၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလ (၁၃) ရက္ေန႔တုိက္ပြဲသတင္းမ်ား

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလ (၁၃) ရက္ေန႔တုိက္ပြဲသတင္းမ်ား

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလ (၁၃) ရက္ေန႔တုိက္ပြဲသတင္းမ်ား

ယေန႔တိုက္ပြဲမ်ားသည္လည္း လြန္ခဲ့ေသာရက္မ်ား၌ဆက္တိုက္ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ေနရာမ်ား၌ နံနက္မိုးေသာက္ အာ႐ံုမွစတင္၍ျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ေန႔လည္ (၂) နာရီအထိ လက္တကမ္းတိုက္ပြဲမ်ားဆက္လက္႐ွိေနၿပီးတိုက္ပြဲမ်ားဆက္လက္ျပင္းထန္စြာျဖစ္ပြားလွ်က္႐ွိသည္။ မေန႔ညတိုက္ပြဲသည္လည္း ည(၉) နာရီအထိ႐ွိခဲ့ၿပီး လက္နက္ႀကီးမ်ားျဖင့္ မိုးလင္းသည္အထိတစ္ညလံုးရမ္းသန္းပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ခဲ့သည္။

ယေန႔တြင္လည္းျမန္မာစစ္တပ္သည္ ယခင္ရက္မ်ား၌တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ေနရာမ်ားသို႔ လက္နက္ႀကီးမ်ားကိုေတာက္ေလွ်ာက္ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ခဲ့ၿပီးေနာက္ တၿပိဳင္နက္တည္း ထိုးစစ္ဆင္တိုက္ခိုက္မႈမ်ားကိုဆက္တိုက္ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ျမန္မာစစ္တပ္ဖက္မွ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္သည့္လက္နက္ႀကီးက်ည္အခ်ိဳ႕မွာ “ပြီးလိုင္ဝ႐ြာ”၊”႐ႊီလိုင္ပြီ႐ြာ”အတြင္းက်ေရာက္ေပါက္ကြဲခဲ့သည္။ထို႔ေၾကာင့္ ႐ြာအတြင္း႐ွိလူေနအိမ္အခ်ိဳ႕ပ်က္စီးခဲ့သည္။ ႐ြာသူ/႐ြာသားမ်ား လက္နက္ႀကီးက်ည္ဆံထိမွန္မႈ ႐ွိ/မ႐ွိကိုေလာေလာဆယ္မသိရေသးေသာ္လည္း ၎႐ြာမ်ားမွ ႐ြာသူ/႐ြာသားမ်ားမွာ တိုက္ပြဲကင္းလြတ္ရာနယ္ေျမသို႔ ေ႐ွာင္တိမ္းခဲ့ရၿပီးျဖစ္သည္။

ဤကဲ့သို႔ လက္နက္ႀကီးမ်ားျဖင့္ရမ္းသန္းပစ္ခတ္မႈေၾကာင့္ေဒသခံလူမ်ိဳးမ်ားေသဆံုးျခင္း၊ထိခိုက္ဒဏ္ရာရျခင္း၊လူေနအိမ္မ်ားပ်က္စီးျခင္း၊တိရစၧာန္မ်ားေသဆံုးဒဏ္ရာရျခင္းမ်ားမွာ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား၏ ေဒသမ်ား၌ျဖစ္ေလ့ျဖစ္ထ႐ွိၿပီး ျမန္မာစစ္တပ္ဖက္မွမည့္သည့္အခါမွတာဝန္ယူျခင္းမ႐ွိသည္မ်ားကိုေတြ႕ရသည္။

ျမန္မာစစ္တပ္သည္ ထပ္မံ၍ စစ္အင္အား၊လက္နက္အင္အားမ်ားသို႔ ဆက္လက္ပို႔ေဆာင္ေနေသာေၾကာင့္ တိုက္ပြဲမ်ားဆက္လက္ျပင္းထန္မည့္အေနအထားတြင္႐ွိေနသည္။

ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ ျမန္မာစစ္တပ္မွမိမိတို႔အားထိုးစစ္ဆင္တုိက္ခိုက္လာေနမႈမ်ားကို အေကာင္းဆံုးအေနအထားျဖင့္ ျပန္လည္ခုခံ တိုက္ခိုက္သြားမည္ျဖစ္သည္။

မိမိတို႔ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ ႏိုဝင္ဘာလ (၅) ရက္ေန႔စြဲျဖင့္ အသိေပးႏိႈးေဆာ္စာတစ္ေစာင္ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါသည္။ ၎စာထဲတြင္ နီးစပ္ရာ ေဒသခံ ရြာသူရြာသားမ်ားအေနျဖင့္ ကုလားတန္ျမစ္၊ ကလက္ေခ်ာင္း ႏွင့္ ပီေခ်ာင္းတစ္ဝိုက္တြင္ ခရီးသြားလာျခင္းမ်ား မျပဳလုပ္ၾကရန္ႏွင့္ အကယ္၍ မျဖစ္မေနသြားရမည့္ အေျခအေနမ်ားရိွလာလွ်င္လည္း သတိႀကီးစြာထားၿပီး ဆင္ျခင္သြားလာၾကရန္ ေလးစားစြာ အသိေပးထားသည့္အေၾကာင္းအရာမ်ားပါဝင္သည္။

ျမန္မာစစ္တပ္မွ ေဒသခံရြာသူရြာသားမ်ား၏ ကၽြဲႏြားတိရိစၦာန္မ်ားႏွင့္ စားနပ္ရိကၡာမ်ားကို ၿခိမ္းေျခာက္ယူငင္စားေသာက္ျခင္းမ်ား၊ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား မုဒိန္းက်င့္ျခင္း၊ အျပစ္မဲ့ရြာသူရြာသားမ်ားအား ႏွိပ္စက္သတ္ျဖတ္ျခင္း၊ အတင္းအဓမၼေပၚတာဆြဲျခင္း၊ လူသားဒိုင္းကာ (Minesweeper) အျဖစ္ အသံုးျပဳျခင္း၊ လမ္းျပအျဖစ္ေခၚေဆာင္ျခင္း စသည္တို႔ကိုျပဳလုပ္လာလွ်င္လည္း လူ႔အခြင့္အေရးအရျငင္းဆန္ႏိုင္ၿပီး လူထုအေျချပဳအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွတစ္ဆင့္ အမ်ားျပည္သူမ်ားသိရိွေစရန္ ေဖာ္ထုတ္ အေရးယူမႈမ်ား ျပဳလုပ္ၾကဖို႔ ကိုလည္းမိမိတို႔ ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ ထပ္မံတိုက္တြန္းႏႈိးေဆာ္အပ္ပါသည္။

ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္
သတင္းႏွင့္ျပန္ၾကားေရးဌာန
၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ (၁၃) ရက္ေန႔၊ ေန႔လည္ (၂)နာရီ (၂၀)မိနစ္တြင္ ေရးတင္သည္။

———————-

(ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္ ျပန္ၾကားေရးတာဝန္ခံမွာ”ခိုင္သုခ”တစ္ဦးတည္းကိုသာျဖစ္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ မိမိတို႔၏ အင္တာဗ်ဴး၊ဆက္သြယ္ေမးျမန္းခ်က္မ်ားကို ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္၏ တစ္ခုတည္းေသာ Facebook Page ျဖစ္သည့္ဤ ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္သတင္းႏွင့္ျပန္ၾကားေရးဌာနPage တြင္သာေဖာ္ျပပါသည္။ ႏိုဝင္ဘာလ (၁)ရက္မွ (၁၁)ရက္အထိ အင္တာဗ်ဴးေျဖဆိုသူမွာခိုင္သုခ တစ္ဦးတည္းသာျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ယခုႏိုဝင္ဘာလအတြင္းယေန႔အခ်ိန္အထိ AA ဦးစီးခ်ဳပ္၊ဒုခ်ဳပ္မ်ားအေနျဖင့္ မည္သည့္အင္တာဗ်ဴးမ်ားကိုမွ ေျဖဆိုထားျခင္းမ႐ွိပါ။ )

#Arakandream2020
#ThewayofRakhita
#Thewayofrakhita
#ရကၡိတလမ္းစဥ္

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *