ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္ႏွင့္ ဗမာစစ္တပ္၏ ဂြအေျခစိုက္၊ခမရ(၅၆၆) တပ္ရင္းတို႔ “ကန္သရက္” ေတာင္တန္းတြင္တိုက္ပြဲျဖစ္

ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္ႏွင့္ ဗမာစစ္တပ္၏ ဂြအေျခစိုက္၊ခမရ(၅၆၆) တပ္ရင္းတို႔ “ကန္သရက္” ေတာင္တန္းတြင္တိုက္ပြဲျဖစ္

ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္ႏွင့္ ဗမာစစ္တပ္၏ ဂြအေျခစိုက္၊ခမရ(၅၆၆) တပ္ရင္းတို႔ “ကန္သရက္” ေတာင္တန္းတြင္တိုက္ပြဲျဖစ္
————————————————————–

ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္၊ တပ္မဟာ (၂) လက္ေအာက္ခံ၊ စစ္ဗ်ဴဟာ (၂)၊ လႈပ္႐ွားတပ္ရင္း ( ၂၁၄) ႏွင့္ ဗမာစစ္တပ္ ၊ စကခ (၅) လက္ေအာက္ခံ၊ ဂြအေျခစိုက္တပ္ရင္း(၅၆၆) တို႔သည္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ (၃၁) ရက္၊ ညေန (၃) နာရီ မွ (၄) နာရီခန္႔အထိ တစ္နာရီခန္႔ၾကာတိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့သည္။

တိုက္ပြဲသည္ ကုလားျမစ္အေနာက္ဖက္အျခမ္း၊ “ကန္သရက္” ေတာင္တန္းတြင္ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး ၎ေတာင္တန္းသည္”ႏႈန္းဘူး႐ြာ”မွ (၄.၅) ကီလိုမီတာခန္႔ကြာေဝးသည္။ဗမာစစ္တပ္သည္ မိမိတို႔လႈပ္႐ွားရာနယ္ေျမအတြင္းသို႔ဝင္ေရာက္လာ၍ ထိပ္တိုက္ရင္ဆိုင္တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

၎တပ္ရင္းႏွင့္ပင္ မိမိတို႔၏ (၂၁၄) လႈပ္႐ွားတပ္ရင္းသည္၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ (၁၆) ရက္ေန႔တြင္ ရခုိင္ျပည္၊ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕ အစပ္အနီး၌တိုက္ပြဲတစ္ႀကိမ္ျဖစ္ပြားခဲ့ဖူးသည္။

တစ္နာရီခန္႔ၾကာတိုက္ပြဲအတြင္း မိမိတို႔ဖက္မွ ရန္သူ႔အေလာင္း (၆) ေလာင္းအပါအဝင္
(က)ပစၥတို (၁) လက္
(ခ) ၆၀ မမ (၁) လက္
(ဂ) MA-2 စစ္ေသနတ္ (၁) လက္
(ဃ) MA -ေခ်မႈန္းေရး႐ိုင္ဖယ္ (၄) လက္
(င) MA-4 ၄၀ မမဗံုးပစ္ ေလာင္ခ်ာတြဲ(၁) လက္ အပါအဝင္
RPG အသီး ( ##) လံုး၊၄၀- မမေလာင္ခ်ာအသီးမ်ား၊ ၅.၅၆ က်ည္ဆံမ်ား၊စစ္အသံုးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ား၊ခဲယမ္းမီးေက်ာက္အမ်ားအျပားကိုသိမ္းဆည္းရမိခဲ့သည္။ (ေရတြက္ေနဆဲ)မိမိတို႔ဖက္မွ အလတ္စားဒဏ္ရာတစ္ဦးရ႐ိွခဲ့သည္။ရန္သူသည္ အထိနာ၍ ဒဏ္ရာရသူအခ်ိဳ႕ျဖင့္ဆုတ္ခြာထြက္ေျပးသြားခဲ့သည္။သို႔ေသာ္လည္း မိမိတို႔အား ထိုးစစ္ဆင္တိုက္ခိုက္မႈမ်ားကို အ႐ွိန္အဟုန္ျမႇင့္ျပဳလုပ္ေနေသာေၾကာင့္ တိုက္ပြဲမ်ားဆက္လက္ျဖစ္ပြားလာႏိုင္ဖြယ္႐ွိသည္။

လက္႐ွိအခ်ိန္တြင္ ဗမာစစ္တပ္သည္ အစြန္းေရာက္အၾကမ္းဖက္ဘဂၤလီႏွိမ္နင္းေရးေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ျပည္မမွတပ္မအခ်ိဳ႕ကို ရခိုင္ေဒသအတြင္းသို႔ပို႔ေနေသာ္လည္း ၎ဗမာတပ္မမ်ားမွာ အၾကမ္းဖက္မႈအမွန္တကယ္ျဖစ္ပြားသည့္ေနရာသို႔မေရာက္႐ွိဘဲ အၾကမ္းဖက္ခံရသည့္ေနရာႏွင့္ဆက္စပ္မႈမ႐ွိသည့္ေနရာမ်ားတြင္တပ္ျဖန္႔ေနရာယူထားသည္ကပိုမ်ားသည္။ ၎ေနရာမ်ားမွာ ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္ႏွင့္ ဗမာစစ္တပ္တို႔ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြင္းတိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ေက်ာက္ေတာ္၊ပလက္ဝ၊ ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕အတြင္း႐ွိေနရာမ်ားျဖစ္သည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြင္းဗမာစစ္တပ္ႏွင့္မိမိတို႔သည္ေဖေဖာ္ဝါရီလ (၁၆) ရက္ေန႔တြင္တစ္ႀကိမ္၊မတ္လ (၂၆)ရက္ေန႔တြင္တစ္ႀကိမ္၊ဇြန္လ (၉) ရက္ေန႔တြင္တစ္ႀကိမ္ တိုက္ပြဲမ်ားျဖစ္ပြားခဲ့သည္။

 

သတင္းႏွင့္ျပန္ၾကားေရးဌာန
ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *