၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ(၁)ရက္ေန႔တိုက္ပြဲသတင္းမ်ား

၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ(၁)ရက္ေန႔တိုက္ပြဲသတင္းမ်ား

၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ(၁)ရက္ေန႔တိုက္ပြဲသတင္းမ်ား

ဒီဇင္ဘာလ (၁) ရက္ေန႔၌လည္းေနရာႏွစ္ခု၌တိုက္ပြဲမ်ား႐ွိခဲ့သည္။ နံနက္ (၁၀) နာရီ (၁၅) မိနစ္တြင္ “ပကာဝ”႐ြာအနီး၌တိုက္ပြဲစတင္ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး ေန႔လည္ (၁)နာရီခန္႔တြင္ ႀတိဂံေဒသ”ၿမိတ္ဝ” အနီး၌လည္းတိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့သည္။

၎ေနရာႏွစ္ခု၌ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာတိုက္ပြဲမ်ားသည္ အျပန္အလွန္ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈႏွင့္အတူ တိုက္ပြဲမ်ား တစ္ရက္လံုးေတာက္ေလွ်ာက္႐ွိေနခဲ့သည္။ ယခုအခ်ိန္အထိ ႀကိဳၾကားႀကိဳၾကားပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈမ်ား႐ွိေနဆဲျဖစ္သည္။ ယေန႔တိုက္ပြဲမ်ားတြင္ ရန္သူ႔ဖက္မွ အနည္းဆံုး(၁၀)ဦးခန္႔က်ဆံုးခဲ့ၿပီးဒဏ္ရာရသူမ်ားလည္း႐ွိခဲ့သည္။ (မ်က္ျမင္)

ျမန္မာစစ္တပ္သည္ ယေန႔၌စစ္အင္အား၊ လက္နက္အင္အားမ်ားျဖည့္တင္းျခင္းမ်ားကို ပလက္ဝ၌ ဟယ္လီေကာ္ပတာမ်ားျဖင့္ အႀကိမ္ႀကိမ္ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ လက္နက္ႀကီးမ်ားကိုစစ္ကားတန္းမ်ားျဖင့္ ေျပာင္းေ႐ြ႕သယ္ေဆာင္ေနျခင္းမ်ားကိုေတြ႕ျမင္ေနရသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာစစ္တပ္၏ထိုးစစ္မ်ားေၾကာင့္တိုက္ပြဲမ်ားဆက္လက္ျပင္းထန္လာႏိုင္ၿပီး တိုက္ပြဲအ႐ွိန္သည္လည္း ဆက္လက္ျမင့္တက္လာႏိုင္သည္။

ထို႔အျပင္ ျမန္မာျပည္ေျမာက္ပိုင္းေဒသ၏တအာင္း၊ကခ်င္ေဒသမ်ား၌တိုက္ပြဲမ်ားဆက္လက္ျဖစ္ပြားလာေနသည္။

သတင္းႏွင့္ျပန္ၾကားေရး
ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္
၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ(၁)ရက္ေန႔

#Arakandream2020
#ThewayofRakhita
#Thewayofrakhita
#ရကၡိတလမ္းစဥ္
#ရခိုင္စစ္ပြဲေ႐ွာင္
#ArakanIDP
#InternalDisplacedPerson
#IDP

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *