၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ (၂၈/၂၉)ရက္တိုက္ပြဲသတင္းမ်ား

၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ (၂၈/၂၉)ရက္တိုက္ပြဲသတင္းမ်ား

၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ (၂၈/၂၉)ရက္တိုက္ပြဲသတင္းမ်ား

ရခိုင္ေဒသ ႏွင့္ရခိုင္နယ္စပ္မ်ား၌ႏိုဝင္ဘာ (၁) ရက္ေန႔မွစတင္၍ ျပန္လည္ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာတိုက္ပြဲမ်ားသည္ တစ္လနီးပါးၾကာခဲ့ၿပီး”အိႏၵိယ-ျမန္မာ-ဘဂၤလာ”နယ္စပ္”ႀတိဂံ”အနီးႏွင့္ “အိႏၵိယ-ျမန္မာ”နယ္စပ္ “ၿမိတ္ဝ”႐ြာအနီးတိုက္ပြဲမ်ားမွာ တစ္ရက္ထက္တစ္ရက္ပိုမိုျပင္းထန္လာခဲ့သည္။

ထို႔အတူစစ္ပြဲေ႐ွာင္အေရအတြက္မ်ားသည္လည္းဆက္လက္ျမင့္မားလွ်က္႐ွိေနၿပီး ၎စစ္ပြဲေ႐ွာင္မ်ားသည္အိႏၵိယႏိုင္ငံနယ္ေျမအတြင္း သို႔စစ္ပြဲေ႐ွာင္ေနခဲ့ရသည္။

ႏိုဝင္ဘာ (၂၈) ရက္ေန႔တြင္ ယခင္ရက္မ်ား၌ျဖစ္ ပြားေနခဲ့ေသာ ေနရာ(၆)ေနရာ၌တိုက္ပြဲႀကီး၊တိုက္ပြဲငယ္မ်ားဆက္လက္႐ွိေနခဲ့သည္။

ၿမိတ္ဝအနီးတိုက္ပြဲမ်ားမွာ ႏိုဝင္ဘာ(၂၅)ရက္ေန႔၌စတင္ခဲ့ၿပီး ယေန႔သည္ငါးရက္ေျမာက္ေန႔အျဖစ္ ညေန(၉)နာရီအခ်ိန္အထိတိုက္ပြဲမ်ားေနရာႏွစ္ခု၌ျပင္းထန္ခဲ့သည္။

ႏိုဝင္ဘာလ (၂၉) ရက္ေန႔တြင္လည္း”ႀတိဂံ”ေဒသအနီး၌တိုက္ပြဲမ်ားေနရာႏွစ္ခုတြင္႐ွိခဲ့ၿပီး မနက္(၈) နာရီမွ ယခုအခ်ိန္အထိတိုက္ပြဲမ်ား၊ႀကိဳၾကားႀကိဳၾကားပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈမ်ား႐ွိေနၿပီးရန္သူ႔ဖက္မွလက္နက္ႀကီးမ်ားျဖင့္ယခုအခ်ိန္အထိ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ေနဆဲျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ ၿမိတ္ဝအနီးတိုက္ပြဲမ်ားသည္လည္း ယခင္ရက္မ်ားကဲ့သို႔ျပင္းထန္ခဲ့သည္။

ျမန္မာစစ္တပ္သည္ ဟယ္လီေကာ္ပတာ ႏွစ္စီးျဖင့္ ယေန႔(ႏိုဝင္ဘာလ ၂၉ ရက္)ေန႔တြင္ ၿမိတ္ဝအနီး၌ႏွစ္ႀကိမ္တိုင္လာေရာက္ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ခဲ့သည္။

ယေန႔တိုက္ပြဲမ်ားအတြင္း ရန္သူ႔ဖက္မွ အက်အဆံုး၊အထိအခိုက္မ်ား႐ွိခဲ့ၿပီး မိမိတို႔သည္ ရန္သူ႔ထံမွ ၆၀ မမႏွစ္လက္၊ ၆၀ မမက်ည္ (၇၀) လံုး၊ ျခင္းေတာင္း (၃၀) လံုးအပါအဝင္ လက္နက္ခဲယမ္းအခ်ိဳ႕ႏွင့္ စစ္အသံုးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ားကို သိမ္းဆည္းရမိခဲ့သည္။

ျမန္မာစစ္တပ္သည္ ေနာက္ထပ္စစ္ကူမ်ား၊လက္နက္ႀကီးမ်ားကို ထပ္မံအင္အားျဖည့္တင္းလာေနေသာေၾကာင့္ ေနာက္ရက္မ်ားတြင္လည္းတိုက္ပြဲမ်ားထပ္မံျပင္းထန္လာႏိုင္သည္။

ျမန္မာစစ္တပ္မွမိမိတို႔လႈပ္႐ွားနယ္ေျမမ်ားအတြင္းသို႔ထိုးစစ္ဆင္တုိက္ခိုက္လာေနေသာေၾကာင့္ယခုကဲ့သို႔လခ်ီၾကာတိုက္ပြဲမ်ားဆက္တိုက္ျဖစ္ပြားေနရျခင္းျဖစ္သည္။ မိမိတို႔ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္အေနျဖင့္လည္း ျမန္မာစစ္တပ္၏ထိုးစစ္ဆင္တိုက္ခိုက္လာေနမႈမ်ားကို အေကာင္းဆံုးအေနအထားျဖင့္ ျပန္လည္ခုခံတိုက္ခိုက္သြားမည္ျဖစ္သည္။

သတင္းႏွင့္ျပန္ၾကားေရး
ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္
၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ (၂၉) ရက္ေန႔

#Arakandream2020
#ThewayofRakhita
#Thewayofrakhita
#ရကၡိတလမ္းစဥ္
#ရခိုင္စစ္ပြဲေ႐ွာင္
#ArakanIDP
#InternalDisplacedPerson
#IDP

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *