၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ (၁၄) ရက္ ႏွင့္ (၁၇) ရက္ေန႔ ရခိုင္ျပည္တိုက္ပြဲသတင္းမ်ား

၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ (၁၄) ရက္ ႏွင့္ (၁၇) ရက္ေန႔ ရခိုင္ျပည္တိုက္ပြဲသတင္းမ်ား

၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ (၁၄) ရက္ေန႔ တြင္ ရခိုင္ျပည္၊ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ “ေရစိုးေခ်ာင္းေက်းရြာ” ႏွင့္” ေရဘုတ္႐ြာ”အၾကားတြင္ နံနက္ (၉) နာရီ (၅၀) မိနစ္အခ်ိန္၌တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့သည္။၎တိုက္ပြဲအတြင္း ရန္သူ႔ဖက္မွ (မ်က္ျမင္-ထိခိုက္ႏွင့္က်ဆံုး) ၁၀ဦးခန္႔အထိ႐ွိခဲ့သည္။ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ(၁၅)/(၁၆) ရက္မ်ားတြင္ တိုက္ပြဲမ်ားမ႐ွိခဲ့ပါ။ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ေဖေဖာ္ဝါရီလ (၁၇) ရက္ေန႔၊ နံနက္ (၈) နာရီ (၃၀) မိနစ္ ႏွင့္ ေန႔လယ္ (၂) နာရီ (၄၂) မိနစ္ အခ်ိန္ တို႔တြင္ ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ “ခ႐ုေခ်ာင္းရြာ”ႏွင့္ “သက္ေျပက်ရြာ”အၾကားတြင္ ထိေတြ႕တိုက္ခိုက္မႈ ႏွစ္ႀကိမ္ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ (၁၇) ရက္ေန႔၊ နံနက္ (၈) နာရီ (၃၀) မိနစ္တြင္ ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ႏြားတင္းကုတ္ရြာေတာင္ဘက္ (၁.၅)ကီလိုမီတာခန္႔အကြာအေဝးတြင္လည္း ေဖေဖာ္ဝါရီလ(၁၇) ရက္ေန႔၏ တတိယေျမာက္တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ ေဖေဖာ္ဝါရီလ (၁၇) ရက္ေန႔၊ နံနက္ (၁၀) […]

Read Me Leave comment

၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ေဖေဖာ္ဝါရီ(၁၁/၁၂/၁၄)ရက္ရခိုင္ျပည္တိုက္ပြဲသတင္းမ်ား

၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ေဖေဖာ္ဝါရီ(၁၁/၁၂/၁၄)ရက္ရခိုင္ျပည္တိုက္ပြဲသတင္းမ်ား

ေဖေဖာ္ဝါရီလ(၁၁) ရက္ေန႔၊ ေန႔လည္(၁) နာရီခန္႔အခ်ိန္တြင္ ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊”ဆင္ခုန္းတိုင္”ေက်းရြာအနီးတိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ ေဖေဖာ္ဝါရီလ(၁၂) ရက္ေန႔၊နံနက္(၅) နာရီခန္႔မွစ၍ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕နယ္႐ွိ ရဲစခန္းအခ်ိဳ႕ႏွင့္ ျမန္မာစစ္တပ္၏လက္နက္ႀကီး႐ွိရာေနရာအခ်ိဳ႕ျဖစ္ၾကေသာ “ဒံုးသိမ္” အပါအဝင္ေနရာအခ်ိဳ႕မွ လက္နက္ႀကီး၊လက္နက္ငယ္မ်ားျဖင့္ ရမ္းသန္းပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈမ်ား႐ွိခဲ့သည္။ ေဖေဖာ္ဝါရီလ(၁၂) ရက္ေန႔၊ ေန႔လည္(၁)နာရီ(၄၀)မိနစ္အခ်ိန္တြင္ ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ အငူေမာ္ကုန္တန္း ႏွင့္ သာစည္႐ြာအၾကားတြင္ ရန္သူ၏ေထာက္ပို႔စစ္ယာဥ္တန္းအားၾကားျဖတ္ဝင္ေရာက္တိုက္ခိုက္ခဲ့သည္။ ျမန္မာစစ္တပ္သည္ ဘူးသီးေတာင္ႏွင့္ေမာင္ေတာ အတြင္းတြင္ ဘဂၤလီ(၁၀၀) ခန္႔အားမီးသတ္သင္တန္းမ်ားေပးေနသည္။ ဤသည္မွာ ျမန္မာစစ္တပ္၏ မ႐ိုးသားေသာလုပ္ရပ္မ်ားႏွင့္ အေျခအေနမ်ားကိုပိုမို႐ႈပ္ေထြးေစရန္ၾကံစည္အားထုတ္ေနမႈမ်ားဟုသံုးသပ္၍ရသည့္အျပင္ ျမန္မာစစ္တပ္အေနျဖင့္ ၎တို႔လုပ္ေနက် လူမ်ိဳးေရးပဋိပကၡမ်ားဖန္တီးရန္လုပ္ေဆာင္ေနသည္ဟုဆို၍ရေပသည္။ ေဖေဖာ္ဝါရီလ(၁၃) ရက္တြင္မူႏွစ္ဖက္ျကီးႀကီးမားမားထိေတြ႕တိုက္ခိုက္မႈမ်ားမ႐ွိခဲ့ပါ။ ေဖေဖာ္ဝါရီလ(၁၄) ရက္ေန႔တြင္ ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ေရစိုးေခ်ာင္းေက်း႐ြာအနီးတိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့သည္မွလြဲ၍ အျခားမည္သည့္ေနရာ၌ထိေတြ႕တိုက္ခိုက္မႈမ်ားမ႐ွိပါ။ ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ေက်ာက္ရံသာစည္ေက်းရြာမွစိတ္က်န္းမာေရးျပည့္စံုမႈမ႐ွိေသာ “ဦးဝင္းႏိုင္”(၂၈)ႏွစ္ႏွင့္ေရစိုးေခ်ာင္းေက်းရြာမွ”ဦးမ်ိဳးသန္႔”(၄၅)ႏွစ္(ျမန္မာစစ္တပ္စစ္မႈထမ္းေဟာင္း) ႏွစ္ဦးတို႔အား ျမန္မာစစ္တပ္မွအတင္းအဓမၼဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္သြားသည္။ သတင္းႏွင့္ျပန္ၾကားေရး ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ(၁၄)ရက္

Read Me Leave comment

၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ေဖေဖာ္ဝါရီလ(၈/၉) ကိုးကန္႔ေဒသတိုက္ပြဲသတင္းမ်ားႏွင့္ ေဖေဖာ္ဝါရီ(၁/၂/၃/၄/၁၀) ရက္ ရခိုင္ျပည္တိုက္ပြဲသတင္းမ်ား

၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ေဖေဖာ္ဝါရီလ(၈/၉) ကိုးကန္႔ေဒသတိုက္ပြဲသတင္းမ်ားႏွင့္ ေဖေဖာ္ဝါရီ(၁/၂/၃/၄/၁၀) ရက္ ရခိုင္ျပည္တိုက္ပြဲသတင္းမ်ား

၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ေဖေဖာ္ဝါရီလ(၁၀) ရက္၊နံနက္(၈) နာရီ(၁၀) မိနစ္အခ်ိန္တြင္ ရခိုင္ျပည္၊ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕နယ္၊ ထိပ္ဝျပင္အေ႐ွ႕ဖက္(၂.၅) ကီလိုမီတာ အကြာအေဝး၊( ရန္ကုန္-စစ္ေတြကားလမ္းမ) ၊ “ထိပ္ဝျပင္” ႏွင့္”ေပါက္ပင္ကြင္း႐ြာ”အၾကားတြင္ ျမန္မာစစ္တပ္၏စစ္ကား(၈) စီးပါေသာ စစ္ယာဥ္တန္းကိုၾကားျဖတ္ဝင္ေရာက္တိုက္ခိုက္ခဲ့သည္။ ထို႔အတူ ေန႔လည္(၂) နာရီခန္႔အခ်ိန္တြင္လည္းေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ေတာင္မင္းကုလား႐ြာေတာင္ဖက္(၁.၅) ကီလိုမီတာအကြာအေဝး၌ မိမိတို႔႐ွိရာေနရာသို႔ဝင္ေရာက္လာေသာ အင္အား(၂၀၀) ခန္႔႐ွိေသာ ျမန္မာစစ္တပ္၏တပ္မ(၂၂)လက္ေအာက္ခံတပ္ရင္း(တပ္ရင္းအမည္စံုစမ္းဆဲ) ႏွင့္ ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္တို႔ တစ္နာရီခန္႔အၾကာတိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ ယေန႔တိုက္ပြဲအတြင္း ျမန္မာစစ္တပ္ဖက္မွ အထိအခိုက္အက်အဆံုးမ်ားခဲ့သည္။ ထို႔အတူမိမိတို႔ဖက္မွလည္း စစ္သည္ေတာ္တစ္ဦး တိုင္းျပည္ႏွင့္လူမ်ိဳးအတြက္အသက္စြန္႔လႊတ္ခဲ့ရသည္။ ျမန္မာစစ္တပ္ႏွင့္ ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္တို႔သည္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ(၄) ရက္ေန႔တြင္လည္း ပလက္ဝၿမိဳ႕နယ္၊”ထအို႔ပီ႐ြာ” ႏွင့္ “႐ွင္မဒိန္ ႐ြာ” အၾကားတြင္တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ ၎တိုက္ပြဲအတြင္း ရန္သူ႔ဖက္မွ(၁၆) ဦးက်ဆံုးခဲ့ၿပီးဒဏ္ရာရသူမ်ားလည္း႐ွိခဲ့သည္။ ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္-Sniper သမားလက္စြမ္းျပေသာတိုက္ပြဲျဖစ္သည္။ ထို႔အတူ ေဖေဖာ္ဝါရီလ(၄) ရက္ေန႔၊ ညေန(၈) နာရီ (၂၈) မိနစ္တြင္လည္း ေက်ာက္ျဖဴခ႐ိုင္၊ အမ္းၿမိဳ႕နယ္၊”ေ႐ွာက္ျခံဳ႐ြာ”အနီး၊ အမ္းလမ္းႏွင့္ကမ္းေထာင့္ႀကီးလမ္းဆံုအနီးတြင္လည္း ျမန္မာစစ္တပ္၏စစ္ယာဥ္တန္းအားတိုက္ခိုက္ခဲ့သည္။ စစ္ကား(၁၆) စီးပါရန္သူ႔စစ္ယာဥ္တန္းႏွင့္ နာရီဝက္ခန္႔ၾကာတိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ ယေန႔သည္ ျမန္မာစစ္တပ္မွ တစ္ဖက္သတ္-ကန္႔သတ္အပစ္အခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္ဆိုင္းထားသည့္ […]

Read Me Leave comment

၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ေဖေဖာ္ဝါရီလ(၁/၂) ရက္တိုက္ပြဲသတင္းမ်ား

၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ေဖေဖာ္ဝါရီလ(၁/၂) ရက္တိုက္ပြဲသတင္းမ်ား

၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ေဖေဖာ္ဝါရီလ(၁) ရက္၊ ညေန(၆) နာရီ(၃၀) မိနစ္အခ်ိန္တြင္ ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ “ခ႐ုေခ်ာင္း” ႏွင့္ “ရေဂါင္းေခ်ာင္း” အၾကားတြင္ ဆယ္မိနစ္ခန္႔သာသာထိေတြ႕တိုက္ခိုက္မႈျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ ထို႔အတူ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ေဖေဖာ္ဝါရီလ(၂)ရက္၊ နံနက္ (၈) နာရီ(၄၇) မိနစ္ မွ နံနက္(၁၀) နာရီ (၄၂) မိနစ္အထိ ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ေက်ာက္တန္း႐ြာ ႏွင့္ ေရဘုတ္(ရီဘုတ္႐ြာ) ႐ြာအၾကားတြင္တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ ယေန႔တိုက္ပြဲတြင္ဗမာစစ္တပ္ဖက္မွ အထိအခိုက္အက်အဆံုးမ်ားခဲ့သည္။ မိမိတို႔အေနျဖင့္ ခမရ(၅၆၆) ထံမွ စစ္အသံုးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ား၊လက္နက္ခဲယမ္းအသံုးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ားကိုသိမ္းဆည္းရမိခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ ပလက္ဝၿမိဳ႕နယ္၊ ပကာဝေက်း႐ြာ၊ အေနာက္ေတာင္ဖက္၊(၁) ကီလိုမီတာအကြားအေဝးတြင္လည္း “ဆန္၊ေျမပဲ၊ေ႐ႊဖီဦးလက္ဖက္ရည္ထုတ္”မ်ားပါဝင္ေသာရန္သူ႔ရိကၡာပစၥည္းမ်ားကို ထပ္မံဖမ္းဆီးရမိခဲ့သည္။ လြန္ခဲ့ေသာလမ်ားတြင္လည္းယခုကဲ့သို႔ဖမ္းဆီးသိမ္းဆည္းရ႐ွိမိမႈမ်ားသံုးႀကိမ္႐ွိခဲ့သည္။ဗမာစစ္တပ္သည္ ၎ရိကၡာပစၥည္းမ်ားကို “ပကာဝ႐ြာသား”ႏွင့္ “မြီလိုင္ဝ႐ြာသား”မ်ားအားအတင္းအဓၶၿခိမ္းေျခာက္ေစခိုင္းၿပီး၎ရိကၡာပစၥည္းမ်ားအားပို႔ေဆာင္ရန္သြားခိုင္းသည့္အခိုက္အတန္႔၌မိမိတို႔ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္လႈပ္႐ွားစစ္ေၾကာင္းမွဖမ္းဆီးရမိျခင္းျဖစ္သည္။ မိမိတို႔တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားမွရန္သူ႔ရိကၡာပစၥည္းမ်ားကိုသာယူေဆာင္ထားခဲ့ၿပီးသယ္ေဆာင္ပို႔လာသူမ်ားအား ေကာင္းမြန္စြာျပန္လႊတ္ေပးခဲ့သည္။ ဗမာစစ္တပ္သည္ ရိကၡာပစၥည္းမ်ားအားကိုယ္တိုင္မသယ္ေဆာင္ရဲေသာေၾကာင့္ ယခုကဲ့သို႔႐ြာသူ႐ြာသားမ်ားကို အတင္းအဓမၼေစခိုင္းျခင္း၊ ႐ြာသူ႐ြာသားမ်ားျဖင့္ ၾကားညႇပ္ကာေစေျမျပင္အတြင္းသြားလာေနျခင္း၊ လူသားဒိုင္းကာမ်ားအျဖစ္အသံုးျပဳျခင္းမ်ားကိုဆက္တိုက္ျပဳလုပ္လွ်က္႐ွိၿပီး စစ္ရာဇဝတ္မႈမ်ားကိုေျဗာင္က်က်က်ဴးလြန္ေဖာက္ဖ်က္လွ်က္႐ွိသည္။ ယေန႔ေဖေဖာ္ဝါရီလ(၂) ရက္ေန႔၌လည္းရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ေက်ာက္တန္းေက်းရြာမွ (၁)ဦးေက်ာ္စိန္သန္း၊အသက္(၅၁)ႏွစ္ (၂)ေမာင္လုံးေခ်၊ အသက္(၃၀)ႏွစ္ (၃)ေမာင္သန္းလိႈင္၊ အသက္(၃၂) ႏွစ္ တို႔အား […]

Read Me Leave comment

၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ(၃၀) ရက္၊ ရခိုင္ျပည္တိုက္ပြဲသတင္း

၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ(၃၀) ရက္၊ ရခိုင္ျပည္တိုက္ပြဲသတင္း

၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ(၂၉) ရက္ေန႔တြင္ႏွစ္ဖက္ရင္ဆိုင္တိုက္ပြဲမ႐ွိခဲ့ေသာ္လည္း,ဇန္နဝါရီလ (၃၀)ရက္ ေန႔တြင္၊ပလက္ဝၿမိဳ႕နယ္”ပကာဝ႐ြာ” အေနာက္ေတာင္ဖက္အနီး၌နံနက္(၁၀) နာရီ(၅၀) မိနစ္မွစတင္၍ (၁၁)နာရီ(၅၀) မိနစ္အထိတစ္နာရီခန္႔အၾကာတိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့သည္။နယ္ခ်ဲ႕စစ္ရာဇဝတ္တပ္ဖြဲ႔ႏွင့္ ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္လႈပ္႐ွားစစ္ေၾကာင္းတို႔ႏွစ္ဖက္ရင္ဆိုင္တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ႏွစ္ဖက္အျပန္အလွန္ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈမ်ားႏွင့္အတူဗမာစစ္တပ္ဖက္မွ လက္နက္ႀကီးမ်ားျဖင့္ ႀကိဳၾကားႀကိဳၾကားပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈမ်ားမွာ ေန႔လည္(၃) နာရီခန္႔အထိ႐ွိေနခဲ့သည္။ ယေန႔တိုက္ပြဲသည္လည္းျပင္းထန္ေသာတိုက္ပြဲျဖစ္ခဲ့ၿပီးယေန႔တိုက္ပြဲအတြင္း ဗမာစစ္တပ္ဖက္မွ (၄)ဦး(မ်က္ျမင္)က်ဆံုးခဲ့ၿပီး ဒဏ္ရာရသူ(၁၀ဦးခန္႔)မ်ားလည္း႐ွိခဲ့သည္။ မိမိတို႔ဖက္မွလည္း ရဲေဘာ္တစ္ဦး တိုင္းျပည္ႏွင့္လူမ်ိဳးအတြက္အသက္စြန္႔လႊတ္ခဲ့ရျပီး အလတ္စားဒဏ္ရာတစ္ဦးရ႐ွိခဲ့သည္။ သတင္းႏွင့္ျပန္ၾကားေရး ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္ Unicode ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ(၂၉) ရက်နေ့တွင်နှစ်ဖက်ရင်ဆိုင်တိုက်ပွဲမရှိခဲ့သော်လည်း,ဇန်နဝါရီလ (၃၀)ရက် နေ့တွင်၊ပလက်ဝမြို့နယ်”ပကာဝရွာ” အနောက်တောင်ဖက်အနီး၌နံနက်(၁၀) နာရီ(၅၀) မိနစ်မှစတင်၍ (၁၁)နာရီ(၅၀) မိနစ်အထိတစ်နာရီခန့်အကြာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့သည်။နယ်ချဲ့စစ်ရာဇဝတ်တပ်ဖွဲ့နှင့် ရက္ခိုင့်တပ်မတော်လှုပ်ရှားစစ်ကြောင်းတို့နှစ်ဖက်ရင်ဆိုင်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ နှစ်ဖက်အပြန်အလှန်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုများနှင့်အတူဗမာစစ်တပ်ဖက်မှ လက်နက်ကြီးများဖြင့် ကြိုကြားကြိုကြားပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုများမှာ နေ့လည်(၃) နာရီခန့်အထိရှိနေခဲ့သည်။ ယနေ့တိုက်ပွဲသည်လည်းပြင်းထန်သောတိုက်ပွဲဖြစ်ခဲ့ပြီးယနေ့တိုက်ပွဲအတွင်း ဗမာစစ်တပ်ဖက်မှ (၄)ဦး(မျက်မြင်)ကျဆုံးခဲ့ပြီး ဒဏ်ရာရသူ(၁ဝဦးခန့်)များလည်းရှိခဲ့သည်။ မိမိတို့ဖက်မှလည်း ရဲဘော်တစ်ဦး တိုင်းပြည်နှင့်လူမျိုးအတွက်အသက်စွန့်လွှတ်ခဲ့ရပြီး အလတ်စားဒဏ်ရာတစ်ဦးရရှိခဲ့သည်။ သတင်းနှင့်ပြန်ကြားရေး ရက္ခိုင့်တပ်မတော်

Read Me Leave comment

၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ၊ဇန္နဝါရီလ (၂၈)ရက္ ၊ ရခိုင္ျပည္တိုက္ပြဲသတင္း

၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ၊ဇန္နဝါရီလ (၂၈)ရက္ ၊ ရခိုင္ျပည္တိုက္ပြဲသတင္း

၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ (၂၈) ရက္ ေန႔တြင္ ရခိုင္ျပည္၊ ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊”အုန္းေခ်ာင္းေက်း႐ြာ” အနီးတြင္ တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ နံနက္(၈) နာရီ(၀၉) မိနစ္ တြင္စတင္ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ ေန႔လည္ (၁၁) နာရီခန္႔အထိ အျပန္အလွန္ႀကိဳးၾကားႀကိဳးၾကားပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈမ်ား႐ွိခဲ့သည္။ ဗမာစစ္တပ္သည္ ယေန႔တိုက္ပြဲတြင္လည္း ယခင္ေန႔ရက္မ်ားနည္းတူ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရသူမ်ား၊ေသဆံုးသူမ်ား႐ွိေနခဲ့ေသာေၾကာင့္ ယမန္ေန႔က”သမီးလွ႐ြာသစ္” ႐ြာအားလက္နက္ႀကီး၊ လက္နက္ငယ္မ်ားျဖင့္ ပစ္ခတ္သည့္နည္းတူ “အုန္းေခ်ာင္း႐ြာ” အတြင္းသို႔လည္း လက္နက္ႀကီး၊ လက္နက္ငယ္မ်ားျဖင့္ တမင္တကာရည္႐ြယ္ခ်က္႐ွိ႐ွိျဖင့္ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ၎အုန္းေခ်ာင္း႐ြာအတြင္း႐ွိ လူေနအိမ္အခ်ိဳ႕ မွာဗမာစစ္တပ္၏ လက္နက္ႀကီးက်ည္မ်ားထိမွန္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ပ်က္စီးမႈမ်ား႐ွိခဲ့သည္။ ထို႔အတူ အျခားတစ္ဖက္တြင္ ႐ြာသူ႐ြာသားမ်ားထဲမွ အမ်ိဳးသားမ်ား(ေယာက်ၤားမ်ား)ကို ပုဒ္မအမ်ိဳးမ်ိဳးတပ္ကာဖမ္းဆီးထားျခင္းမ်ားဆက္လက္႐ွိေနခဲ့သည္။ အုန္းေခ်ာင္း႐ြာအတြင္းမွ ဗမာစစ္တပ္မွဖမ္းဆီးထားသူမ်ားမွာ (လက္႐ွိအခ်ိန္အထိသိ႐ွိထားေသာသူမ်ားမွာ)– (၁) ဦးျမတ္သိန္းထြန္း(သို႔) ျမသိန္းထြန္း၊ အသက္(၅၆) ႏွစ္၊ အဖအမည္- ဦးျမတ္ခ်မ္းေအာင္ (၂) ေမာင္ေ႐ႊေအး၊ အသက္(၃၉) ႏွစ္၊ အဖအမည္- ဦးထြန္းစိန္ေအာင္ ၊ (ကိုေမာင္ေ႐ႊေအးမွာ ေက်ာင္းဆရာျဖစ္သည္) (၃) ဦးေမာင္ဦးေက်ာ္၊ အသက္(၆၀-ေက်ာ္) ၊ […]

Read Me Leave comment

၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ(၂၇) ရက္၊ ရခိုင္ျပည္တိုက္ပြဲသတင္း

၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ(၂၇) ရက္၊ ရခိုင္ျပည္တိုက္ပြဲသတင္း

၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ (၂၇) ရက္ ေန႔တြင္လည္းယမန႔္ေန႔ကတိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့ေသာပလက္ဝၿမိဳ႕နယ္၊”ခုံရြာ” ႏွင့္ “ေကာက္ႀကီးဝရြာ” အၾကားတြင္ ထပ္မံတိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ နယ္ခ်ဲ႕ဗမာစစ္တပ္သည္ နံနက္ (၆) နာရီ (၃၀) မိနစ္မွ စတင္၍ လက္နက္ႀကီးပစ္ကူမ်ားႏွင့္ အတူမိမိတို႔အားထိုးစစ္ဆင္တိုက္ခိုက္မႈမ်ားကိုတစ္မနက္လုံးေတာက္ေလၽွာက္ ျပဳလုပ္လာခဲ့ေသာေၾကာင့္ ေန႔လည္ (၁၂) နာရီ (၃၀) မိနစ္ အခ်ိန္ထိ ႀကိဳၾကား ႀကိဳၾကား တိုက္ပြဲမ်ားဆက္လက္ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ တိုက္ပြဲေနာက္ဆက္တြဲ သတင္းမ်ားကို အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီ ဆက္လက္တင္ေပးသြားပါမည္။   Unicode ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ(၂၇) ရက်၊ ရခိုင်ပြည်တိုက်ပွဲသတင်း ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ (၂၇) ရက် နေ့တွင်လည်းယမန့်နေ့ကတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့သောပလက်ဝမြို့နယ်၊”ခုံရွာ” နှင့် “ကောက်ကြီးဝရွာ” အကြားတွင် ထပ်မံတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ နယ်ချဲ့ဗမာစစ်တပ်သည် နံနက် (၆) နာရီ (၃၀) မိနစ်မှ စတင်၍ လက်နက်ကြီးပစ်ကူများနှင့် အတူမိမိတို့အားထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်မှုများကိုတစ်မနက်လုံးတောက်လျှောက် ပြုလုပ်လာခဲ့သောကြောင့် နေ့လည် (၁၂) နာရီ (၃၀) မိနစ် […]

Read Me Leave comment

၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ(၂၆) ရက္၊ ရခိုင္ျပည္တိုက္ပြဲသတင္းမ်ား

၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ(၂၆) ရက္၊ ရခိုင္ျပည္တိုက္ပြဲသတင္းမ်ား

၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ (၂၃/၂၄/၂၅) ရက္မ်ားတြင္ နယ္ခ်ဲ႕စစ္ရာဇဝတ္ေကာင္-ဗမာစစ္တပ္ႏွင့္ မိမိတို႔လႈပ္႐ွားစစ္ေၾကာင္းတို႔ ႏွစ္ဖက္ရင္ဆိုင္တိုက္ပြဲႀကီးမ်ားမ႐ွိေသာ္လည္း ဗမာစစ္တပ္သည္ လက္နက္ႀကီးမ်ားျဖင့္ ေန႔ညအခ်ိန္မေတာ္,ေန႔တိုင္းပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ေနျခင္း၊ တခ်ိဳ႕ေန႔ရက္မ်ား၌ ရဟတ္ယာဥ္မ်ားျဖင့္ လာေရာက္ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈမ်ားဆက္တိုက္႐ွိေနခဲ့သည္။ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ဇန္နဝါရီလ (၂၂) ရက္ေန႔၊ နံနက္(၁၁) နာရီ (၅၅) မိနစ္ ႏွင့္ ေန႔လည္(၂) နာရီခန္႔အခ်ိန္မ်ား၌ ရဟတ္ယာဥ္(၂) စီးေပၚမွ စက္ေသနတ္မ်ား၊ ေရာ့ကတ္မ်ား၊ဗံုးမ်ားျဖင့္လာေရာက္တိုက္ခိုက္ခဲ့ျခင္းမ်ား႐ွိခဲ့သည္။ ေတာင္ၿပိဳ႐ြာ၊ ေျမာက္ဖက္ေတာင္ေၾကာေပၚသို႔ ဗမာစစ္တပ္၏ရဟတ္ယာဥ္(၂)စီးေပၚမွဗံုးႀကဲခ်တိုက္ခိုက္ခဲ့သကဲ့သို႔ ေရာ့ကတ္၊စက္ေသနတ္မ်ားျဖင့္လည္း ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ခဲ့ျခင္းမ်ား႐ွိခဲ့သည္။ ထို႔အတူ ၎တစ္ေန႔တည္း၌ပင္ ဥတၱလင္းေခ်ာင္းအနီး၊ ေက်ာက္ပလင္႐ြာ ႏွင့္ သာယာကုန္း႐ြာအၾကားသို႔လည္းရဟတ္ယာဥ္မ်ားျဖင့္ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ခဲ့ၿပီး လက္နက္ႀကီး(၁၀၅ မမ)မ်ားျဖင့္လည္းပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဇန္နဝါရီလ(၂၂) ရက္တစ္ေန႔တည္း၌ပင္ ဗံုးႀကဲတိုက္ခိုက္ခဲ့ေသာ အႀကိမ္အေရအတြက္ (၁၂) ႀကိမ္၊ Rocket 🚀 ေရာ့ကက္ျဖင့္ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ခဲ့ေသာအႀကိမ္အေရအတြက္ (၃၀) ခန္႔၊ ၁၀၅ မမျဖင့္ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ခဲ့ေသာအႀကိမ္အေရအတြက္ (၃၀) ထက္မနည္းပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ခဲ့သည္။ ဇန္နဝါရီလ (၂၃) ရက္တစ္ေန႔တည္းတြင္လည္း ဗမာစစ္တပ္၏ ထ႐ြန္အိုင္ဖက္မွ လက္နက္ႀကီးမ်ားျဖင့္ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ခဲ့ေသာအႀကိမ္အေရအတြက္(၂၀) ႀကိမ္ေက်ာ္႐ွိခဲ့သည္။ […]

Read Me Leave comment

ရခိုင္ျပည္တြင္းျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ တိုက္ပြဲေနရာမ်ား(Update)

ရခိုင္ျပည္တြင္းျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ တိုက္ပြဲေနရာမ်ား(Update)
Read Me Leave comment

၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ (၁၉ / ၂၀) ရက္ေန႔ ရခိုင္ျပည္တိုက္ပြဲသတင္းမ်ား

၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ (၁၉ / ၂၀) ရက္ေန႔ ရခိုင္ျပည္တိုက္ပြဲသတင္းမ်ား
Read Me Leave comment