၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ေဖေဖာ္ဝါရီလ(၁/၂) ရက္တိုက္ပြဲသတင္းမ်ား

၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ေဖေဖာ္ဝါရီလ(၁/၂) ရက္တိုက္ပြဲသတင္းမ်ား

၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ေဖေဖာ္ဝါရီလ(၁) ရက္၊ ညေန(၆) နာရီ(၃၀) မိနစ္အခ်ိန္တြင္ ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ “ခ႐ုေခ်ာင္း” ႏွင့္ “ရေဂါင္းေခ်ာင္း” အၾကားတြင္ ဆယ္မိနစ္ခန္႔သာသာထိေတြ႕တိုက္ခိုက္မႈျဖစ္ပြားခဲ့သည္။
ထို႔အတူ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ေဖေဖာ္ဝါရီလ(၂)ရက္၊ နံနက္ (၈) နာရီ(၄၇) မိနစ္ မွ နံနက္(၁၀) နာရီ (၄၂) မိနစ္အထိ ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ေက်ာက္တန္း႐ြာ ႏွင့္ ေရဘုတ္(ရီဘုတ္႐ြာ) ႐ြာအၾကားတြင္တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ ယေန႔တိုက္ပြဲတြင္ဗမာစစ္တပ္ဖက္မွ အထိအခိုက္အက်အဆံုးမ်ားခဲ့သည္။ မိမိတို႔အေနျဖင့္ ခမရ(၅၆၆) ထံမွ စစ္အသံုးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ား၊လက္နက္ခဲယမ္းအသံုးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ားကိုသိမ္းဆည္းရမိခဲ့သည္။
ထို႔အျပင္ ပလက္ဝၿမိဳ႕နယ္၊ ပကာဝေက်း႐ြာ၊ အေနာက္ေတာင္ဖက္၊(၁) ကီလိုမီတာအကြားအေဝးတြင္လည္း “ဆန္၊ေျမပဲ၊ေ႐ႊဖီဦးလက္ဖက္ရည္ထုတ္”မ်ားပါဝင္ေသာရန္သူ႔ရိကၡာပစၥည္းမ်ားကို ထပ္မံဖမ္းဆီးရမိခဲ့သည္။ လြန္ခဲ့ေသာလမ်ားတြင္လည္းယခုကဲ့သို႔ဖမ္းဆီးသိမ္းဆည္းရ႐ွိမိမႈမ်ားသံုးႀကိမ္႐ွိခဲ့သည္။ဗမာစစ္တပ္သည္ ၎ရိကၡာပစၥည္းမ်ားကို “ပကာဝ႐ြာသား”ႏွင့္ “မြီလိုင္ဝ႐ြာသား”မ်ားအားအတင္းအဓၶၿခိမ္းေျခာက္ေစခိုင္းၿပီး၎ရိကၡာပစၥည္းမ်ားအားပို႔ေဆာင္ရန္သြားခိုင္းသည့္အခိုက္အတန္႔၌မိမိတို႔ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္လႈပ္႐ွားစစ္ေၾကာင္းမွဖမ္းဆီးရမိျခင္းျဖစ္သည္။ မိမိတို႔တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားမွရန္သူ႔ရိကၡာပစၥည္းမ်ားကိုသာယူေဆာင္ထားခဲ့ၿပီးသယ္ေဆာင္ပို႔လာသူမ်ားအား ေကာင္းမြန္စြာျပန္လႊတ္ေပးခဲ့သည္။ ဗမာစစ္တပ္သည္ ရိကၡာပစၥည္းမ်ားအားကိုယ္တိုင္မသယ္ေဆာင္ရဲေသာေၾကာင့္ ယခုကဲ့သို႔႐ြာသူ႐ြာသားမ်ားကို အတင္းအဓမၼေစခိုင္းျခင္း၊ ႐ြာသူ႐ြာသားမ်ားျဖင့္ ၾကားညႇပ္ကာေစေျမျပင္အတြင္းသြားလာေနျခင္း၊ လူသားဒိုင္းကာမ်ားအျဖစ္အသံုးျပဳျခင္းမ်ားကိုဆက္တိုက္ျပဳလုပ္လွ်က္႐ွိၿပီး စစ္ရာဇဝတ္မႈမ်ားကိုေျဗာင္က်က်က်ဴးလြန္ေဖာက္ဖ်က္လွ်က္႐ွိသည္။
ယေန႔ေဖေဖာ္ဝါရီလ(၂) ရက္ေန႔၌လည္းရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ေက်ာက္တန္းေက်းရြာမွ
(၁)ဦးေက်ာ္စိန္သန္း၊အသက္(၅၁)ႏွစ္

(၂)ေမာင္လုံးေခ်၊ အသက္(၃၀)ႏွစ္

(၃)ေမာင္သန္းလိႈင္၊ အသက္(၃၂) ႏွစ္ တို႔အား စစ္ရာဇဝတ္ေကာင္ဗမာစစ္တပ္မွ ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္သြားၿပီးလူသားဒိုင္းကာအျဖစ္အသံုးျပဳခဲ့ၾကသည္။ မ်က္ျမင္မ်ား၏ေျပာၾကားခ်က္အရအင္အား(၇၀) ခန္႔ပါေသာ ဗမာစစ္တပ္မွ”လိုင္ဂြင္ႀကီးေခ်ာင္း” ဖက္သို႔ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္သြားေၾကာင္းသိ႐ွိရသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ လူ႔အခြင့္အေရးေစာင့္ၾကည့္ၾကသူမ်ားအေနျဖင့္ ဗမာစစ္တပ္၏စစ္ရာဇဝတ္က်ဴးလြန္မႈမ်ားကိုေစာင့္ၾကည့္ကာႏိုင္ငံတကာလူ႔အခြင့္အေရးေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႕မ်ားထံတင္ျပသြားၾကရန္မိမိတို႔ ULA /AA အေနျဖင့္ ပန္ၾကားအပ္ပါသည္။

သတင္းႏွင့္ျပန္ၾကားေရး
ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ(၂) ရက္

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *