ႏို၀င္ဘာ ဆယ့္ကိုး

ႏို၀င္ဘာ ဆယ့္ကိုး

၂၀၁၄-ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလ (၁၉)ရက္ေန႔သည္ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ရီးတပ္မေတာ္ (KIA) ၏ဗိုလ္သင္တန္းေက်ာင္းဝင္းအတြင္းသို႔ ျမန္မာစစ္တပ္မွ အေၾကာင္းျပခ်က္တစ္စံုတစ္ရာမ႐ွိဘဲ အငိုက္ဖမ္းအေကာက္ႀကံၿပီး လက္နက္ႀကီးျဖင့္တမင္တကာရည္ရြယ္၍ပစ္ခတ္တိုက္ခဲ့၍ ဗိုလ္ေလာင္းအားလံုးထဲမွ ဗိုလ္ေလာင္း (၂၃)ဦး က်ဆံုးခဲ့ရၿပီး (၂၀) ဦးမွာ ဒဏ္ရာျပင္းထန္စြာရ႐ွိခဲ့ေသာေန႔ျဖစ္သည္။

ယေန႔ ၂၀၁၇-ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလ (၁၉)ရက္ေန႔ဆိုလွ်င္
၎တိုက္ခိုက္ခံရမႈေၾကာင့္ ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္မွသူရဲေကာင္းမ်ားအပါအဝင္ အျခားဗိုလ္ေလာင္းမ်ားအသက္ေပးဆပ္စြန္႔လႊတ္သြားခဲ့ျခင္းသည္ သံုးႏွစ္တိတိျပည့္သည့္ေန႔ျဖစ္ပါသည္။

၎အထဲတြင္ ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္ (Arakan Army) မွတက္ေရာက္လွ်က္ရွိသည့္ ဗိုလ္ေလာင္း (၂၀) ဦးထဲမွ (၈) ဦး ( ဗိုလ္ေလာင္း ေက်ာ္ခန္႔၊ ဗိုလ္ေလာင္း ခိုင္ထြန္း၊ ဗိုလ္ေလာင္း ထက္ထက္ေအာင္ (ခ) ခိုင္ထက္ေအာင္၊ ဗိုလ္ေလာင္း ကိုေစာတင္၊ ဗိုလ္ေလာင္း ရဲဝင္းထြန္း၊ ဗိုလ္ေလာင္း ေအာင္ေအာင္သန္း၊ ဗိုလ္ေလာင္း ရန္လင္းစိုး၊ ဗိုလ္ေလာင္း သိန္းသန္းႏိုင္)မွာ ၎ေနရာ၌ပင္ က်ဆံုးခရၿပီး ေနာက္ထပ္(၅) ဦးမွာ ျပင္းထန္စြာဒဏ္ရာရ႐ွိခဲ့သည္။

ဤေန႔ဤရက္တြင္သူရဲေကာင္းမ်ားကုိ ဦးညြတ္ဂါရဝျပဳယင္း က်န္ရစ္သူမိသားစုဝင္မ်ားႏွင့္အတူ မိမိတို႔ (ULA/AA) အေနျဖင့္ထပ္တူထပ္မွ် ဝမ္းနည္းေၾကကြဲရေၾကာင္းကို အေလးအနက္ေျပာၾကားအပ္ပါသည္။

သတင္းႏွင့္ျပန္ၾကားေရး
ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *