၂၀၁၉ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ(၄)ရက္ေန႔၌ ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္မွ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ နယ္ျခားေစာင့္တပ္စခန္း(၄)ခုအား မလႊဲမေရွာင္သာတိုက္ခဲ့ရေသာ တိုက္ပဲြမ်ားအတြင္းမွ သိမ္းဆည္းရမိေသာစစ္အသံုးေဆာင္ပစၥည္းမ်ား၊လက္နက္ခဲယမ္းမ်ားႏွင့္အျခားဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားစာရင္း

၂၀၁၉ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ(၄)ရက္ေန႔၌ ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္မွ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ နယ္ျခားေစာင့္တပ္စခန္း(၄)ခုအား မလႊဲမေရွာင္သာတိုက္ခဲ့ရေသာ တိုက္ပဲြမ်ားအတြင္းမွ သိမ္းဆည္းရမိေသာစစ္အသံုးေဆာင္ပစၥည္းမ်ား၊လက္နက္ခဲယမ္းမ်ားႏွင့္အျခားဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားစာရင္း
Read Me Leave comment

၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ(၁၅) ရက္၊ ရခိုင္ျပည္တိုက္ပြဲသတင္း

၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ(၁၅) ရက္၊ ရခိုင္ျပည္တိုက္ပြဲသတင္း

၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ(၁၅) ရက္၊ ရခိုင္ျပည္တိုက္ပြဲသတင္းမ်ား (ေအာက္ပါ Link မ်ားတြင္ ဝင္ေရာက္ဖတ္႐ႈႏိုင္ပါသည္) Arakan Army- https://bit.ly/2TV4GI1 Ula- https://bit.ly/2stB3Sb ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ(၁၅) ရက္ေန႔၊နံနက္ (၈) နာရီ(၅၅) မိနစ္ ႏွင့္ ေန႔လည္(၁၂) နာရီ(၂၀) မိနစ္တို႔တြင္ ရခိုင္-ဘဂၤလာနယ္စပ္အနီး၊ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ အစပ္၌ တိုက္ပြဲမ်ားေနရာႏွစ္ခု၌အသီးသီးျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ ထို႔အတူ ညေန(၄) နာရီ(၂၀) မိနစ္အထိ တိုက္ပြဲမ်ားႀကိဳၾကားႀကိဳၾကားျဖစ္ပြားေနဆဲျဖစ္သည္။ ယေန႔တိုက္ပြဲမ်ားအတြင္းလက္႐ွိအခ်ိန္အထိ ရန္သူ႔ဖက္မွက်ဆံုး(၁၀) ဦး႐ွိခဲ့သည္။ (မ်က္ျမင္) ဇန္နဝါရီလ(၁၅) ရက္၊နံနက္( ၆)နာရီ (၅၅) မိနစ္တြင္ ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္”စပါးထား႐ြာ” အနီး၌မိနစ္(၂၀) ၾကာတိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ ယခုျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ဗမာစစ္တပ္၏တပ္မ(၂၂) တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ ဇန္နဝါရီလ(၁၄) ရက္ေန႔၊ညေန(၈) နာရီခန္႔အခ်ိန္တြင္ “စပါးထား႐ြာ”႐ွိလူေနအိမ္မ်ားေပၚတြင္ အခြင့္မေတာင္းဘဲအတင္းအဓမၼအိပ္ရန္ဝင္ေရာက္ႀကိဳးစားျခင္း၊ လူေနအိမ္မ်ားေအာက္တြင္ အိပ္စက္ျခင္း၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအားကာယိေျႏၵပ်က္ေအာင္ျပဳလုပ္ျခင္းစသည့္ စစ္ရာဇဝတ္ျပစ္မႈမ်ားကိုက်ဴးလြန္ခဲ့ေသာတပ္ရင္း(တပ္ရင္းမႉး၊ တပ္ရင္းအမည္စီစစ္ဆဲ) ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္,နံနက္(၁၁) နာရီ (၄၄)မိနစ္ မွ ညေန(၅) နာရီ […]

Read Me Leave comment

၂၀၁၉ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ(၄)ရက္ေန႔၌ ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္မွ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ နယ္ျခားေစာင့္တပ္စခန္း(၄)ခုအား မလႊဲမေရွာင္သာတိုက္ခဲ့ရေသာ တိုက္ပဲြမ်ားအတြင္းမွ သိမ္းဆည္းရမိေသာစစ္အသံုးေဆာင္ပစၥည္းမ်ား၊လက္နက္ခဲယမ္းမ်ားႏွင့္အျခားဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား

၂၀၁၉ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ(၄)ရက္ေန႔၌ ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္မွ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ နယ္ျခားေစာင့္တပ္စခန္း(၄)ခုအား မလႊဲမေရွာင္သာတိုက္ခဲ့ရေသာ တိုက္ပဲြမ်ားအတြင္းမွ သိမ္းဆည္းရမိေသာစစ္အသံုးေဆာင္ပစၥည္းမ်ား၊လက္နက္ခဲယမ္းမ်ားႏွင့္အျခားဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား

   

Read Me Leave comment

၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ဇန္နဝါရီ(၁၁/၁၂/၁၃/၁၄) ရက္(ေလးရက္တာကာလအတြင္း)ရခိုင္ျပည္တိုက္ပြဲသတင္းမ်ား

၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ဇန္နဝါရီ(၁၁/၁၂/၁၃/၁၄) ရက္(ေလးရက္တာကာလအတြင္း)ရခိုင္ျပည္တိုက္ပြဲသတင္းမ်ား

ျမန္မာစစ္တပ္၏ တပ္မ(၂၂) ၊တပ္မ(၉၉)အပါအဝင္အျခားေသာတပ္မမ်ားမွ ထုတ္ႏႈတ္အင္အားမ်ားပါဝင္ေသာရခိုင္ျပည္ျပင္ပမွတပ္ရင္း(တပ္မ) မ်ားသည္ လူအင္အား၊လက္နက္အင္အားအလံုးအရင္းျဖင့္ရခိုင္ျပည္အတြင္းသို႔ကုန္းေၾကာင္း၊ေလေၾကာင္း၊ေရေၾကာင္းမ်ားျဖင့္ဆက္တိုက္ဝင္ေရာက္ခဲ့ၿပီးသည့္ေနာက္ပိုင္းတြင္ ရက္ဆက္တိုက္ပြဲမ်ားေန႔တိုင္းဆက္လက္႐ွိေနခဲ့သည္။ မိမိတို႔စံုစမ္းရ႐ွိမႈႏွင့္ ေျမျပင္သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအရ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ဇန္နဝါရီ(၁၄) ရက္ေန႔အထိျမန္မာစစ္တပ္မွ အင္အား(၄၀၀၀) ေလးေထာင္ေက်ာ္ခန္႔အား ရခိုင္ေဒသအတြင္းပို႔ေဆာင္ထားၿပီး ျဖစ္သည္။ ျမန္မာအစိုးရ ႏွင့္ ျမန္မာစစ္တပ္ဖက္မွ “ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္အား ရက္ေပါင္း(၁၃၀) အတြင္းအျမစ္ျပတ္ေခ်မႈန္းေရးေခါင္းစဥ္” ေအာက္၌ ရခိုင္ေဒသအတြင္း ျမန္မာစစ္တပ္၏ထိုးစစ္မ်ားမွာအသက္ဝင္လႈပ္႐ွားလွ်က္႐ွိေနၿပီး ႏွစ္ဖက္ရင္ဆိုင္ထိေတြ႕တိုက္ခိုက္မႈမ်ားမွာ တစ္ရက္ၿပီးတစ္ရက္ ျပင္းထန္လာေနခဲ့ၿပီးတိုက္ပြဲအေရအတြက္မ်ားမွာလည္းျမင့္တက္လွ်က္႐ွိသည္။ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ(၁၁) ရက္ေန႔၊ ညေန(၆) နာရီ(၃၀) မိနစ္မွ ည(၈)နာရီ(၃၀) မိနစ္အထိ ႏွစ္နာရီေက်ာ္ၾကာတိုက္ပြဲသည္ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊”ေစေတာင္႐ြာ” ေျမာက္ဖက္အနီးတြင္တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့သည္။တပ္မ(၂၂) ႏွင့္ မိမိတို႔လႈပ္႐ွားစစ္ေၾကာင္းတို႔ တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။တပ္မ(၂၂)၏ပထမဆံုးေစ်းဦးေပါက္တိုက္ပြဲျဖစ္ၿပီး ရန္သူ႔ဖက္မွပြဲဦးထြက္အထိနာေသာပြဲလည္းျဖစ္ခဲ့သည္။ညတိုက္ပြဲျဖစ္ေသာေၾကာင့္ရန္သူ႔ဖက္မွအထိအခိုက္အက်အဆံုးကိုမသိခဲ့ရပါ။ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ(၁၂) ရက္ေန႔တြင္လည္း ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕နယ္၊”ဦးစြန္းေတာင္အေနာက္ေတာင္ေၾကာ” ၌ ဗမာစစ္တပ္၏တပ္မ(၉၉) ႏွင့္ မိမိတို႔သည္ မိနစ္ႏွစ္ဆယ္ၾကာတိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ နံနက္(၇) နာရီ(၂၀) မိနစ္မွ (၇) နာရီ(၄၀) မိနစ္အထိတိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ ၎ေနာက္ ႀကိဳၾကားႀကိဳၾကားပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈမွာ ေန႔လည္(၁၂) နာရီခန္႔အထိ႐ွိေနခဲ့သည္။ ၂၀၁၉ […]

Read Me Leave comment