၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ မတ္လ(၁၃) ႏွင့္ (၁၄) ရက္ ရခိုင္ျပည္၏ အျပင္းထန္ဆံုး တိုက္ပြဲသတင္းမ်ား

၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ မတ္လ(၁၃) ႏွင့္ (၁၄) ရက္ ရခိုင္ျပည္၏ အျပင္းထန္ဆံုး တိုက္ပြဲသတင္းမ်ား

၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ မတ္လ(၁၃) ရက္ေန႔သည္ ရခိုင္ျပည္အတြင္းျဖစ္ပြားခဲ့ေသာတိုက္ပြဲမ်ားအနက္ အျပင္းထန္ဆံုး တိုက္ပြဲတစ္ပြဲျဖစ္သည္ဟုေျပာ၍ရႏိုင္သည္အထိတိုက္ပြဲမ်ားျပင္းထန္ေနခဲ့သည္။ ရခိုင္စစ္မ်က္ႏွာအတြင္း အထိ အခိုက္အက်အဆံုးမ်ားေနေသာ ဗမာလက္နက္ကိုင္တပ္မွ  လက္စားေခ်လိုမႈ ႏွင့္လူမ်ိဳးေရးအမုန္းတရားမ်ားကို အေျခခံကာတိုက္ခုိက္ေနေသာ ဂုဏ္သိကၡာဆယ္တိုက္ပြဲတစ္ပြဲလည္းျဖစ္သည္။

ဗမာလက္နက္ကိုင္တပ္သည္ ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ကန္ေဇာက္မွေန၍ ပုဏၰားကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္၊ “ဗုေဒၶါရြာ” အေနာက္ဖက္ေတာင္တန္းမ်ားေပၚသို႔ လက္နက္ႀကီးမ်ားျဖင့္ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မ်ားမႈကို မတ္လ(၁၃) ရက္၊ နံနက္ (၁၀) နာရီမွစတင္ခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ တစ္ေန႔လံုးႏွင့္တစ္ညလံုး ေတာက္ေလွ်ာက္ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ခဲ့ၿပီး၂၄ နာရီအတြင္း (မတ္လ(၁၃) ရက္ နံနက္(၁၀) နာရီမွ မတ္လ(၁၄) ရက္နံနက္(၁၀) နာရီအထိ) လက္နက္ႀကီး မ်ားျဖင့္ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ခဲ့ေသာအႀကိမ္အေရအတြက္မွာ မိမိတို႔မွတ္တမ္းမ်ားအရ ႏွစ္ေထာင္ေက်ာ္( ၂၀၀၀) ေက်ာ္ အထိရွိခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ ရခိုင္ေဒသအတြင္း စံခ်ိန္တင္ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈျဖစ္ၿပီး ယခုသတင္းေရးသားေနသည့္ အခ်ိန္အထိလည္း လက္နက္ႀကီးမ်ား၊ ရဟတ္ယာဥ္မ်ားေပၚမွ လာေရာက္ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ေနမႈမ်ားဆက္လက္ ရွိေနဆဲျဖစ္သည္။ထို႔အျပင္ ဟတ္စကီးမ်ားသည္လည္း မတ္လ(၁၃) ရက္ေန႔ နံနက္ (၁၀) နာရီ (၃၀) မိနစ္တြင္ တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားရာ ပတ္ဝန္းက်င္မ်ားသို႔ ကင္းေထာက္ေရာက္ရွိေနခဲ့ၿပီးဟတ္စကီးေပၚမွပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈမ်ားကို ညေန(၄)နာရီ (၃၅)မိနစ္တြင္ စတင္ခဲ့ၿပီး ညေန (၉) နာရီခန္႔အထိ ေခါက္တံု႔ေခါက္ျပန္ လာေရာက္တိုက္ခုိက္ခဲ့ေသာအႀကိမ္ အေရအတြက္( ) ရွိခဲ့သည္။  ထို႔အျပင္ ဂ်က္တိုက္ေလယာဥ္(၁) စီးျဖင့္ ည(၉) နာရီေနာက္ပိုင္းတြင္ မိုးလင္း သည္အထိ တစ္ညလံုးနီးပါးလာေရာက္ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ခဲ့ေသာ အႀကိမ္အေရအတြက္ (၁၀) ႀကိမ္ရွိခဲ့သည္။ထို႔အတူ ယမန္ေန႔က မိမိတို႔သိမ္းပိုက္ရရွိခဲ့ေသာ ယာယီဗ်ဴဟာကုန္းပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္-ျမန္မာ နယ္စပ္မွတ္တိုင္ (၆၆) ႏွင့္ (၆၇) (BP-66 , BP-67)ပတ္ဝန္းက်င္မ်ားသို႔ ဟတ္စကီး(၂)စီးသည္ ေရာ့ကတ္မ်ား၊ စက္ေသနတ္မ်ားျဖင့္ ေန႔လည္ (၂) နာရီ (၅၅) မိနစ္တြင္ နာရီဝက္ခန္႔ လာေရာက္ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ခဲ့သည့္အျပင္၊ ၎ေနရာမ်ားသို႔ လက္နက္ႀကီးမ်ားကိုလည္း တၿပိဳင္နက္တည္း ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ေနခဲ့သည္။

ပုဏ​ၰားကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္၊ “ဗုေဒၶါရြာ”  အေနာက္ဖက္ေတာင္တန္းေပၚတြင္ တိုက္ပြဲမ်ားဆက္လက္ျပင္းထန္ေနခဲ့သည္ မွာ မတ္လ(၇) ရက္မွစတင္ၿပီး ယေန႔မတ္လ(၁၄)ရက္ေန႔တြင္လည္း ရက္ဆက္တိုက္ပြဲမ်ား ဆက္လက္ျဖစ္ပြား လ်က္ရွိသည္။ မတ္လ(၈) ရက္ေန႔မွလြဲ၍ ယေန႔မတ္လ(၁၄) ရက္ေန႔အထိ ခုနစ္ရက္ေျမာက္တုိက္ပြဲအျဖစ္ဆက္လက္ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိသည္။ (မတ္လ (၇၊၉၊၁၀၊၁၁၊၁၂၊၁၃၊၁၄) ရက္ေန႔မ်ား)ဗမာလက္နက္ကိုင္တပ္သည္ တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားရာေနရာမ်ားသို႔သာမက တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားျခင္းမရွိသည့္ေနရာမ်ားသို႔ ပါလက္နက္ႀကီးမ်ားျဖင့္ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ေနျခင္းမ်ားေၾကာင့္ေက်းရြာမ်ားအနီးက်ေရာက္ေပါက္ကြဲမႈမ်ားရွိခဲ့ သည္။

မတ္လ(၉)ရက္ေန႔ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာတိုက္ပြဲအတြင္း လက္နက္ခ် အညံ့ခံေသာ သံု႔ပန္း (၁၁) ဦးကို ႏိုင္ငံတကာ သံု႔ပန္းဥပေဒႏွင့္အညီ ေကာင္းမြန္စြာေစာင့္ေရွာက္ထားသည္။သံု႔ပန္း (၁၁) ဦးတြင္ (၇) ဦးမွာ ၎ယာယီဗ်ဴဟာ ကုန္းတြင္ ဗမာလက္နက္ကိုင္တပ္မွေခၚထားေသာ ၿမိဳလူမ်ိဳး (၇) ဦးျဖစ္ၿပီး က်န္ေလးဦးမွာ ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ ေမာင္ေမာင္ျမင့္(ေနျပည္ေတာ္) ၏ ကြပ္ကဲမႈေအာက္တြင္ရွိေသာ ဆက္သြယ္ေရးတပ္ႏွင့္ ေျမတိုင္းဦးစီးဌာနမွ ျဖစ္သည္။ (ေလာေလာဆယ္သံု႔ပန္းမ်ား၏ေျပာၾကားခ်က္အရသာျဖစ္ၿပီး

အေသးစိပ္အခ်က္အလက္မ်ားကို ထပ္မံေမးျမန္းစံုစမ္းစစ္ေဆးေနဆဲျဖစ္ပါသည္)

ပုဏၰားကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္၊ “ဗုေဒၶါရြာ”အေနာက္ဖက္ေတာင္တန္းမ်ားေပၚတြင္ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိေနဆဲတိုက္ပြဲမ်ား အတြင္းမွ ေအာက္ပါစစ္အသံုးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ား၊ လက္နက္ခဲယမ္းအမ်ားအျပားကိုလည္း ထပ္မံသိမ္းဆည္းရ မိခဲ့သည္။

(၁) MA-1 (၁) လက္

(၂) MA-3 (၂) လက္

(၃) MA-1/MA-3 က်ည္ေဘာက္ (၅) ေဘာက္

(၄) MA-1/MA-3 က်ည္ဆံ (၁၀၂) ေတာင့္

(၅) BA.U Pistol (၁) လက္

(၆) BA.U Pistol က်ည္ (၁၉) ေတာင့္

(၇) BA.U Pistol က်ည္ေဘာက္ (၂) ခု

(၈) Motorola စကားေျပာစက္ (၁) လံုး

(၉) HYT စကားေျပာစက္ (၁) လံုး တို႔ျဖစ္ၾကသည္။

ထို႔အျပင္ ဗမာလက္နက္ကိုင္တပ္သည္ လူအင္အား၊ လက္နက္အင္အားမ်ားကို ရခိုင္ျပည္ျပင္ပမွေန၍ ထပ္မံပို႔ေဆာင္ေနေသာေၾကာင့္ ရခုိင္ျပည္အတြင္း ေနာက္ထပ္တိုက္ပြဲမ်ားဆက္လက္ျပင္းထန္လာဖြယ္ရွိသည့္ အျပင္ တိုက္ပြဲဧရိယာမ်ားသည္လည္း ယခုထက္ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔လာႏိုင္ဖြယ္ရွိေနသည္။

မိမိတို႔အေနျဖင့္လည္း စစ္ရာဇဝတ္ေကာင္နယ္ခ်ဲ႕ဗမာလက္နက္ကိုင္တပ္၏ မည္သည့္ထိုးစစ္ကိုမဆို မိမိတို႔ႏွင့္ ထပ္တူဆႏၵရွိေသာ ရခိုင္ျပည္သူလူထုတစ္ရပ္လံုးႏွင့္လက္တြဲကာအေကာင္းဆံုးခုခံရင္ဆိုင္သြားမည္ျဖစ္သည္။ ထို႔အတူ ထိုးစစ္ဆင္တိုက္ခိုက္ေနေသာ ရန္သူ႔စစ္ေရးဖိအားမ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ရန္အတြက္ လိုအပ္လွ်င္လိုအပ္ သလို လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဗမာအစိုးရ ႏွင့္ ဗမာစစ္တပ္အားသိေစအပ္သည္။

 

သတင္းႏွင့္ျပန္ၾကားေရး

ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္

၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ မတ္လ(၁၄) ရက္ေန႔၊

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *