၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ (၁၃/၁၄) တိုက္ပြဲသတင္းမ်ား

၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ (၁၃/၁၄) တိုက္ပြဲသတင္းမ်ား

၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ (၁၃/၁၄) တိုက္ပြဲသတင္းမ်ား

ႏိုဝင္ဘာလ (၁၃) ရက္ေန႔၌ ျမန္မာစစ္တပ္၏ စကခ (၉) လက္ေအာက္ခံ ၊ ေျမာက္ဦးအေျခစိုက္တပ္ရင္း ခမရ (၃၇၇) ႏွင့္ ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္၊ တပ္မဟာ (၃) တပ္ဖြဲ႕တို႔ သည္ နံနက္ (၁၁) နာရီခန္႔မွ ေနာက္တစ္ေန႔ ႏိုဝင္ဘာလ (၁၄) ရက္ေန႔ ညသန္းေခါင္ (၂) နာရီခန္႔အထိ တိုက္ပြဲမ်ားျပင္းထန္စြာေတာက္ေလွ်ာက္ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။

(၁၄) နာရီၾကာ၎တိုက္ပြဲအတြင္း ျမန္မာစစ္တပ္ဖက္မွ အထိအခိုက္အက်အဆံုးမ်ားျပားခဲ့သလို မိမိတို႔ဖက္မွလည္း (၇) ဦး ထိခိုက္ ဒဏ္ရာရရွိခဲ့ၿပီး တိုင္းျပည္ႏွင့္လူမ်ိဳးအတြက္ တပ္ၾကပ္ႀကီး-ဦးလွထြန္းအသက္ေပးဆပ္ခဲ့ရသည္။ ရန္သူ႔လက္နက္ခဲယမ္း အခ်ိဳ႕ ႏွင့္ စစ္အသံုးအေဆာင္ပစၥည္းအခ်ိဳ႕ကိုမိမိတို႔သိမ္းဆည္းရမိခဲ့သည္။ (ဓာတ္ပံုပါ လက္နက္ခဲယမ္းမီးေက်ာက္မ်ားမွာ လတ္တေလာရ႐ွိေသာသတင္းဓာတ္ပံုသာျဖစ္ၿပီး အျခားသိမ္းဆည္းရမိသည့္ပစၥည္းမ်ားကို ဆက္လက္တင္ေပးသြားပါမည္။)

ထို႔အတူယေန႔ ႏိုဝင္ဘာလ (၁၄) ရက္ေန႔တြင္လည္း အျခားေနရာႏွစ္ခု၌ တိုက္ပြဲမ်ားျဖစ္ပြားလွ်က္ရွိသည္။ ဤကဲ့သုိ႔ ႏွစ္ပတ္ၾကာတိုက္ပြဲမ်ားဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနရျခင္းမွာ ျမန္မာစစ္တပ္သည္ မိမိတို႔တပ္မ်ားလႈပ္ရွားရာေနရာမ်ားသို႔ ထိုးစစ္ဆင္တိုက္ခိုက္လာေနေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ တိုက္ပြဲေနာက္ဆက္တြဲေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚ လာသည့္ဆိုးက်ိဳးမ်ားမွာ မိမိတို႔အားထိုးစစ္ဆင္တိုက္ခိုက္လာေနသည့္ ျမန္မာစစ္တပ္၏တာဝန္သာလွ်င္ ျဖစ္သည္။

ျမန္မာစစ္တပ္ဖက္မွ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္သည့္လက္နက္ႀကီးက်ည္အခ်ိဳ႕မွာ “ပြီးလိုင္ဝ႐ြာ”၊”႐ႊီလိုင္ပြီ႐ြာ”အတြင္းက်ေရာက္ေပါက္ကြဲခဲ့သည္။ထို႔ေၾကာင့္႐ြာအတြင္း႐ွိအိမ္အခ်ိဳ႕ပ်က္စီးခဲ့သည္။ ႐ြာသူ/႐ြာသားမ်ား လက္နက္ႀကီးက်ည္ဆံထိမွန္မႈ ႐ွိ/မ႐ွိကိုေလာေလာဆယ္မသိရေသးေသာ္လည္း ၎႐ြာမ်ားမွ ႐ြာသူ/႐ြာသားမ်ားမွာ တိုက္ပြဲကင္းလြတ္ရာနယ္ေျမသို႔ ေ႐ွာင္တိမ္းခဲ့ရသည္။

ဤကဲ့သို႔ လက္နက္ႀကီးမ်ားျဖင့္ရမ္းသန္းပစ္ခတ္မႈေၾကာင့္ေဒသခံလူမ်ိဳးမ်ားေသဆံုးျခင္း၊ေနအိမ္မ်ားပ်က္စီးျခင္း၊တိရစၧာန္မ်ားေသဆံုးဒဏ္ရာရျခင္းမ်ားမွာ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား၏ ေဒသမ်ား၌ျဖစ္ေလ့ျဖစ္ထ႐ွိၿပီး မည့္သည့္အခါမွတာဝန္ယူျခင္းမ႐ွိသည္မ်ားကိုေတြ႕ရသည္။

ျမန္မာစစ္တပ္သည္ ထပ္မံ၍ စစ္အင္အား၊လက္နက္အင္အားမ်ားသို႔ ဆက္လက္ပို႔ေဆာင္ေနေသာေၾကာင့္ တိုက္ပြဲမ်ားဆက္လက္ျပင္းထန္မည့္အေနအထားတြင္႐ွိေနသည္။

ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ ျမန္မာစစ္တပ္မွမိမိတို႔အားထိုးစစ္ဆင္တုိက္ခိုက္လာေနမႈမ်ားကို အေကာင္းဆံုးအေနအထားျဖင့္ ျပန္လည္ခုခံ တိုက္ခိုက္သြားမည္ျဖစ္သည္။

မိမိတို႔ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ ႏိုဝင္ဘာလ (၅) ရက္ေန႔စြဲျဖင့္ အသိေပးႏိႈးေဆာ္စာတစ္ေစာင္ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါသည္။ ၎စာထဲတြင္ နီးစပ္ရာ ေဒသခံ ရြာသူရြာသားမ်ားအေနျဖင့္ ကုလားတန္ျမစ္၊ ကလက္ေခ်ာင္း ႏွင့္ ပီေခ်ာင္းတစ္ဝိုက္တြင္ ခရီးသြားလာျခင္းမ်ား မျပဳလုပ္ၾကရန္ႏွင့္ အကယ္၍ မျဖစ္မေနသြားရမည့္ အေျခအေနမ်ားရိွလာလွ်င္လည္း သတိႀကီးစြာထားၿပီး ဆင္ျခင္သြားလာၾကရန္ ေလးစားစြာ အသိေပးထားသည့္အေၾကာင္းအရာမ်ားပါဝင္သည္။

ျမန္မာစစ္တပ္မွ ေဒသခံရြာသူရြာသားမ်ား၏ ကၽြဲႏြားတိရိစၦာန္မ်ားႏွင့္ စားနပ္ရိကၡာမ်ားကို ၿခိမ္းေျခာက္ယူငင္စားေသာက္ျခင္းမ်ား၊ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား မုဒိန္းက်င့္ျခင္း၊ အျပစ္မဲ့ရြာသူရြာသားမ်ားအား ႏွိပ္စက္သတ္ျဖတ္ျခင္း၊ အတင္းအဓမၼေပၚတာဆြဲျခင္း၊ လူသားဒိုင္းကာ (Minesweeper) အျဖစ္ အသံုးျပဳျခင္း၊ လမ္းျပအျဖစ္ေခၚေဆာင္ျခင္း စသည္တို႔ကိုျပဳလုပ္လာလွ်င္လည္း လူ႔အခြင့္အေရးအရျငင္းဆန္ႏိုင္ၿပီး လူထုအေျချပဳအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွတစ္ဆင့္ အမ်ားျပည္သူမ်ားသိရိွေစရန္ ေဖာ္ထုတ္ အေရးယူမႈမ်ား ျပဳလုပ္ၾကဖို႔ ကိုလည္းမိမိတို႔ ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ ထပ္မံတိုက္တြန္းႏႈိးေဆာ္အပ္ပါသည္။

ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္
သတင္းႏွင့္ျပန္ၾကားေရးဌာန
၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ (၁၄) ရက္ေန႔၊ ေန႔လည္ (၄)နာရီ (၄၅)မိနစ္တြင္ ေရးတင္သည္။

———————-

(ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္ ျပန္ၾကားေရးတာဝန္ခံမွာ”ခိုင္သုခ”တစ္ဦးတည္းကိုသာျဖစ္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ မိမိတို႔၏ အင္တာဗ်ဴး၊ဆက္သြယ္ေမးျမန္းခ်က္မ်ားကို ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္၏ တစ္ခုတည္းေသာ Facebook Page ျဖစ္သည့္ဤ ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္သတင္းႏွင့္ျပန္ၾကားေရးဌာနPage တြင္သာေဖာ္ျပပါသည္။ ႏိုဝင္ဘာလ (၁)ရက္မွ (၁၁)ရက္အထိ အင္တာဗ်ဴးေျဖဆိုသူမွာခိုင္သုခ တစ္ဦးတည္းသာျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ယခုႏိုဝင္ဘာလအတြင္းယေန႔အခ်ိန္အထိ AA ဦးစီးခ်ဳပ္၊ဒုခ်ဳပ္မ်ားအေနျဖင့္ မည္သည့္အင္တာဗ်ဴးမ်ားကိုမွ ေျဖဆိုထားျခင္းမ႐ွိပါ။ )

#Arakandream2020
#ThewayofRakhita
#Thewayofrakhita
#ရကၡိတလမ္းစဥ္

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *