စစ္ပြဲေ႐ွာင္မ်ားသတင္း ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ (၂၆)ရက္ေန႔

စစ္ပြဲေ႐ွာင္မ်ားသတင္း ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ (၂၆)ရက္ေန႔

စစ္ပြဲေ႐ွာင္မ်ားသတင္း
၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ (၂၆)ရက္ေန႔
#ArakanIDP

ႏိုဝင္ဘာ(၁)ရက္မွစတင္ျဖစ္ပြားေနခဲ့ေသာတိုက္ပြဲမ်ားသည္တစ္ရက္ၿပီးတစ္ရက္အ႐ွိန္ျမင့္မားလာျခင္းႏွင့္အတူ တိုက္ပြဲဧရိယာသည္လည္း တစ္ရက္ၿပီးတစ္ရက္ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔လာခဲ့သည္။

ထို႔အတူ လခ်ီၾကာတိုက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားရာပတ္ဝန္းက်င္အနီးအနား႐ွိ႐ြာမ်ားျဖစ္သည့္ “ျမြီလိုက္္ဝ”ရြာ Mwe Leik Wa ၊ “ပကာဝ”ရြာ Pa Ka Wa ၊ “စက္တင္ဝ”႐ြာ Sap Tan Wa၊ “အုန္းသီးဝ” Own Thee Wa ႏွင့္ “ကလပ္ေခ်ာင္း” Clerk Chaung အနီးမွ ႐ြာလံုးကြ်တ္စစ္ပြဲေ႐ွာင္ အေရအတြက္မ်ားသည္လည္းတစ္ရက္ၿပီးတစ္ရက္ပိုမိုမ်ားျပားလွ်က္႐ွိသည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ (၂၅/၂၆)ရက္ေန႔၌ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ”အိႏၵိယ-ျမန္မာ-ဘဂၤလာ”နယ္စပ္ ႏွင့္ “အိႏၵိယ-ျမန္မာ”နယ္စပ္ အနီးတိုက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္”ၿမိတ္ဝ”႐ြာမွ ႐ြာသူ/႐ြာသားမ်ားသည္ အိႏၵိယ-ျမန္မာနယ္စပ္တေလွ်ာက္၌တိမ္းေ႐ွာင္ခိုလံႈေနၾကရသည္။

အိမ္ေျခ ၂၀၀ နီးပါး႐ွိေသာ ၿမိတ္ဝ႐ြာအနီးအနားပတ္ဝန္းက်င္အား ဟယ္လီေကာ္ပတာ ႏွစ္စင္းျဖင့္မေန႔က နည္းတူယေန႔ႏိုဝင္ဘာလ(၂၆)ရက္ေန႔တြင္လည္းလာေရာက္ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ခဲ့သည္။

ဟယ္လီေကာ္ပတာေပၚမွပစ္ခတ္လက္နက္ႀကီးမ်ားျဖင့္ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ျခင္း၊လက္နက္ႀကီးမ်ားျဖင့္တစ္ရက္လံုးေတာက္ေလွ်ာက္ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ျခင္းမ်ားေၾကာင့္”ၿမိတ္ဝ”႐ြာမွ႐ြာသူ/႐ြာသားမ်ားအားလံုးနီးပါးတို႔ သည္လည္း႐ြာ လံုးကြ်တ္စစ္ပြဲေ႐ွာင္အျဖစ္တိမ္းေ႐ွာင္ခဲ့ရသည္။ထို႔ေနာက္အျခား႐ြာမ်ားမွ စစ္ပြဲေ႐ွာင္မ်ားအားလံုးတို႔သည္စစ္ပြဲလြတ္ရာအိႏၵိယ-ျမန္မာနယ္စပ္တစ္ေလွ်ာက္၌တိမ္းေ႐ွာင္ေနရသည္။

တိုက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ စစ္ေဘးေ႐ွာင္မ်ားအေရအတြင္မွာ ယေန႔ဆိုလွ်င္ (၁၃၀၀) ေက်ာ္အထိေရာက္လာခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။

သတင္းႏွင့္ျပန္ၾကားေရး
ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္
၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ (၂၆)ရက္ေန႔

#Arakandream2020
#ThewayofRakhita
#Thewayofrakhita
#ရကၡိတလမ္းစဥ္
#ရခိုင္စစ္ပြဲေ႐ွာင္
#ArakanIDP
#InternalDisplacedPerson
#IDP

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *