္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ဗမာစစ္တပ္သည္အထိအခိုက္အက်အဆံုးမ်ားစြာျဖင့္ကစဥ့္ကလ်ားဆုတ္ခြာထြက္ေျပးခဲ့ရသည္။ မိမိတို႔အေနျဖင့္လည္းက်ဴးေက်ာ္သူနယ္ခ်ဲ႕ဗမာစစ္တပ္အားလိုက္လံ႐ွင္းလင္းလွ်က္႐ွိသည္။

Read Me Leave comment

၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ေမလ (၂၀)ရက္ေန႔တိုက္ပြဲသတင္း

၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ေမလ (၂၀)ရက္ေန႔တိုက္ပြဲသတင္း

၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ေမလ (၂၀)ရက္ေန႔တိုက္ပြဲသတင္း ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ေမလ (၂၀)ရက္ေန႔၊နံနက္(၈) နာရီ (၅၀)မိနစ္တြင္ ဗမာစစ္တပ္၏ စကခ(၁၅) လက္ေအာက္ခံ၊ဘူးသီးေတာင္အေျခစိုက္ခလရ(၂၆၃) တပ္ရင္းႏွင့္ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္တို႔ သည္ ဘဂၤလာ-ျမန္မာနယ္စပ္မွတ္တိုင္ (၆၃) ႏွင့္ (၆၄) အနီးတြင္ (၄၅) မိနစ္ခန္႔ၾကာတိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ ယေန႔တိုက္ပြဲအတြင္း ဗမာစစ္တပ္ဖက္မွ #(၉) ဦးက်ဆံုးခဲ့ၿပီး ရန္သူ၏လက္နက္ခဲယမ္း၊စစ္အသံုးအေဆာင္ပစၥည္းအမ်ားအျပားကိုမိမိတို႔သိမ္းဆည္းရမိခဲ့သည္။မိမိတို႔ဖက္မွလည္းရဲေဘာ္တစ္ဦး တိုင္းျပည္ႏွင့္လူမ်ိဳးအတြက္ အသက္ေပးဆပ္ခဲ့ရသည္။

Read Me Leave comment

၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ေမလ (၁၈)ရက္ေန႔တိုက္ပြဲသတင္း

၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ေမလ (၁၈)ရက္ေန႔တိုက္ပြဲသတင္း

၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ေမလ (၁၈)ရက္ေန႔တိုက္ပြဲသတင္း ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ေမလ (၁၈)ရက္ေန႔၊နံနက္(၈) နာရီခန္႔မွစ၍ “႐ွင္မဒိန္”ေက်း႐ြာအနီးတြင္ ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္ႏွင့္ ဗမာစစ္တပ္တို႔မိနစ္(၂၀) ခန္႔ၾကာေသာထိေတြ႕တိုက္ခိုက္မႈျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ ႐ွင္မဒိန္႐ြာသည္ “ထေရာအိုင္”၏အေနာက္ေတာင္ဖက္၊(၈) ကီလိုမီတာခန္႔အကြာအေဝးတြင္႐ွိသည္။ မိနစ္ႏွစ္ဆယ္ခန္႔ထိေတြ႕မႈျဖစ္ၿပီးေနာက္ ဗမာစစ္တပ္ဖက္မွတပ္ဆုတ္သြားေသာေၾကာင့္တိုက္ပြဲမ်ားႀကီးႀကီးမားမားထပ္မံမျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ္လည္း ရန္သူ႔ဖက္မွလက္နက္ႀကီးမ်ား ႀကိဳၾကားႀကိဳၾကားပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈမ်ား႐ွိေနခဲ့သည္။

Read Me Leave comment

A Supplementary Battle News on 14 May 2018

A Supplementary Battle News on 14 May 2018

A Supplementary Battle News on 14 May 2018 On 14 May 2018 beginning at 8:00 am, the Arakan Army has clashed with the Myanmar Army near Kone-Pyin village, eastern bank of Kaladan river. Today clashes have continuously broken out from 8:00 am till 18:00 pm (fight and just take a small break). The Myanmar Army is still firing mortars and artillery indiscriminately.

Read Me Leave comment

၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ေမလ (၁၄)ရက္ေန႔တိုက္ပြဲသတင္း

၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ေမလ (၁၄)ရက္ေန႔တိုက္ပြဲသတင္း

၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ေမလ (၁၄)ရက္ေန႔တိုက္ပြဲသတင္း ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ေမလ (၁၄)ရက္ေန႔၊နံနက္(၈) နာရီခန္႔မွစ၍ ကုုုုလားတန္ျမစ္၊အေ႐ွ႕ဖက္ကမ္း၊ကုန္ျပင္႐ြာအနီးတြင္ ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္ႏွင့္ ဗမာစစ္တပ္တို႔တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားလွ်က္႐ွိၿပီး ယခုသတင္းေရးသားေနေသာအခ်ိန္( ေန႔လည္(၁၂) နာရီ(၄၀)မိနစ္) အထိအျပန္အလွန္ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္လွ်က္႐ွိၾကသည္။ ၎ပတ္ဝန္းက်င္၌ေမလ(၉) ရက္ေန႔တြင္တစ္ႀကိမ္တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီးယေန႔ေနာက္တစ္ႀကိမ္ထပ္မံျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ဗမာစစ္တပ္ဖက္မွလက္နက္ႀကီးမ်ားျဖင့္ ေတာက္ေလွ်ာက္ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ေနၿပီး တခ်ိဳ႕လက္နက္ႀကီးမ်ားမွာ အိႏၵိယနယ္စပ္အနီးက်ေရာက္ေပါက္ကြဲမႈမ်ား႐ွိခဲ့သည္။

Read Me Leave comment

၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ေမလ (၉)ရက္ေန႔၊ရခိုင္ျပည္တိုက္ပြဲသတင္း

၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ေမလ (၉)ရက္ေန႔၊ရခိုင္ျပည္တိုက္ပြဲသတင္း

၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ေမလ (၉)ရက္ေန႔၊ရခိုင္ျပည္တိုက္ပြဲသတင္း ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ေမလ(၉) ရက္ေန႔၌လည္း ဗမာစစ္တပ္(တပ္ရင္းအမည္စိစစ္ဆဲ) ႏွင့္ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္တို႔သည္ လြန္ခဲ့ေသာ(၆) ရက္(ေမလ-၃-ရက္)၌တိုက္ပြဲတစ္ႀကိမ္ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာအိႏၵိယ-ျမန္မာနယ္စပ္၊ ကုန္ျပင္႐ြာေျမာက္ဖက္(၂) ကီလိုမီတာအနီး၊ကုုုုုုုလားတန္ျမစ္ေၾကာင္း၊”ပင္မေခ်ာင္း”အနီးတြင္ထပ္မံတိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ ယေန႔၊ေမလ(၉) ရက္၊နံနက္(၉) နာရီ(၃၀) မိနစ္တြင္စတင္ခဲ့ေသာတိုက္ပြဲသည္ တစ္နာရီခန္႔အျပန္အလွန္ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ဗမာစစ္တပ္ဖက္မွ အနည္းဆံုး(၃)ဦးေသဆံုးခဲ့ၿပီးဒဏ္ရာရသူမ်ားလည္း႐ွိခဲ့သည္။ မိမိတို႔ဖက္မွလည္းအလတ္စားဒဏ္ရာရသူ(၂)ဦး႐ွိခဲ့ေသာ္လည္းက်ဆံုးသူမ်ားမ႐ွိခဲ့ေပ။

Read Me Leave comment

Arakan Battle News on May 3, 2018

Arakan Battle News on May 3, 2018

Arakan Battle News on May 3, 2018 On May 3, 2018 at 9:10 AM, the Arakan Army clashed with the Light Infantry Battalion No. 541 based in Minbya under the Military Operation Command 9 of the Burman Army near India-Myanmar border, 2 kilometers close to the North of Kone-Pyin Village, in the Kaladan river. After the breaking out of fighting from 9:10 AM to 10 […]

Read Me Leave comment

၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ေမလ (၃) ရက္ေန႔၊ရခိုင္ျပည္တိုက္ပြဲသတင္း

၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ေမလ (၃) ရက္ေန႔၊ရခိုင္ျပည္တိုက္ပြဲသတင္း

၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ေမလ (၃) ရက္ေန႔၊ရခိုင္ျပည္တိုက္ပြဲသတင္း ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ေမလ(၃)ရက္၊ နံနက္(၉) နာရီ(၁၀) မိနစ္တြင္ ဗမာစစ္တပ္၏ စကခ( ၉) လက္ေအာက္ခံ၊ မင္းျပားအေျခစိုက္၊ခမရ(၅၄၁) တပ္ရင္းႏွင့္ ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္တို႔သည္ အိႏၵိယ-ျမန္မာနယ္စပ္၊ ကုန္ျပင္႐ြာေျမာက္ဖက္(၂) ကီလိုမီတာအနီး၊ကုုုုုုုလားတန္ျမစ္ေၾကာင္းအတြင္းတိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ နံနက္(၉) နာရီ(၁၀) မိနစ္မွ (၁၀)နာရီအထိ မိနစ္(၅၀) ခန္႔အျပန္အလွန္ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ခဲ့ၾကၿပီး ခလရ (၅၄၁) တပ္ရင္းမွ (၄)ဦးေသဆံုးခဲ့ၿပီးဒဏ္ရာရသူမ်ားလည္း႐ွိခဲ့သည္။ ၎ေသဆံုးသူမ်ားထဲမွ တစ္ဦးမွာ ကုုုုုုလားတန္ျမစ္ေၾကာင္းအတိုင္းေမ်ာပါသြားၿပီး က်န္သံုးဦးမွာ ျမစ္ကမ္းနံေဘးတြင္ယခုတိုင္႐ွိေနေသးသည္။

Read Me Leave comment

Welcome to the 9th Anniversary of Arakan Army Day on 10 April 2018

Welcome to the 9th Anniversary of Arakan Army Day on 10 April 2018

(၉)ႏွစ္ေျမာက္ ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္နိ ပံုမွန္အားျဖင့္ လူတစ္ေယာက္၏မြီးနိသည္ သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္နန္႔သာသက္ဆိုင္သည္။ အလြန္ဆံုး သူ႔မိသားစု၊ သူ႔ဆြီမ်ိဳး၊ သူ႔ပတ္ဝန္းက်င္၊ သူ႔ကိုသိေသာသူမ်ားနန္႔သာသက္ဆိုင္သည္။ သို႔ေသာ္ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခု၏အစျပဳေသာနိ၊ ယင္းအဖြဲ႔အစည္းကိုစတင္ဖြဲ႕စည္းလိုက္ေသာနိမ်ားသည္ ထိုအဖြဲ႕အစည္း နန္႔သက္ဆိုင္သူမ်ား၊ ၄င္းအဖြဲ႕အစည္းကိုဝိုင္းရံပံ့ပိုးကူညီေသာသူမ်ား အားလံုးနန္႔သက္ဆိုင္ပါသည္။

Read Me 10 Comments