၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ မတ္လ(၈/၉) ရက္ တိုက္ပြဲသတင္းမ်ား

၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ မတ္လ(၈/၉) ရက္ တိုက္ပြဲသတင္းမ်ား

၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ မတ္လ (၈) ရက္ေန႔၊နံနက္(၁၀) နာရီ (၄၅) မိနစ္တြင္ စစ္ကူေပးရန္တက္လာေသာ ဗမာလက္နက္ကိုင္တပ္၏ စကခ(၅) လက္ေအာက္ခံ၊

ေက်ာက္ျဖဴအေျခစိုက္ ခမရ(၅၄၂) တပ္ရင္းႏွင့္ ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္လႈပ္ရွားစစ္ေၾကာင္းတို႔သည္ ပလက္ဝၿမိဳ႕နယ္၊ “ပီေခ်ာင္း”ေဒသ၊ ရပ္ေခ်ာင္းဝေက်းရြာ

အေနာက္ဖက္၊ (၆) ကီလိုမီတာအကြာတြင္ ထပ္မံတိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့သည္။

မတ္လ(၇) ရက္ေန႔တိုက္ပြဲအတြင္းရန္သူသည္အထိအခိုက္အက်အဆံုးမ်ားခဲ့သလို မတ္လ (၈) ရက္ေန႔ထိေတြ႔မႈတြင္လည္း,ခမရ ၅၄၂)မွ(၃) ဦးထပ္မံ

က်ဆံုးခဲ့ၿပီး (မ်က္ျမင္)ထိခို္က္ဒဏ္ရာရသူမ်ားလည္း႐ွိခဲ့သည္။ မိမိတို႔တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ ဆုတ္ခြာထြက္ေျပးသြားေသာ ရန္သူ႔အား လိုက္လံ ေခ်မႈန္း

လွ်က္ရွိသည္။ မတ္လ(၈)ရက္တိုက္ပြဲအတြင္း ခမရ (၅၄၂) ထံမွေအာက္ပါပစၥည္းမ်ားကိုထပ္မံသိမ္း ဆည္းရမိခဲ့သည္။

(၁) MA-1 (၂) လက္
(၂) MA က်ည္ဆံ (၂၄၆) ေတာင့္
(၃) ေမာ္တို႐ိုလာစကားေျပာစက္ (၂)လံုး
(၄) က်ည္ေဘာက္ (၉) ေဘာက္
(၅) ပစၥတိုက်ည္ (၈) ေတာင့္
(၆) မိုင္း (၄) လံုး
(၇) ဗိုလ္ႀကီး (—-) ၏ မွတ္စုစာအုပ္ႏွစ္အုပ္ တို႔ျဖစ္ၾကသည္။

၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊မတ္လ(၈) ရက္ေန႔တြင္ အျခားေနရာမ်ားျဖစ္ၾကေသာ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕နယ္၊ ၿခိတ္ေခ်ာင္းရြာေျမာက္ဖက္ရွိ “ၿခိတ္ေခ်ာင္း” အတြင္းတြင္လည္းေကာင္း၊

ပလက္ဝၿမိဳ႕နယ္၊ ပီေတာင္ ႏွင့္ခန္ခေတာင္မ်ားသို႔ ဗမာလက္နက္ကိုင္တပ္သည္ လက္နက္ႀကီးမ်ားျဖင့္ေတာက္ေလွ်ာက္ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ေနမႈမ်ားကို

ဆက္တိုက္ျပဳလုပ္ေနခဲ့သည္။

၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ မတ္လ(၉) ရက္ေန႔တြင္၊ ယခင္ေန႔ရက္မ်ား၌ တိုက္ပြဲမ်ားရက္ဆက္ျဖစ္ပြားေနခဲ့ေသာ ပလက္ဝၿမိဳ႕နယ္၊ ပီေခ်ာင္းေဒသ၊ ျပန္ဆိုရြာ ေတာင္ဖက္ (၅.၅)

ကီလိုမီတာတြင္ စကခ(၅) လက္ေအာက္ခံ၊ ဂြအေျခစိုက္ ခမရ (၅၆၃) ႏွင့္ထပ္မံတိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့သည္။

ေန႔လည္ (၁) နာရီခန္႔တြင္ စတင္တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး ညေန (၄) နာရီ (၃၀) မိနစ္အထိ တိုက္ပြဲမ်ားဆက္တို္က္ျဖစ္ပြားေနခဲ့သည္။ ေန႔လည္ (၂) နာရီအခ်ိန္တြင္

ဗမာလက္နက္ကိုင္တပ္သည္, ရဟတ္ယာဥ္(၂) စီးေပၚမွ စက္ေသနတ္၊ ေရာ့ကတ္ေလာင္ခ်ာမ်ားျဖင့္မိနစ္(၂၅) မိနစ္ခန္႔ၾကာလာေရာက္ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ခဲ့ရသည္

အထိတိုက္ပြဲျပင္းထန္ခဲ့သည္။ ယခုတုိက္ပြဲတြင္လည္း မိမိတို႔သည္ ခမရ (၅၆၃) အား အေကာင္းဆံုးခုခံတိုက္ခိုက္ႏိုင္ခဲ့သည္။ ယခုတိုက္ပြဲတြင္လည္းမိမိတို႔သည္

ခမရ (၅၆၃)ထံမွ-

(၁) က်ဆံုးအေလာင္းတစ္ေလာင္း
(၂) ၆၀ မမ တစ္လက္၊ ၈၀ မမ တစ္လက္ အပါအဝင္ လက္နက္ခဲယမ္းမီးေက်ာက္မ်ား ႏွင့္ စစ္အသံုးအေဆာင္ ပစၥည္းမ်ား ( စာရင္းျပဳလုပ္ေနဆဲ)
(၃) Backhoe ဘက္ဟိုး (၁၆) စီး
(၄) တိုယိုတာကား (၁) စီး
(၅) ေက်ာက္တင္ကား (၁)စီး

တို႔ကိုထပ္မံသိမ္းဆည္းရမိခဲ့သည္။

ဗမာလက္နက္ကိုင္တပ္သည္ မတ္လတိုက္ပြဲမ်ားအတြင္း အထိအခိုက္အက်အဆံုးဆက္လက္မ်ားျပားေနေသာေၾကာင့္ လက္နက္ႀကီးမ်ားျဖင့္ ေနရာအႏွံ႔ရမ္းသန္း

ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ေနျခင္းမ်ားကို ျပဳလုပ္လွ်က္႐ွိသည္။

ရန္သူအား ရဲဝ့ံေျပာင္ေျမာက္စြာျဖင့္ အေကာင္းဆံုးခုခံတိုက္ခိုက္ႏိုင္ခဲ့ေသာ ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္စစ္သည္ေတာ္မ်ားအား မွတ္တမ္းတင္ဂုဏ္ျပဳအပ္ပါသည္။

သတင္းႏွင့္ျပန္ၾကားေရး
ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္
၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ မတ္လ(၉) ရက္

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *