ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္၊ လႈပ္႐ွားတပ္ရင္း (၃၀၄)ႏွင့္ ဗမာစစ္တပ္၏ ခမရ (၃၇၇) တို႔ ရခိုင္ျပည္နယ္စပ္အနီး၌တိုက္ပြဲျဖစ္ပြား

ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္၊ လႈပ္႐ွားတပ္ရင္း (၃၀၄)ႏွင့္ ဗမာစစ္တပ္၏ ခမရ (၃၇၇) တို႔ ရခိုင္ျပည္နယ္စပ္အနီး၌တိုက္ပြဲျဖစ္ပြား

ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္၊ လႈပ္႐ွားတပ္ရင္း (၃၀၄)ႏွင့္ ဗမာစစ္တပ္၏ ခမရ (၃၇၇) တို႔ ရခိုင္ျပည္နယ္စပ္အနီး၌တိုက္ပြဲျဖစ္ပြား

၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ (၉) ရက္ေန႔တြင္ ရခိုင္ျပည္-ဘဂၤလာနယ္စပ္အနီး ၌ ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္၊ အမွတ္(၃) တပ္မဟာ၏ လႈပ္႐ွားတပ္ရင္း (၃၀၄) ႏွင့္ ဗမာစစ္တပ္၏ စကခ(၉)လက္ေအာက္ခံ၊ ခမရ (၃၇၇) တပ္ရင္းတို႔ ရင္ဆိုင္တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့သည္။

ယေန႔၊နံနက္ (၈) နာရီ(၃၀) မိနစ္တြင္ စတင္တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး ညေန (၄) နာရီခန္႔တြင္မွ ရင္ဆိုင္တိုက္ပြဲေခတၱရပ္တန္႔ခဲ့သည္။ တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားသည့္ေနရာသည္ နယ္စပ္မ်ဥ္း BP-72 မွ (၅) ကီလိုမီတာအကြာအေဝးတြင္ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး ၎ေနရာသည္ မိမိတို႔တပ္ဖြဲ႕မ်ားလႈပ္႐ွားသည့္ေနရာလည္းျဖစ္သည္။

ဗမာစစ္တပ္သည္ လက္နက္ႀကီးမ်ားျဖင့္ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ျခင္းကို တိုက္ပြဲျဖစ္သည့္အခ်ိန္မွစ၍ ရပ္တန္႔ျခင္းမ႐ွိဘဲ ေတာက္ေလွ်ာက္ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ခဲ့သည္။ လက္နက္ႀကီးက်ည္ဆံမ်ားမွာ မိမိတို႔အား ထိမွန္ျခင္းမ႐ွိေသာ္လည္း ၎ယမ္းေငြ႕မ်ားေၾကာင့္ မိမိတို႔ရဲေဘာ္အခ်ိဳ႕ ေခါင္းကိုက္ျခင္း၊မူးေဝျခင္း၊ေအာ့အန္ျခင္း၊ ကိုယ္လက္မအီမသာျဖစ္ျခင္းမ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစခဲ့သည္။ ဗမာစစ္တပ္၏လက္နက္ႀကီးက်ည္ဆံမ်ားတ႐ုတ္နယ္စပ္၌ေက်ာ္လြန္သကဲ့သို႔ ဘဂၤလာနယ္စပ္အားေက်ာ္လြန္က်ေရာက္ျခင္း႐ွိ/မ႐ွိ မသိရေသးပါ။

တိုက္ပြဲအတြင္း ဗမာစစ္တပ္ဖက္မွ အရာ႐ွိတစ္ဦးအပါအဝင္ စုစုေပါင္းေလးဦး (မ်က္ျမင္)က်ဆံုးခဲ့ၿပီး ဒဏ္ရာရသူအမ်ားအျပား႐ွိခဲ့သည္။ မိမိတို႔ဖက္မွ အလတ္စားဒဏ္ရာရသူတစ္ဦး႐ွိခဲ့သည္။ ဗမာစစ္တပ္သည္ စစ္အင္အားတိုးခ်ဲ့ျခင္း၊ ထိုးစစ္ဆင္တိုက္ခိုက္မႈမ်ားကို ရခိုင္ေဒသ၊ တအာင္းေဒသ၊ ကခ်င္ေဒသ၊ ကိုးကန္႔ေဒသတြင္တၿပိဳက္တည္း ျပဳလုပ္ေနေသာေၾကာင့္ တိုက္ပြဲမ်ားမွာ ဆက္လက္ျမင့္မားလာဖြယ္႐ွိေနသည္။

ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္
သတင္းႏွင့္ျပန္ၾကားေရးဌာန

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *