၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ မတ္လ(၆)ရက္ တိုက္ပြဲသတင္းမ်ား

၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ မတ္လ(၆)ရက္ တိုက္ပြဲသတင္းမ်ား

ယေန႔၊မတ္လ(၆)ရက္တိုက္ပြဲမ်ားမွာမတ္လ(၅)ရက္ေန႔၌ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာေနရာမ်ားတြင္ဆက္ လက္႐ွိေနခဲ့သည္။၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊မတ္လ(၆) ရက္ေန႔

၊ေန႔လယ္(၁၂)နာရီမွစ၍ ဗမာလက္နက္ကိုင္တပ္သည္ ယမန္ေန႔ကတိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့ေသာေျမာက္ဦးၿမိဳ႕နယ္၊ေလးၿမိဳ႕ျမစ္ကမ္း႐ွိ၊”ေက်ာက္ေပါက္႐ြာ”

၏အေနာက္ဖက္ေတာင္ေၾကာအား လက္နက္ႀကီးမ်ားျဖင့္ေနရာသံုးေနရာမွခပ္စိပ္စိပ္ပစ္ခတ္ တိုက္ခိုက္ေနခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္တြင္ဗမာလက္နက္ကိုင္

တပ္သည္ ယေန႔၏ပထမထိုးစစ္ကို (၁၂)နာရီ(၃၀)မိနစ္တြင္စတင္ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ္လည္းရန္သူအား တပ္လန္သြားသည္အထိ မိမိတို႔အေနျဖင့္

အေကာင္းဆံုးခုခံတိုက္ခိုက္ႏိုင္ခဲ့သည္။

ထို႔အတူေန႔လယ္(၁)နာရီ(၄၅)မိနစ္တြင္တပ္မ(၂၂)သည္ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ ထိုးစစ္ကိုထပ္မံျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ္လည္းမိမိတို႔အေနျဖင့္အေကာင္းဆံုးခုခံ

ထားႏိုင္ဆဲျဖစ္သည္။

ယခုတိုက္ပြဲအတြင္း အထိအခိုက္အက်အဆံုး႐ွိေသာ တပ္မ(၂၂-ဘားအံ) လက္ေအာက္ခံ၊ ကရင္ျပည္၊ၿမိဳင္ကေလးအေျခစိုက္၊ခမရ(၂၀၅)ထံမွ

လက္နက္ခဲယမ္းႏွင့္စစ္အသံုးအေဆာင္ ပစၥည္းအခ်ိဳ႕ကိုသိမ္းဆည္းရမိခဲ့သည္။ထို႔အတူယမန္ေန႔၊မတ္လ(၅)ရက္ေန႔တြင္ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ပလက္ဝၿမိဳ႕နယ္၊

”ျပန္ဆို႐ြာ”အေနာက္ေတာင္ဖက္(၅)ကီလိုမီတာခန္႔အကြာ၌တိုက္ပြဲမ်ားဆက္လက္႐ွိေနခဲ့သည္။

ဗမာလက္နက္ကိုင္တပ္သည္ေန႔လယ္ကတည္းကပင္လက္နက္ႀကီးမ်ားျဖင့္ႀကိဳၾကား ႀကိဳၾကားေတာက္ေလွ်ာက္ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ေနခဲ့သည္။

ယေန႔တိုက္ပြဲသည္လည္းယမန္ေန႔တိုက္ပြဲမ်ားနည္းတူျပင္းထန္ခဲ့ၿပီးဗမာလက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕မွပစ္ေသာလက္နက္ႀကီး က်ည္ဆံမ်ားသည္

ဘဂၤလာေဒ့႐ွ္ႏိုင္ငံအတြင္းက်ေရာက္ေပါက္ကြဲမႈမ်ား႐ွိခဲ့သည္။ အထိအခိုက္အက်အဆံုးမ်ားကိုေလာေလာဆယ္မသိရေသးပါ။

 

သတင္းႏွင့္ျပန္ၾကားေရး
ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္
၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ မတ္လ(၆)ရက္၊ ဗုဒၶဟူးေန႔။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *