စစ္ပြဲေ႐ွာင္မ်ားသတင္း ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ (၂၄)ရက္

စစ္ပြဲေ႐ွာင္မ်ားသတင္း ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ (၂၄)ရက္

စစ္ပြဲေ႐ွာင္မ်ားသတင္း၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ (၂၄)ရက္ႏိုဝင္ဘာလဆန္းမွ စ၍ု ရခိုင္ျပည္၊ ရခိုင္ျပည္နယ္စပ္၊ပလက္ဝေဒသမ်ား၌ျဖစ္ပြားလွ်က္႐ွိေသာတိုက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ “ၿမီလိုက္္ဝ”ရြာ Mwe Leik Wa ၊ “ပကာဝ”ရြာ Pa Ka Wa ၊ “စက္တင္ဝ”႐ြာ Sap Tan Wa၊ "အုန္းသီးဝ" Own Thee Wa ႏွင့္ “ကလပ္ေခ်ာင္း” Clerk Chaung အနီးအနားမွရြာသူရြာသားမ်ားသည္ “ၿမိတ္ဝ"႐ြာMrit Wa မွတဆင့္အိႏၵိယ-ျမန္မာနယ္စပ္မ်ားသို႔စစ္ေဘးေ႐ွာင္မ်ားအျဖစ္ထြက္ခြာလာ​ေနၾကသည္​။ထို​ေၾကာင္​့ ၎႐ြာမ်ားမွ စစ္​​ေဘး​ေ႐ွာင္​အ​ေရအတြက္မ်ားမွာ ယေန႔ဆိုလွ်င္ တစ္ေထာင့္ႏွစ္ရာေက်ာ္သို႔ေရာက္႐ွိလာခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ ၎အေရအတြက္မွာ–(၁) ပကာဝ႐ြာမွ _ ၉၆-ဦး(၂) ​ႁမြီလိုက္​ဝ႐ြာ​ေဟာင္​း-႐ြာသစ္​မွ _ ၃၅၃ ဦး(၃) စက္​တင္​ဝ+အုန္​းသီးဝ+ၿမိတ္​ဝ+​ေနာက္​တိုးအ​ေရအတြက္​ _ ၈၀၀ ​ေက်ာ္​ (စာရင္​းျပဳစု​ေနဆဲ) တို႔ျဖစ္သည္။ တစ္ရက္ၿပီးတစ္ရက္မ်ားျပားလာသည့္ စစ္ပြဲေ႐ွာင္မ်ားကို မိမိတို႔ ULA မွ စားဝတ္ေနေရး၊ က်န္းမာေရး စသည္တို႔ကိုကူညီေစာင့္ေ႐ွာက္ေဆာင္႐ြက္ေပးလွ်က္႐ွိသည္။သို႔ေသာ္လည္း စစ္ပြဲေ႐ွာင္မ်ားအတြက္ ဆန္၊ဆီ၊စားနပ္ရိကၡာ၊ ေဆးဝါးမ်ားမွာ လိုအပ္လွ်က္႐ွိေနသည္။ထို႔အျပင္ ကေလးသူငယ္မ်ား၊ အသက္ႀကီးပိုင္းအဖိုး၊အဖြားမ်ားမွာ ဖ်ားနာျခင္း၊ ဝမ္းေလွ်ာဝမ္းပ်က္ျခင္းတို႔အျပင္ သူတို႔အသက္အ႐ြယ္မ်ားတြင္ျဖစ္ေလ့ျဖစ္ထ႐ွိေသာေရာဂါမ်ားစတင္ျဖစ္ပြားေနၿပီျဖစ္သည္။ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ အခ်ိဳ႕သည္လည္း က်န္းမာေရးေစာင့္ေ႐ွာက္မႈမ်ားလိုအပ္လွ်က္႐ွိေနသည္။ျမန္မာစစ္တပ္သည္ ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္အားထိုးစစ္ဆင္တိုက္ခိုက္မႈမ်ားကို ဆက္လက္ျပဳလုပ္ေနေသာေၾကာင့္ မၾကာမီအခ်ိန္အတြင္း ၎စစ္ပြဲေ႐ွာင္မ်ား႐ွိရာေနရာမ်ား၌လည္းတိုက္ပြဲမ်ားဆက္လက္ျပင္းထန္လာႏိုင္ဖြယ္႐ွိေနသည္။သတင္းႏွင့္ျပန္ၾကားေရးရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ (၂၄)ရက္၊ ေသာၾကာေန႔။

Posted by ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္ – သတင္းႏွင့္ ျပန္ၾကားေရးဌာန on Friday, November 24, 2017

စစ္ပြဲေ႐ွာင္မ်ားသတင္း
၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ (၂၄)ရက္

ႏိုဝင္ဘာလဆန္းမွ စ၍ု ရခိုင္ျပည္၊ ရခိုင္ျပည္နယ္စပ္၊ပလက္ဝေဒသမ်ား၌ျဖစ္ပြားလွ်က္႐ွိေသာတိုက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ “ၿမီလိုက္္ဝ”ရြာ Mwe Leik Wa ၊ “ပကာဝ”ရြာ Pa Ka Wa ၊ “စက္တင္ဝ”႐ြာ Sap Tan Wa၊ “အုန္းသီးဝ” Own Thee Wa ႏွင့္ “ကလပ္ေခ်ာင္း” Clerk Chaung အနီးအနားမွရြာသူရြာသားမ်ားသည္ “ၿမိတ္ဝ”႐ြာMrit Wa မွတဆင့္အိႏၵိယ-ျမန္မာနယ္စပ္မ်ားသို႔စစ္ေဘးေ႐ွာင္မ်ားအျဖစ္ထြက္ခြာလာ​ေနၾကသည္​။

ထို​ေၾကာင္​့ ၎႐ြာမ်ားမွ စစ္​​ေဘး​ေ႐ွာင္​အ​ေရအတြက္မ်ားမွာ ယေန႔ဆိုလွ်င္ တစ္ေထာင့္ႏွစ္ရာေက်ာ္သို႔ေရာက္႐ွိလာခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။

၎အေရအတြက္မွာ–
(၁) ပကာဝ႐ြာမွ _ ၉၆-ဦး
(၂) ​ႁမြီလိုက္​ဝ႐ြာ​ေဟာင္​း-႐ြာသစ္​မွ _ ၃၅၃ ဦး
(၃) စက္​တင္​ဝ+အုန္​းသီးဝ+ၿမိတ္​ဝ+​ေနာက္​တိုးအ​ေရအတြက္​ _ ၈၀၀ ​ေက်ာ္​ (စာရင္​းျပဳစု​ေနဆဲ) တို႔ျဖစ္သည္။

တစ္ရက္ၿပီးတစ္ရက္မ်ားျပားလာသည့္ စစ္ပြဲေ႐ွာင္မ်ားကို မိမိတို႔ ULA မွ စားဝတ္ေနေရး၊ က်န္းမာေရး စသည္တို႔ကိုကူညီေစာင့္ေ႐ွာက္ေဆာင္႐ြက္ေပးလွ်က္႐ွိသည္။သို႔ေသာ္လည္း စစ္ပြဲေ႐ွာင္မ်ားအတြက္ ဆန္၊ဆီ၊စားနပ္ရိကၡာ၊ ေဆးဝါးမ်ားမွာ လိုအပ္လွ်က္႐ွိေနသည္။

ထို႔အျပင္ ကေလးသူငယ္မ်ား၊ အသက္ႀကီးပိုင္းအဖိုး၊အဖြားမ်ားမွာ ဖ်ားနာျခင္း၊ ဝမ္းေလွ်ာဝမ္းပ်က္ျခင္းတို႔အျပင္ သူတို႔အသက္အ႐ြယ္မ်ားတြင္ျဖစ္ေလ့ျဖစ္ထ႐ွိေသာေရာဂါမ်ားစတင္ျဖစ္ပြားေနၿပီျဖစ္သည္။ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ အခ်ိဳ႕သည္လည္း က်န္းမာေရးေစာင့္ေ႐ွာက္မႈမ်ားလိုအပ္လွ်က္႐ွိေနသည္။

ျမန္မာစစ္တပ္သည္ ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္အားထိုးစစ္ဆင္တိုက္ခိုက္မႈမ်ားကို ဆက္လက္ျပဳလုပ္ေနေသာေၾကာင့္ မၾကာမီအခ်ိန္အတြင္း ၎စစ္ပြဲေ႐ွာင္မ်ား႐ွိရာေနရာမ်ား၌လည္းတိုက္ပြဲမ်ားဆက္လက္ျပင္းထန္လာႏိုင္ဖြယ္႐ွိေနသည္။

သတင္းႏွင့္ျပန္ၾကားေရး
ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္
၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ (၂၄)ရက္၊ ေသာၾကာေန႔။

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *