၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ေဖေဖာ္ဝါရီ(၁၁/၁၂/၁၄)ရက္ရခိုင္ျပည္တိုက္ပြဲသတင္းမ်ား

၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ေဖေဖာ္ဝါရီ(၁၁/၁၂/၁၄)ရက္ရခိုင္ျပည္တိုက္ပြဲသတင္းမ်ား

ေဖေဖာ္ဝါရီလ(၁၁) ရက္ေန႔၊ ေန႔လည္(၁) နာရီခန္႔အခ်ိန္တြင္ ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊”ဆင္ခုန္းတိုင္”ေက်းရြာအနီးတိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့သည္။

ေဖေဖာ္ဝါရီလ(၁၂) ရက္ေန႔၊နံနက္(၅) နာရီခန္႔မွစ၍ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕နယ္႐ွိ ရဲစခန္းအခ်ိဳ႕ႏွင့္ ျမန္မာစစ္တပ္၏လက္နက္ႀကီး႐ွိရာေနရာအခ်ိဳ႕ျဖစ္ၾကေသာ “ဒံုးသိမ္” အပါအဝင္ေနရာအခ်ိဳ႕မွ လက္နက္ႀကီး၊လက္နက္ငယ္မ်ားျဖင့္ ရမ္းသန္းပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈမ်ား႐ွိခဲ့သည္။

ေဖေဖာ္ဝါရီလ(၁၂) ရက္ေန႔၊ ေန႔လည္(၁)နာရီ(၄၀)မိနစ္အခ်ိန္တြင္ ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ အငူေမာ္ကုန္တန္း ႏွင့္ သာစည္႐ြာအၾကားတြင္ ရန္သူ၏ေထာက္ပို႔စစ္ယာဥ္တန္းအားၾကားျဖတ္ဝင္ေရာက္တိုက္ခိုက္ခဲ့သည္။

ျမန္မာစစ္တပ္သည္ ဘူးသီးေတာင္ႏွင့္ေမာင္ေတာ အတြင္းတြင္ ဘဂၤလီ(၁၀၀) ခန္႔အားမီးသတ္သင္တန္းမ်ားေပးေနသည္။ ဤသည္မွာ ျမန္မာစစ္တပ္၏ မ႐ိုးသားေသာလုပ္ရပ္မ်ားႏွင့္ အေျခအေနမ်ားကိုပိုမို႐ႈပ္ေထြးေစရန္ၾကံစည္အားထုတ္ေနမႈမ်ားဟုသံုးသပ္၍ရသည့္အျပင္ ျမန္မာစစ္တပ္အေနျဖင့္ ၎တို႔လုပ္ေနက် လူမ်ိဳးေရးပဋိပကၡမ်ားဖန္တီးရန္လုပ္ေဆာင္ေနသည္ဟုဆို၍ရေပသည္။

ေဖေဖာ္ဝါရီလ(၁၃) ရက္တြင္မူႏွစ္ဖက္ျကီးႀကီးမားမားထိေတြ႕တိုက္ခိုက္မႈမ်ားမ႐ွိခဲ့ပါ။

ေဖေဖာ္ဝါရီလ(၁၄) ရက္ေန႔တြင္ ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ေရစိုးေခ်ာင္းေက်း႐ြာအနီးတိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့သည္မွလြဲ၍ အျခားမည္သည့္ေနရာ၌ထိေတြ႕တိုက္ခိုက္မႈမ်ားမ႐ွိပါ။

ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ေက်ာက္ရံသာစည္ေက်းရြာမွစိတ္က်န္းမာေရးျပည့္စံုမႈမ႐ွိေသာ “ဦးဝင္းႏိုင္”(၂၈)ႏွစ္ႏွင့္ေရစိုးေခ်ာင္းေက်းရြာမွ”ဦးမ်ိဳးသန္႔”(၄၅)ႏွစ္(ျမန္မာစစ္တပ္စစ္မႈထမ္းေဟာင္း) ႏွစ္ဦးတို႔အား ျမန္မာစစ္တပ္မွအတင္းအဓမၼဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္သြားသည္။

သတင္းႏွင့္ျပန္ၾကားေရး
ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္
၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ(၁၄)ရက္

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *