၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ေမလ (၂၆)ရက္ေန႔တိုက္ပြဲသတင္း

၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ေမလ (၂၆)ရက္ေန႔တိုက္ပြဲသတင္း

၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ေမလ (၂၆)ရက္ေန႔တိုက္ပြဲသတင္း

၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ေမလ (၂၆) ရက္ေန႔၊ ညေန (၅) နာရီ(၁၀) မိနစ္ခန္႔အခ်ိန္တြင္ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္ လႈပ္ရွားရာနယ္ေျမသို႔ ထိုးစစ္ဆင္က်ဴးေက်ာ္ဝင္ေရာက္တိုက္ခိုက္လာေသာ နယ္ခ်ဲ႕ဗမာစစ္တပ္ ႏွင့္မိမိတို႔ ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္ တို႔သည္”ဆတ္တလာဝ”႐ြာအနီး၌ထပ္မံတိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ (ရန္သူ၏တပ္ရင္းအမည္ကိုစံုစမ္းေနဆဲျဖစ္ပါသည္)

ရန္သူသည္ မိမိတို႔အား အလစ္အငိုက္ယူကာထိုးစစ္ဆင္တိုက္ခိုက္လာေသာ္လည္းမိမိတို႔အေနျဖင့္အေကာင္းဆံုးတံု႔ုျပန္တိုက္ခိုက္ႏိုင္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ဗမာစစ္တပ္သည္အထိအခိုက္အက်အဆံုးမ်ားစြာျဖင့္ကစဥ့္ကလ်ားဆုတ္ခြာထြက္ေျပးခဲ့ရသည္။ မိမိတို႔အေနျဖင့္လည္းက်ဴးေက်ာ္သူနယ္ခ်ဲ႕ဗမာစစ္တပ္အားလိုက္လံ႐ွင္းလင္းလွ်က္႐ွိသည္။

ယေန႔ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္တိုက္ပြဲတြင္လည္း ဗမာစစ္တပ္သည္ ေမလ(၂၀) ရက္တိုက္ပြဲနည္းတူအထိအခိုက္အက်အဆံုးမ်ားျဖင့္တပ္ဆုတ္သြားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ရန္သူ႔ဖက္မွ အနည္းဆံုး(၁၀)ဦးခန္႔ေသဆံုးခဲ့ၿပီးထိခိုက္ဒဏ္ရာရသူမ်ားလည္းထပ္မံ႐ွိခဲ့သည္။ မိမိတို႔ဖက္မွ အေသးစားဒဏ္ရာရ႐ွိမႈမွလြဲ၍ႀကီးႀကီးမားမားထိခိုက္ျခင္းမ႐ွိပါ။

ဗမာစစ္တပ္မွ ၎တို႔၏ထံုးစံအတိုင္း တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားရာေနရာပတ္ဝန္းက်င္မ်ားသို႔သာမကတိုက္ပြဲမျဖစ္ပြားသည့္ေနရာမ်ားသို႔ပါလက္နက္ႀကီးမ်ားျဖင့္ ယခုအခ်ိန္အထိပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ေနဆဲျဖစည္။

ထို႔အျပင္ဗမာစစ္တပ္သည္ တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားရာေနရာမ်ားသို႔ စစ္အင္အားမ်ားကို ထပ္မံျဖည့္တင္းေနေသာေၾကာင့္ ေနာက္ေန႔မ်ားတြင္လည္း တိုက္ပြဲမ်ားထပ္မံျဖစ္ပြားလာႏိုင္ဖြယ္႐ွိသည္။

တိုက္ပြဲေနာက္ဆက္တြဲသတင္းမ်ားကို အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီဆက္လက္တင္ေပးသြားပါမည္။

ျပည္တြင္း/ျပည္ပ မီဒီယာမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတို႔ ဓာတ္ပံုမ်ားကိုလြတ္လပ္စြာသံုးစြဲႏိုင္ပါသည္။

သတင္းႏွင့္ျပန္ၾကားေရး
ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္
၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ေမလ(၂၆)ရက္။

မိမိတို႔ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ www.facebook.com/thearakanarmy1 ေဖ့ဘုတ္စာမ်က္ႏွာတစ္ခုတည္းသာ႐ွိပါသည္။ အျခားမည္သည့္ ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္အမည္ပါ Facebook Page မ်ားမွာမိမိတို႔ႏွင့္သက္ဆိုင္ျခင္းမရွိပါေၾကာင္းေလးစားစြာအသိေပးအပ္ပါသည္။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *