၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ မတ္လ(၈)ရက္တိုက္ပြဲသတင္း

၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ မတ္လ(၈)ရက္တိုက္ပြဲသတင္း

၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ မတ္လ(၈) ရက္ေန႔တြင္လည္း ရခိုင္ျပည္၊ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕နယ္၊”ၿခိတ္ေခ်ာင္း႐ြာ” ေျမာက္ဖက္ (၃) ကီလိုမီတာအကြာအေဝးတြင္ ညေန(၆) နာရီ

(၅၀) မိနစ္၌တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ ဗမာလက္နက္ကိုင္တပ္သည္ မိမိတို႔႐ွိရာေနရာသို႔က်ဴးေက်ာ္ဝင္ေရာက္လာေသာေၾကာင့္ တိုက္ပြဲထပ္မံျဖစ္ပြားခဲ့

ရျခင္းျဖစ္သည္။ ယေန႔တိုက္ပြဲတြင္လည္း ရန္သူ႔ဖက္မွ မ်က္ျမင္(၁၀) ဦးခန္႔က်ဆံုးခဲ့ေၾကာင္း သိ႐ွိရသည္။

ရန္သူသည္ ရခိုင္ျပည္အႏွ႕ံထိုးစစ္မ်ားကို ေနရာအႏွံ႔ အ႐ွိန္အဟုန္ျမႇင့္လုပ္ေဆာင္ေနေသာေၾကာင့္ ယခုကဲ့သို႔တိုက္ပြဲမ်ားေနရာအႏွံ႔ခပ္စိပ္စပ္ျဖစ္ပြားေနရျခင္းျဖစ္သည္။

သတင္းႏွင့္ျပန္ၾကားေရး
ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္
၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ မတ္လ(၈) ရက္

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *