၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ေမလ (၁၈)ရက္ေန႔တိုက္ပြဲသတင္း

၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ေမလ (၁၈)ရက္ေန႔တိုက္ပြဲသတင္း

၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ေမလ (၁၈)ရက္ေန႔တိုက္ပြဲသတင္း

၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ေမလ (၁၈)ရက္ေန႔၊နံနက္(၈) နာရီခန္႔မွစ၍ “႐ွင္မဒိန္”ေက်း႐ြာအနီးတြင္ ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္ႏွင့္ ဗမာစစ္တပ္တို႔မိနစ္(၂၀) ခန္႔ၾကာေသာထိေတြ႕တိုက္ခိုက္မႈျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ ႐ွင္မဒိန္႐ြာသည္ “ထေရာအိုင္”၏အေနာက္ေတာင္ဖက္၊(၈) ကီလိုမီတာခန္႔အကြာအေဝးတြင္႐ွိသည္။

မိနစ္ႏွစ္ဆယ္ခန္႔ထိေတြ႕မႈျဖစ္ၿပီးေနာက္ ဗမာစစ္တပ္ဖက္မွတပ္ဆုတ္သြားေသာေၾကာင့္တိုက္ပြဲမ်ားႀကီးႀကီးမားမားထပ္မံမျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ္လည္း ရန္သူ႔ဖက္မွလက္နက္ႀကီးမ်ား ႀကိဳၾကားႀကိဳၾကားပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈမ်ား႐ွိေနခဲ့သည္။

ဗမာစစ္တပ္သည္မိမိတို႔တပ္မ်ားလႈပ္႐ွားရာေနရာမ်ားသို႔က်ဴးေက်ာ္ဝင္ေရာက္လာေသာေၾကာင့္ယခုကဲ့သို႔တိုက္ပြဲမ်ားျဖစ္ပြားေနရျခင္းျဖစ္သည္။ မိမိတို႔အေနျဖင့္လည္း တပ္ဆုတ္သြားေသာရန္သူမ်ားကိုဆက္လက္႐ွင္းလင္းလွ်က္႐ွိသည္။

ဗမာစစ္တပ္ႏွင့္မိမိတို႔သည္ ေမလ(၃) ရက္၊ ေမလ(၉) ရက္၊ေမလ(၁၄) ေန႔မ်ားတြင္ တိုက္ပြဲႀကီး/တိုက္ပြဲငယ္မ်ား႐ွိခဲ့သည္။

သတင္းႏွင့္ျပန္ၾကားေရး
ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္

မိမိတို႔ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ www.facebook.con/thearakanarmy1 ေဖ့ဘုတ္စာမ်က္ႏွာတစ္ခုတည္းသာ႐ွိပါသည္။ အျခားမည္သည့္ ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္အမည္ပါ Facebook Page မ်ားမွာမိမိတို႔ႏွင့္သက္ဆိုင္ျခင္းမရွိပါေၾကာင္းေလးစားစြာအသိေပးအပ္ပါသည္။

#Arakandream2020
#ThewayofRakhita
#Thewayofrakhita
#ရကၡိတလမ္းစဥ္

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *