၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ (၁၉) ရက္ေန႔တိုက္ပြဲသတင္း

၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ (၁၉) ရက္ေန႔တိုက္ပြဲသတင္း

၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ (၁၉) ရက္ေန႔တိုက္ပြဲသတင္း

ျမန္မာစစ္တပ္သည္မေန႔ကတိုက္ပြဲ၌အထိနာၿပီးပိတ္မိေနေသာ ေက်ာက္ျဖဴအေျခစိုက္ ခမရ (၅၄၃) အားကယ္ထုတ္ရန္ ဟယ္လီေကာ္ပတာႏွစ္စီးျဖင့္မနက္ (၁၀) နာရီ (၅၀)မိနစ္မွ စတင္ၿပီး (၁၁)နာရီ (၂၀)မိနစ္အထိ နာရီဝက္ခန္႔ ယမန္ေန႔ကတိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ေနရာအား လာေရာက္ဗံုးႀကဲတိုက္ခိုက္ခဲ့သည္။

ဤကဲ့သို႔ ဟယ္လီေကာ္ပတာျဖင့္လာေရာက္ဗံုးႀကဲတိုက္ခိုက္သည္မွာ ရခိုင္ျပည္၌ ပထမဆံုးအႀကိမ္ျဖစ္သည္။ ျပည္တြင္းစစ္၌ ဟယ္လီေကာ္ပတာမ်ားကိုအသံုးျပဳျခင္းမွာ အစိုးရစစ္တပ္အေနျဖင့္ the Geneva Conventions အားေျဗာင္က်က်ခ်ိဳးေဖာက္လိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။ ဤကဲ့သ္ို႔လုပ္ရပ္မွာ ျမန္မာစစ္တပ္အေနျဖင့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား၏ေဒသ ၌ အက်အဆံုး၊အေသအေပ်ာက္မ်ားေနလွ်င္လုပ္ေလ့လုပ္ထ႐ွိေသာလုပ္ေဆာင္ခ်က္ျဖစ္သည္။

ယေန႔နံနက္ (၈) နာရီခန္႔မွစတင္၍ ျမန္မာစစ္တပ္သည္ လက္နက္ႀကီးမ်ားျဖင့္ ေတာက္ေလွ်ာက္ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ေနၿပီးစစ္ကူမ်ား၊ စစ္အင္အားမ်ားထပ္မံပို႔ေဆာင္ေနသည္ကိုေတြ႕႐ွိရသည္။ ထို႔အျပင္ထိုးစစ္အတြက္စစ္ေရးလႈပ္႐ွားမႈမ်ားကို ထပ္မံျပင္ဆင္ေနေသာေၾကာင့္ ရခိုင္ျပည္အတြင္း၌ေနာက္ထပ္တိုက္ပြဲမ်ားဆက္လက္ျပင္းထန္လာႏိုင္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ တိုက္ပြဲေနာက္ဆက္တြဲေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚ လာသည့္ဆိုးက်ိဳးမ်ားမွာ မိမိတို႔အားထိုးစစ္ဆင္တိုက္ခိုက္လာေနသည့္ ျမန္မာစစ္တပ္၏တာဝန္သာလွ်င္ ျဖစ္သည္။

ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ ျမန္မာစစ္တပ္မွမိမိတို႔အားထိုးစစ္ဆင္တုိက္ခိုက္လာေနမႈမ်ားကို အေကာင္းဆံုးအေနအထားျဖင့္ ျပန္လည္ခုခံ တိုက္ခိုက္သြားမည္ျဖစ္သည္။

သတင္းႏွင့္ျပန္ၾကားေရး
ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္
၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ (၁၉) ရက္ေန႔

#Arakandream2020
#ThewayofRakhita
#Thewayofrakhita
#ရကၡိတလမ္းစဥ္

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *