၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ (၁၀) ရက္ တိုက္ပြဲသတင္း

၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ (၁၀) ရက္ တိုက္ပြဲသတင္း

၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ (၁၀) ရက္ တိုက္ပြဲသတင္း

ဒီဇင္ဘာလ(၁၀)ရက္ေန႔၌လည္း အိႏၵိယ-ျမန္မာ နယ္စပ္အနီးရိွ “ၿမိတ္ဝ” အေနာက္ ေတာင္ေၾကာ                   တေလွ်ာက္တြင္ တိုက္ပြဲမ်ား ဆက္လက္ျပင္းထန္ခဲ့သည္။ႏိုဝင္ဘာလ(၁)ရက္မွစတင္ျဖစ္ပြားေနခဲ့ေသာ တိုက္ပြဲရက္မွာယေန႔ဆိုလွ်င္ ေလးဆယ္ရက္(၄၀)ရက္ျပည့္ေသာေန႔လည္းျဖစ္သည္။

ျမန္မာစစ္တပ္သည္ နံနက္ (၁၁) နာရီ (၅၀) မိနစ္ မွစ၍ လက္နက္ႀကီးမ်ားျဖင့္ေတာက္ေလွ်ာက္ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ခဲ့ၿပီးေနာက္ေျမျပင္မွ ထိုးစစ္ဆင္တိုက္ခိုက္မႈမ်ားကိုဆက္တိုက္ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ျမန္မာစစ္တပ္ဖက္မွ ပစ္ခတ္လိုက္ေသာ လက္နက္ႀကီးက်ည္ဆံမ်ားမွာ ၿမိတ္ဝ႐ြာအတြင္း႐ွိလူေနအိမ္မ်ားအားတိုက္႐ိုက္ထိမွန္က်ေရာက္မႈမ်ား႐ွိသကဲ့သို႔ အိႏၵိယႏိုင္ငံအတြင္းက်ေရာက္ေပါက္ကြဲမႈမ်ားယေန႔၌႐ွိခဲ့သည္။

ၿမိတ္ဝ႐ြာ႐ွိေနအိမ္အခ်ဳိ႕ ပ်က္စီးခဲ့ၿပီးယခုအခ်ိန္၌ၿမိတ္ဝတစ္႐ြာလံုး စစ္ပြဲေရွာင္အျဖစ္ တိမ္းေရွာင္ခဲ့ၾကၿပီးျဖစ္သည္။ တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားရာ႐ြာမ်ားမွ႐ြာသူ႐ြာ သားမ်ားအားမိမိတို႔ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္မွကယ္ထုတ္ႏိုင္ခဲ့ၿပီးစစ္ပြဲလြတ္ရာေနရာမ်ားသို႔ပို႔ေဆာင္ထားခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။

ယေန႔ျမန္မာစစ္တပ္၏ထိုးစစ္မ်ားအတြင္းရန္သူ႔ဖက္မွ က်ဆံုး-ဒဏ္ရာရသူမ်ားရိွခဲ့ၿပီး မိမိတို႔ဖက္မွ အေသးစား ဒဏ္ရာရ႐ွိသူမ်ားရိွခဲ့သည္။

ယခုသတင္းေရးသားေနေသာ(၈) နာရီအခ်ိန္အထိတိုက္ပြဲမ်ားျဖစ္ပြားလွ်က္႐ွိၿပီး မိမိတို႔အေနျဖင့္လည္း အေကာင္းဆံုးအေနအထားျဖင့္ခုခံတိုက္ခိုက္လွ်က္႐ွိသည္။

သတင္းႏွင့္ျပန္ၾကားေရး
ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္
၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ(၁၀)ရက္ေန႔

#Arakandream2020
#ThewayofRakhita
#Thewayofrakhita
#ရကၡိတလမ္းစဥ္
#ရခိုင္စစ္ပြဲေ႐ွာင္
#ArakanIDP
#InternalDisplacedPerson
#IDP
#FPNCC

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *