၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ(၁၅) ရက္၊ ရခိုင္ျပည္တိုက္ပြဲသတင္း

၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ(၁၅) ရက္၊ ရခိုင္ျပည္တိုက္ပြဲသတင္း

၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ(၁၅) ရက္၊ ရခိုင္ျပည္တိုက္ပြဲသတင္းမ်ား
(ေအာက္ပါ Link မ်ားတြင္ ဝင္ေရာက္ဖတ္႐ႈႏိုင္ပါသည္)
Arakan Army- https://bit.ly/2TV4GI1
Ula- https://bit.ly/2stB3Sb

၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ(၁၅) ရက္ေန႔၊နံနက္ (၈) နာရီ(၅၅) မိနစ္ ႏွင့္ ေန႔လည္(၁၂) နာရီ(၂၀) မိနစ္တို႔တြင္ ရခိုင္-ဘဂၤလာနယ္စပ္အနီး၊ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ အစပ္၌ တိုက္ပြဲမ်ားေနရာႏွစ္ခု၌အသီးသီးျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ ထို႔အတူ ညေန(၄) နာရီ(၂၀) မိနစ္အထိ တိုက္ပြဲမ်ားႀကိဳၾကားႀကိဳၾကားျဖစ္ပြားေနဆဲျဖစ္သည္။ ယေန႔တိုက္ပြဲမ်ားအတြင္းလက္႐ွိအခ်ိန္အထိ ရန္သူ႔ဖက္မွက်ဆံုး(၁၀) ဦး႐ွိခဲ့သည္။ (မ်က္ျမင္)

ဇန္နဝါရီလ(၁၅) ရက္၊နံနက္( ၆)နာရီ (၅၅) မိနစ္တြင္ ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္”စပါးထား႐ြာ” အနီး၌မိနစ္(၂၀) ၾကာတိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ ယခုျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ဗမာစစ္တပ္၏တပ္မ(၂၂) တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ ဇန္နဝါရီလ(၁၄) ရက္ေန႔၊ညေန(၈) နာရီခန္႔အခ်ိန္တြင္ “စပါးထား႐ြာ”႐ွိလူေနအိမ္မ်ားေပၚတြင္ အခြင့္မေတာင္းဘဲအတင္းအဓမၼအိပ္ရန္ဝင္ေရာက္ႀကိဳးစားျခင္း၊ လူေနအိမ္မ်ားေအာက္တြင္ အိပ္စက္ျခင္း၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအားကာယိေျႏၵပ်က္ေအာင္ျပဳလုပ္ျခင္းစသည့္ စစ္ရာဇဝတ္ျပစ္မႈမ်ားကိုက်ဴးလြန္ခဲ့ေသာတပ္ရင္း(တပ္ရင္းမႉး၊ တပ္ရင္းအမည္စီစစ္ဆဲ) ျဖစ္သည္။

ထို႔အျပင္,နံနက္(၁၁) နာရီ (၄၄)မိနစ္ မွ ညေန(၅) နာရီ (၃၀) မိနစ္အထိ နာရီဆက္တိုက္ပြဲမ်ားသည္ ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ “ဥယ်ာဥ္သာ႐ြာ”၏ အေ႐ွ႕ေတာင္ဖက္ေတာင္တန္းေပၚတြင္ ေျခာက္နာရီခန္႔အၾကာတိုက္ပြဲမ်ားျပင္းထန္ခဲ့သည္။

ထို႔အတူ,ညေန(၆) နာရီ မွ (၆) နာရီ (၃၀) မိနစ္အထိ “ဥယ်ာဥ္သာ႐ြာ”၏ အေ႐ွ႕ဖက္ေျမာက္ဖက္ေတာင္တန္းေပၚတြင္လည္းမိနစ္သံုးဆယ္အၾကာတိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ဇန္နဝါရီလ(၁၅) ရက္ေန႔တစ္ရက္တည္းတြင္ ရခိုင္ျပည္၏ ေမာင္ေတာနယ္စပ္၊ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္မ်ား၌တိုက္ပြဲေလးေနရာဆက္တိုက္ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။

ဤကဲ့သို႔ ရခိုင္ျပည္အႏွံ့တိုက္ပြဲမ်ားဆက္တိုက္ျဖစ္ပြားေနခဲ့ရျခင္းမွာ NLD အစိုးရ၏ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ တရားဝင္စစ္ရာဇဝတ္က်ဴးလြန္ခြင့္ရဗမာစစ္တပ္မွ လူအင္အား၊လက္နက္အင္အားအမ်ားအျပားျဖင့္ မိမိတို႔အားထိုးစစ္ဆင္တိုက္ခိုက္လာေနေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ တိုက္ပြဲေနာက္ဆက္တြဲေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚလာမႈမ်ားအားလံုး၏ဆိုးက်ိဳးမွာ ဗမာအစိုးရႏွင့္ ဗမာစစ္တပ္၏တာဝန္သာျဖစ္ေၾကာင္းသိေစအပ္ပါသည္။

သတင္းႏွင့္ျပန္ၾကားေရး
ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္
၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ(၁၅) ရက္

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *